Gebruiksaanwijzing SMEG S341GXD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S341GXD. Wij hopen dat dit SMEG S341GXD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S341GXD te teleladen.


SMEG S341GXD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1034 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S341GXD (1016 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S341GXD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALLATIE VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ONMIDDELLIJK NA DE INSTALLATIE MOET U HET APPARAAT KORT TESTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE HIERNA VERSTREKTE INSTRUCTIES. WANNEER HET APPARAAT NIET FUNCTIONEERT MOET U HET LOSKOPPELEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM RAADPLEGEN. ZET NOOIT ONTVLAMBARE VOORWERPEN IN DE OVEN: EEN ONVERWACHTE ONTSTEKING ERVAN ZOU TOT BRAND KUNNEN LEIDEN. DIT TOESTEL MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN (KINDEREN INBEGREPEN) MET VERMINDERDE FYSISCHE OF PSYCHISCHE VERMOGENS, OF DOOR PERSONEN DIE GEEN ERVARING HEBBEN IN HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR, TENZIJ DIT GEBEURT ONDER TOEZICHT OF INSTRUCTIE VAN VOLWASSENEN DIE VOOR HUN VEILIGHEID INSTAAN. VOORDAT U HET APPARAAT IN WERKING STELT MOET U VERPLICHT ALLE OP EN IN HET APPARAAT AANGEBRACHTE ETIKETTEN EN BESCHERMENDE FOLIES VERWIJDEREN NA IEDER GEBRUIK MOET U ALTIJD CONTROLEREN OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND 0 (UIT) STAAN. DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE OMSLAG VAN DEZE HANDLEIDING STAAN AFGEBEELD. De fabrikant onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken als gevolg van het niet inachtnemen van de bovenstaande voorschriften of als gevolg van wijzigingen aangebracht aan ook slechts één enkel onderdeel van het apparaat, en door het gebruik van nietoriginele vervangingsonderdelen. 62 Instructies voor de installateur 4. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd technicus en in overeenstemming met de geldende normen. 4. 1 Elektrische aansluiting Het typeplaatje met de technische specificaties, het serienummer en het merkteken is zichtbaar op de achterkant van de oven en achterop deze handleiding. Een aardaansluiting in overeenstemming op de wijzen voorzien door de veiligheidsvoorschriften van de elektrische installatie is verplicht. Bij gebruik van een vaste aansluiting moet u op een gemakkelijk bereikbare plaats in de nabijheid van het apparaat op de voedingslijn ervan een meerpolige scheidingsinrichting aanbrengen met een minimale contactopening van 3 mm. Bij een aansluiting met een stekker moet u controleren of de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn. Vermijd het gebruik van reductiestukken, adapters of afleidingen die tot oververhitting of brand zouden kunnen leiden. Werking met 220-240 V~: gebruik een driepolige kabel van het type H05RR-F/H05V2V2-F (kabel van 3 x 1 mm2). Bij het uiteinde dat op het apparaat moet worden aangesloten moet de aardleiding (geel-groen) tenminste 20 mm langer zijn dan de andere leidingen. De fabrikant onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken als gevolg van het niet inachtnemen van de bovenstaande voorschriften of als gevolg van wijzigingen aangebracht aan ook slechts één enkel onderdeel van het apparaat. 63 Instructies voor de installateur 4. 2 Plaatsing van de oven Het apparaat is voorbestemd voor inbouw (klasse 3) in meubelen van ieder materiaal mits bestendig tegen hitte. Een efficiënt afzuigsysteem vereist een zorgvuldige planning door een voor deze werkzaamheden bevoegde specialist, die zich zal moeten houden aan de door de normen voorgeschreven posities en afstanden. Na voltooiing van de werkzaamheden zal de installateur een verklaring van overeenstemming moeten afgeven. 4. 5 Aansluiting op het gas Aansluiting met een stijve koperen buis: Bij de aansluiting op het gasnet moet ervoor worden gezorgd dat er op geen enkele wijze krachten worden uitgeoefend op het apparaat. De aansluiting kan worden gerealiseerd met de adaptergroep D met een dubbele kegel en altijd met gebruikmaking van de meegeleverde pakking C. Aansluiting met een flexibele stalen buis: gebruik hiervoor uitsluitend buizen van roestvrij staal met ononderbroken wand in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen, en altijd met gebruikmaking van de meegeleverde pakking C, tussen het verbindingsstuk A en de flexibele buis E. Bij de plaatsing van de flexibele buis moet u er rekening mee houden dat de volledig lengte ervan niet meer dan 2 meter mag bedragen en dat de buizen niet met bewegende delen in aanraking mogen komen of kunnen worden afgeknepen. 65 Instructies voor de installateur 5. AANPASSING AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN GAS Alvorens de onderstaande handelingen uit te voeren moet u het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet. Het apparaat is gekeurd voor methaangas G20 (2H) bij een druk van 20 mbar. Bij gebruik met andere soorten gas moet u het spuitstuk op de brander vervangen en het gaskraantjes afstellen. [. . . ] Wanneer de brander onverwacht uitgaat moet u de knop op de stand uit zetten ( minuut wachten alvorens hem weer te ontsteken. ) en tenminste een 69 Instructies voor de gebruiker 7. 4 Gebruik van de elektrische grill Om de grillfunctie in te schakelen hoeft u alleen maar de thermostaatknop van de gasoven in de stand of te zetten. LET OP: HET IS NIET MOGELIJK OM GELIJKTIJDIG DE GASOVEN EN DE GRILL/HET DRAAISPIT TE GEBRUIKEN. 7. 4. 1 Werking van de grill + draaispit (alleen op bepaalde modellen) Steek de staaf van de spies in de bus van het draaispit, selecteer de grillfunctie 7. 4. 2 Gebruik van het draaispit in fornuizen met een normale oven Plaats het frame van het draaispit "B" op de tweede rail van onderen en steek de spies "A" in het gat in de wand achterin de oven. of . 7. 5 Waarschuwingen · · · · · · Het koken met de grill mag nooit langer duren dan 60 minuten. De ovendeur moet tijdens de bereiding gesloten blijven Tijdens en na het gebruik van de grill kunnen de toegankelijk delen zeer heet worden en moet u de kinderen dus uit de buurt van het apparaat houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S341GXD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S341GXD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag