Gebruiksaanwijzing SMEG S340GXK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S340GXK. Wij hopen dat dit SMEG S340GXK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S340GXK te teleladen.


SMEG S340GXK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1681 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S340GXK (1167 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S340GXK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bitte lesen Sie zuerst alle Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, um den Backofen lange Jahre in schnem und leistungsfhigem Zustand zu erhalten. NEDERLANDS 109 - 134 Wij danken u voor uw keuze van ons product. Wij raden u aan alle instructies in deze handleiding door te lezen, hicrin zijn alle aanwijzingen opgenomen om de functionele en esthetische eigenschappen van de oven ongewijzigd te handhaven. ESPAOL 135 - 160 Les agradecemos haber elegido nuestro producto. Le aconsejamos leer atentamente todas las instrucciones de este manual que ofrece todas las indicaciones necesarias para mantener inalterables las cualidades estticas y funcionales del horno. PORTUGUS 161 - 186 Agradecemos a sua preferncia por um dos nossos produtos. Aconselhamo-lo a ler atentamente este manual de instrues, no qual poder encontrar todas as indicaes necessrias para manter inalteradas as qualidades estticas e funcionais do seu forno. SVENSKA 187 - 212 Tack fr att ni valde vr produkt. [. . . ] BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL Alle bedieningsorganen en controle-eenheden van het apparaat bevinden zich op het frontpaneel. In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de gebruikte symbolen. THERMOSTAAT- / TIMERKNOP PT1 Met deze knop kunt u de juiste tijd instellen, de kooktemperatuur en de duur van het koken selecteren en het begin en het eind van de kooktijd programmeren. Voor de correcte werking ervan verwijzen wij naar paragraaf "7. 3 Eerste inwerkingstelling" en "7. 5 Geprogrammeerd koken". DISPLAY JUISTE TIJD/GEPROGRAMMEERDE KOOKTIJDEN Op deze display wordt de juiste tijd of de duur van de kooktijd weergegeven. DISPLAY TEMPERATUUR Op deze display wordt de ingestelde temperatuur voor de gewenste functie of de door de gebruiker ingestelde temperatuur weergegeven. Verder worden het controlelampje voor de blokkering van de functies (zie paragraaf "7. 6. 1 Kinderbeveiliging functie") en het voorverwarmingsniveau (zie paragraaf "7. 4 Selectie kookfunctie") gellustreerd. FUNCTIEDISPLAY DSP1 DSP2 DSP3 Op deze display worden alle voor het koken selecteerbare functies verlicht weergegeven. Voor het selecteren van een kookfunctie verwijzen wij naar paragraaf "7. 2 Werkstanden". Wij zullen hem verder voor het gemak DSP3 noemen. 114 Instructies voor de gebruiker FUNCTIEKEUZE/INSCHAKELKNOP PT2 Deze knop biedt toegang tot de drie werkwijzen van de oven en u kunt er een kookfunctie mee selecteren (zie paragraaf "7. 2 Werkstanden"). In de onderstaande tabel vindt u een korte beschrijving van de beschikbare functies: AFWISSELEND WERKEND GRILLELEMENT MET ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE BOVENSTE + ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT GRIL L-ELEMENT GRILL-ELEMENT + VENTILATIE ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE ROND VERWARMINGSELEMENT GRILLELEMENT + BOVENSTE VERWARMINGSELEMENT BOVENSTE + ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE GEVENTILEERD VERWARMINGSELEMENT + BOVENSTE + ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT ONTDOOIEN EN GISTEN 115 Instructies voor de gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE OVEN 7. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen De deur moet tijdens alle kookfuncties gesloten blijven Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. Op de display zullen de cijfers en het knipperende symbool verschijnen. Draai PT1 rechts- of linksom om de kookminuten in te stellen (van 00:01 tot 23:59). Een paar seconden na de gewenste duur te hebben ingesteld houdt het symbool op met knipperen en vanaf dat moment begint het halfautomatische koken. Op het eind verschijnt de tekst STOP op DSP1 en wordt het koken afgebroken en gaat een geluidssignaal af dat met PT1 kan worden afgebroken. Nadat u PT1 heeft ingedrukt zal de oven zijn normale werking weer hervatten. Wijziging van de ingestelde gegevens Wanneer het halfautomatische koken eenmaal is begonnen kunt u er de duur van wijzigen. Wanneer het symbool ononderbroken verlicht is en de oven in de kookfase is moet u PT1 nmaal indrukken. Het symbool begint te knipperen en wanneer u PT1 draait kunt u de ingestelde tijdsduur wijzigen. Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool op met knipperen en wordt het halfautomatische koken hervat vanaf de nieuwe waarde. Om daarentegen de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen, moet u wachten tot het symbool ononderbroken verlicht is, en moet u PT1 rechts- of linksom draaien om de kooktemperatuur te verhogen of te verlagen. 7. 5. 3 Automatisch koken Onder automatisch koken wordt de functie verstaan waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met het koken kunt beginnen om het na een bepaalde vooraf ingestelde periode te laten stoppen. [. . . ] Gebruik normale, niet schurende producten, en eventueel keukengerei van hout of plastic. Zorg ervoor dat in de oven geen suikerhoudende voedselresten opdrogen (bijv. Wanneer die te lang uitdrogen kunnen ze het email aan de binnenkant van de oven beschadigen. 126 Instructies voor de gebruiker 10. 4 De oven reinigen Voor een goed behoud van de oven moet u hem regelmatig en nadat hij is afgekoeld, schoonmaken. Verwijder alle losse onderdelen. Maak de ovenroosters schoon met warm water en niet-schurende detergenten, daarna afspoelen en afdrogen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S340GXK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S340GXK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag