Gebruiksaanwijzing SMEG S360EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S360EB. Wij hopen dat dit SMEG S360EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S360EB te teleladen.


SMEG S360EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S360EB (1781 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S360EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE Laat de resten van het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter in de huiselijke omgeving. Scheid de verschillende van de verpakking afkomstige afvalmaterialen en lever ze af bij het dichtstbijzijnde centrum voor de gedifferentieerde verzameling van het afval. Voor het verwijderen van alle fabricageresten wordt het aanbevolen om de binnenkant van het apparaat schoon te maken. Voor meer informatie over het reinigen verwijzen wij naar hoofdstuk "10. Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. 115 Instructies voor de gebruiker 6. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL Alle bedieningsorganen en controle-eenheden van de keuken bevinden zich op het bedieningspaneel. In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de gebruikte symbolen. 116 Instructies voor de gebruiker FUNCTIEKEUZEKNOP (STATISCHE OVEN) U kunt de kooktemperatuur instellen door de knop rechtsom te draaien op de gewenste stand, tussen 50° en 240/250°C (afhankelijk van het model). Voor een ander type verwarming kunt u ervoor kiezen om alleen het onderste verwarmingselement in te schakelen ( ) of alleen die van de grill ( ). Op het eind van de draaiing vindt u het symbool die dient voor het inschakelen van de motor van het draaispit en het bovenste grillelement. THERMOSTAATKNOP (MULTIFUNCTIE-OVEN) U kunt de kooktemperatuur instellen door de knop rechtsom te draaien op de gewenste stand, tussen 50° en 240/250°C (afhankelijk van het model). CONTROLELAMPJE THERMOSTAAT Het branden ervan wijst erop dat de oven wordt opgewarmd. Bij het openen van de deur wordt de binnenventilatie van de oven automatisch uitgeschakeld om bij het sluiten ervan weer te worden hervat (Afhankelijk van de modellen). 120 Instructies voor de gebruiker 7. 2 Koelventilatie (uitsluitend op sommige modellen) Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat bij het ontsteken van de oven in werking treedt. De ventilator zal een gewone luchtstroom veroorzaken die, afhankelijk van de modellen, boven de deur (Fig. 2) naar buiten komt en die ook nog kort na het uitschakelen van de oven kan doorgaan. 7. 3 1) 2) Lamp van de binnenverlichting (Afhankelijk van de modellen) Afhankelijk van de modellen zal de ovenlamp gaan branden: · wanneer u de ovendeur opent, of; · de functieknop op een willekeurige functie zet, of; · de functieknop op het symbool zet. 121 Instructies voor de gebruiker 8. De circulatie van de lucht in de oven garandeert een gelijkmatige verspreiding van de hitte Het gelijktijdig koken van meerdere gerechten is mogelijk op voorwaarde dat de kooktemperatuur van de verschillende gerechten overeenstemt. 123 Instructies voor de gebruiker 9. 3 Delicate kookwijzen FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT 50 ÷ 250 °C Deze kookwijze, waarbij het voorverwarmen van de oven in de geventileerde stand nadrukkelijk wordt aanbevolen, is bij uitstek geschikt voor het afronden van gerechten aan de onderkant of voor kookwijzen waarbij de warmte vooral van onderen moet komen. Wij raden aan om de ovenschaal in de onderste stand te zetten. 9. 4 Koken met de grill FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT Geschikt voor het snel goudbruin braden van het voedsel. Bij korte kooktijden en kleine hoeveelheden moet u het rooster op de vierde geleiderail van onderen plaatsen. Bij langere kooktijden en grillschotels moet u het rooster lager zetten afhankelijk van de grootte van de stukken vlees. Het grilleren met een open deur kan de oven permanent beschadigen en er de veiligheid tijdens de werking van in gevaar brengen. 9. 5 Koken met de grill met warme lucht FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT 200 °C Maakt een gelijkmatige verspreiding mogelijk van de warmte die beter en dieper door kan dringen in het voedsel. Het voedel zal van buiten licht goudbruin worden en van binnen mals blijven. Tijdens het koken moet de ovendeur gesloten blijven en de maximale duur van de verwarming mag niet langer zijn dan 60 minuten. 124 Instructies voor de gebruiker Houd tijdens het koken met de grill de ovendeur gesloten. Het grilleren met een open deur kan de oven permanent beschadigen en er de veiligheid tijdens de werking van in gevaar brengen. 9. 6 Ontdooien FUNCTIEKEUZESCHAKELAAR THERMOSTAAT 0 Uitsluitend de verplaatsing van de lucht door de ventilator zal voor een snellere ontdooiing van het voedsel zorgen. [. . . ] Vóór alle werkzaamheden op onder spanning staande onderdelen moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen. 11. 1 Vervanging van het lampje voor de verlichting Verwijder het beschermkapje A door hem linksom los te draaien, vervang het lampje B met een vergelijkbaar exemplaar (25 W). Plaats het beschermkapje A weer terug. Gebruik uitsluitend lampen voor ovens (T 300°C). De standaardlampen zijn halogeen: raak ze niet direct met de vingers aan, gebruik altijd isolerend materiaal. Gebruik uitsluitend lampen van de bevoegde servicentra. 132 Instructies voor de installateur 11. 2 Demontage van de deur Trek de lipjes B omhoog en pak de deur met twee handen aan beide zijden vast in de buurt van de scharnieren A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S360EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S360EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag