Gebruiksaanwijzing SMEG S302X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S302X. Wij hopen dat dit SMEG S302X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S302X te teleladen.


SMEG S302X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (760 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S302X (1213 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S302X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIK WAARVOOR HET APPARAAT IS BESTEMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEER UW APPARAAT KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] CONTROLELAMPJE WERKING STOOM(GROEN) Het branden van dit controlelampje wijst erop dat er in de oven stoom wordt afgegeven en het zal blijven branden zolang er stoom wordt geproduceerd. Met het openen van de deur zal het lampje uitgaan omdat de stoomproductie wordt onderbroken. Wanneer dit controlempje brandt zullen ook de controlelampjes en blijven branden. 75 Instructies voor de gebruiker CONTROLELAMPGE VERZOEK OM WATER VOOR STOOMPRODUCTIE (ROOD) Het branden van dit controlelampje wijst erop dat water in het reservoir naar de ketel onderin de oven vloeit. Het kan in twee gevallen gaan branden: 1 tijdens het koken met stoom (automatische fase); 2 tijdens het manuele afvoeren van het water. Wij verwijzen hiervoor naar paragraaf "8. 2. 3 Het reservoir leegmaken" CONTROLELAMPJE WERKING OVEN (ROOD) Het branden van dit controlelampje wijst erop dat de oven is ingeschakeld. Hij zal ook gaan branden bij een uitgeschakelde oven, wanneer de deur wordt geopend. CONTROLELAMPJE THERMOSTAAT (ORANJE) Het branden ervan wijst erop dat de oven wordt opgewarmd. Het regelmatig knipperen wijst erop dat de temperatuur in de oven continu op het ingestelde niveau wordt gehouden. THERMOSTAATKNOP U kunt de kooktemperatuur instellen door de knop rechtsom te draaien op de gewenste stand, tussen 50°C en 250°C. Om de stoomproductie te activeren moet u de knop op een waarde tussen de 160°C e 250°C zetten. Om de vorming van condens en druppels te vermijden wordt er bij temperaturen van minder dan 160°C geen stoom geproduceerd. FUNCTIEKEUZEKNOP De verschillende functies van de elektrische oven zijn aangepast aan de verschillende kookwijzen. Na de gewenste functie te hebben geselecteerd moet u de kooktemperatuur instellen met de thermostaatknop. BINNENVERLICHTING (GEEN VERWARMINGSELEMENT INGESCHAKELD) BOVENSTE + ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT BREED GRILL-ELEMENT GRILL-ELEMENT + VENTILATIE ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT + VENTILATIE GEVENTILEERD VERWARMINGSELEMENT 76 Instructies voor de gebruiker 7. BESCHIKBARE ACCESSOIRES De oven heeft 4 geleiderails om de ovenschalen en roosters op verschillende hoogten op te kunnen plaatsen. Niet alle accessoires worden geleverd met alle modellen. Rooster: handig om recipiënten met te koken voedsel op te zetten. Ovenschaal: handig voor het opvangen van het vet dat van het voedsel op het erboven geplaatste rooster druipt. Ovenschaal: om afzonderlijk te gebruiken (zie paragraaf "8. 2. 5 Koken met directe stoom") of samen met het glazen deksel (zie paragraaf "8. 2. 4 Koken met stoom in ovenschaal"). Deksel/ovenschaal: Om afzonderlijk te gebruiken als ovenschaal of als deksel voor de ovenschaal (zie paragraaf "8. 2. 4 Koken met stoom in ovenschaal"). Rooster voor ovenschaal: handig om voedsel op te zetten bij bepaalde kookwijzen met stoom (zie paragraaf "8. 2. 4 Koken met stoom in ovenschaal"). Stoomspuit: om in het gat op de ketel te steken zodat de stoom rechtstreeks het midden van de oven of het te koken voedsel bereikt (zie paragraaf "8. 2. 4 Koken met stoom in ovenschaal"). Bovenste bescherming: wanneer u die eruit trekt kunt u de oven van binnen makkelijker schoonmaken. Op bestelling beschikbare accessoires Via de Bevoegde Servicecentra kunt u de originele accessoires bestellen. 77 Instructies voor de gebruiker 8. GEBRUIK VAN DE OVEN 8. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de vordering van overheidswege. [. . . ] Om die laatste te verwijderen moet u de ringen "F" onderin de oven losdraaien. Nu is de ketel "C" toegankelijk en kunt u hem met een spons schoonmaken en afdrogen. 9. 4. 2 Reinigen van het reservoir Het verdient aanbeveling om van tijd tot tijd ook het reservoir van de oven en de leiding die hem met de ketel verbindt, schoon te maken. Giet een oplossing van in water verdund azijn (60%-70% azijn en 30%-40% water) of een oplossing van citroenzuur (1 lepel op circa 400 cc water) in de vullade en wacht een paar minuten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S302X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S302X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag