Gebruiksaanwijzing SMEG S380X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S380X. Wij hopen dat dit SMEG S380X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S380X te teleladen.


SMEG S380X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S380X (1591 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S380X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] STA HET NIET TOE DAT DE OVEN GEBRUIKT WORDT ALS SPEELGOED DOOR KINDEREN, ZONDER VOLDOENDE TOEZICHT. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN HET MERKTEKEN IN DE ZIN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR ­ AEEA (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DEZE RICHTLIJN BEPAALT DE NORMEN VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN DE AFGEDANKTE APPARATUUR WELKE GELDEN VOOR HET VOLLEDIGE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE. VOORDAT U HET APPARAAT IN WERKING STELT MOET U VERPLICHT ALLE OP EN IN HET APPARAAT AANGEBRACHTE ETIKETTEN EN BESCHERMENDE FOLIES VERWIJDEREN. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor persoonlijk letsel of materiële schade die veroorzaakt worden door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door het onklaar maken van afzonderlijke onderdelen van het apparaat, of door gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. 97 Instructies Voor de Installateur 2. INSTALLATIE 2. 1 Elektrische aansluiting Vergewis u ervan dat de spanning en de dimensionering van de voedingslijn corresponderen met de eigenschappen op het plaatje dat op de lijst van de ovendeur zit. [. . . ] STATISCH MODEL MODEL 5 FUNCTIES MODEL 6 FUNCTIES MODEL 7 FUNCTIES MODEL 8 FUNCTIES 102 Instructies Voor de Gebruiker STATISCH MODEL + BEDIENINGSKNOPPEN KOOKPLAAT MODEL 5 FUNCTIES + BEDIENINGSKNOPPEN KOOKPLAAT MODEL 6 FUNCTIES + BEDIENINGSKNOPPEN KOOKPLAAT FUNCTIEKEUZEKNOP (statische oven) De keuze van de kooktemperatuur wordt bepaald door de schakelknop in de richting van de klok te draaien tot op de gewenste waarde, begrepen tussen 50° en 240-250°C (Afhankelijk van de modellen). Als u de verwarming wenst te differentiëren is het mogelijk alleen het onderste verwarmingselement ( ) of alleen dat van de grill ( ) in te schakelen. Als de knop helemaal gedraaid is vindt u het symbool dat de motor van het draaispit inschakelt en het bovenste verwarmingselement van de grill. THERMOSTAATKNOP (multifunctionele oven) De keuze van de kooktemperatuur wordt bepaald door de schakelknop in de richting van de klok te draaien tot op de gewenste waarde, begrepen tussen 50° en 240-250°C (Afhankelijk van de modellen). Bij het model met glazen bedieningspaneel is de maximum temperatuur 260°C. 103 Instructies Voor de Gebruiker FUNCTIEKEUZEKNOP Draai de knop in één van de twee richtingen om één van de volgende functies te kiezen: GEEN FUNCTIE INGESTELD GRILL-ELEMENT VERWARMINGSELEMENT BOVEN EN ONDER + VENTILATIE VERWARMINGSELEMENT BOVEN EN ONDER + VERWARMINGSELEMENT GEVENTILEERD VERWARMINGSELEMENT GEVENTILEERD ONTDOOIEN OVENLAMP (GEEN ENKELE ELEMENT INGESCHAKELD) VERWARMINGSELEMENT BOVEN EN ONDER. ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT BREED GRILLELEMENT GRILL-ELEMENT + VENTILATIE BREED GRILLELEMENT + VENTILATIE KNOP MINUTERIE Om de minuterie te gebruiken moet de wekker worden opgedraaid door de knop met de klok mee te draaien. De instelling is progressief en er kunnen tussenstanden tussen de cijfers worden gebruikt. Het geluidssignaal aan het einde van de bereiding schakelt de werking van de oven niet uit. TIMERKNOP Hiermee kan manuele bereiding worden geselecteerd of de minuterie met automatische uitschakeling van de oven aan het einde van de bereiding. Voor het handmatig controleren van de bereidingstijd de knop tegen de klok in draaien op het symbool . Om de duur van de bereiding in te stellen de knop met de klok mee draaien. Het is mogelijk om ingevroren vlees rechtstreeks in de oven te zetten, zonder het eerst te laten ontdooien. Alleen moeten dan wel temperaturen van 20°C lager worden gekozen en bereidingstijden van 1/4 langer dan die voor vers vlees. Erg vet vlees kan in de nog koude oven worden gezet. 6. 2 Bereiding met hete lucht (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250°C Dit systeem is geschikt voor het bereiden van voedsel op verschillende niveau's in de oven, ook voor verschillende types voedsel (vis, vlees, enz. ) zonder dat er smaak of geur wordt overgedragen. De luchtcirculatie in de oven verzekert een gelijkmatige verdeling van de warmte. 108 Instructies Voor de Gebruiker Het koken op verschillende niveau's is mogelijk mits de kooktemperaturen van de verschillende gerechten overeenstemmen. 6. 3 Grillen SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT . Hiermee kan voedsel snel goudbruin worden gebakken. Voor korte bereidingen en kleine hoeveelheden moet het rooster op de vierde geleider van beneden af worden geschoven. Voor langere bereidingstijden moeten de geleiders lager worden gezet, al naar gelang de grootte, van het te bereiden voedsel. De deur van de oven moet tijdens het gebruik van de grill gesloten blijven. Het gebruik van de grill met een geopende ovendeur zal de oven onherroepelijk kunnen beschadigen en het veilige gebruik ervan in gevaar kunnen brengen. 6. 4 Grillen met warme lucht (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES 200 SCHAKELAAR THERMOSTAAT Maakt een gelijkmatige verdeling van de warmte, ook dieper in het voedsel mogelijk. Het voedsel krijgt een lichtbruin korstje, terwijl het binnenste zacht blijft. De deur van de oven moet tijdens het gebruik van de grill gesloten blijven. Het gebruik van de grill met een geopende ovendeur zal de oven onherroepelijk kunnen beschadigen en het veilige gebruik ervan in gevaar kunnen brengen. [. . . ] 7. 3. 3 Demontage van de zelfreinigende panelen Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte en ga als volgt te werk: 1. Verwijder het paneel aan de achterkant "A" na eerst de ring met schroefdraad "C" te hebben losgedraaid (fig. Plaats de panelen weer terug in de oorspronkelijke stand. 1) 2) 7. 4 Ruit van de deur Het wordt geadviseerd deze altijd goed schoon de houden. Gebruik absorberend keukenpapier of was de ruit, in geval van hardnekkig vuil, met een vochtige spons en een gewoon reinigingsmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S380X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S380X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag