Gebruiksaanwijzing SMEG S320X/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S320X/1. Wij hopen dat dit SMEG S320X/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S320X/1 te teleladen.


SMEG S320X/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (654 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S320X/1 (639 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S320X/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 63 4. 1 Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4. 2 Plaatsing van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4. 3 Ventilatie van de ruimten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 4. 4 Afvoer van de verbrandingsproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Met een correcte verwerking kunnen waardevolle materialen op intelligente wijze gerecycled worden. Voordat u uw apparaat wegdoet is het belangrijk dat u de deuren verwijdert en de rekken in de gebruiksstand laat om te voorkomen dat spelende kinderen opgesloten raken in de ovenruimte. Verder moet u de elektrische voedingskabel afsnijden en samen met de stekker verwijderen. 61 Waarschuwingen voor de veiligheid 3. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID RAADPLEEG DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEIDSNORMEN VOOR ELEKTRISCHE OF GASAPPARATEN EN VOOR DE VENTILATIEFUNCTIES. IN UW BELANG EN VOOR UW VEILIGHEID IS WETTELIJK BESLOTEN DAT DE INSTALLATIE VAN EN DE ASSISTENTIE VOOR ALLE ELEKTRISCHE APPARATEN MOET WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. ONZE ERKENDE INSTALLATEURS GARANDEREN DAT HET WERK NAAR TEVREDENHEID WORDT UITGEVOERD. GAS- OF ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN ALTIJD DOOR DESKUNDIGE PERSONEN WORDEN UITGESCHAKELD. DE STEKKER DIE OP DE VOEDINGSKABEL WORDT AANGESLOTEN EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. HET STOPCONTACT MOET TOEGANKELIJK ZIJN WANNEER HET APPARAAT IS INGEBOUWD. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. EEN AARDAANSLUITING IN OVEREENSTEMMING MET DE WIJZEN VOORZIEN DOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS VERPLICHT. De door roosters beschermde luchtinlaatopeningen moeten voldoende groot zijn, in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen, en zo geplaatst dat ze, ook niet gedeeltelijk, kunnen worden verstopt. · Schroef de bypass met een schroevendraaier met vlakke kop los en verwijder hem met een pincet. 5. 1. 2 Regeling van het minimum (modellen met vlak stootbord) De thermostaat van de oven is uitgerust met een schroef voor de regeling van het minimum, die u kunt zien als u de knop van de thermostaat verwijdert. Bij wijziging van het voedingsgas moet u het minimum als volgt regelen: · Steek de ovenbrander aan en houd hem 10/15 minuten bij een gesloten deur in de maximumstand; zet de knop vervolgens op de minimumtemperatuur, verwijder de knop en pak een schroevendraaier met een platte kop voor de regeling. · Bij gebruik van vloeibaar gas moet u de schroef voor de regeling van de eindaanslag rechtsom draaien. De diameter van de bypass staat vermeld in paragraaf "5. 2 Tabel karakteristieken brander en spuitstukken". Als stadsgas wordt gebruikt of methaan, volstaat het de bypass enkele slagen losser te schroeven. Zet de oven aan op een temperatuur van 240°C en laat hem 15 minuten branden. Stel daarna de regelknop op de minimumtemperatuur in en regel de bypass af op de kleinst mogelijke vlam: die zou moeten blijven branden met een hoogte van 23 mm. Nadat u het minimum hebt geregeld, opent en sluit u de deur; als de vlam uitgaat, verhoogt u het minimum een beetje. Ga bovendien na of de vlam niet uitgaat als van de maximumstand naar het minimum wordt overgegaan. [. . . ] 7. 3. 2 Manuele ontsteking Open de ovendeur volledig en draai de thermostaatknop linksom. Houd een brandende lucifer bij de mond van de pijp van vlam A in het midden van de ovenplaat en druk de thermostaatknop in. Wanneer de brander is ontstoken moet u de knop enkele seconden lang ingedrukt houden tot het thermokoppel is opgewarmd en moet u door het kijkgaatje B controleren of hij blijft branden. U kunt de kooktemperatuur instellen door de knop linksom te draaien op de gewenste stand, tussen 50° en 275° C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S320X/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S320X/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag