Gebruiksaanwijzing SMEG S300EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S300EB. Wij hopen dat dit SMEG S300EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S300EB te teleladen.


SMEG S300EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1592 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S300EB (1513 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S300EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6. 1 Het bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 7. BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] GEBRUIK WAARVOOR HET APPARAAT IS BESTEMD Het apparaat is specifiek ontwikkeld voor een huishoudelijk gebruik en is daarom geschikt voor het koken en opwarmen van voedsel. Het apparaat is niet ontworpen en gefabriceerd voor een professioneel gebruik en stemt overeen met de toepasselijke geldende EEG richtlijnen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een niet correct gebruik van het apparaat. Let op: de fabrikant onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken als gevolg van het niet inachtnemen van de bovenstaande voorschriften of als gevolg van wijzigingen aangebracht aan ook slechts één enkel onderdeel van het apparaat, en door het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. 73 Instructies voor de gebruiker 4. LEER UW APPARAAT KENNEN BEDIENINGSPANEEL VULLADE VERPLAATSBARE EN UITNEEMBARE HEMEL OVENLAMPJE GELEIDERAILS VOOR ROOSTERS EN OVENSCHALEN KETEL VOOR STOOMPRODUCTIE DEKSEL KETEL DEFLECTOR ACHTER OVENBODEM 5. VÓÓR DE INSTALLATIE Laat de resten van het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter in de huiselijke omgeving. Scheid de verschillende van de verpakking afkomstige afvalmaterialen en lever ze af bij het dichtstbijzijnde centrum voor de gedifferentieerde verzameling van het afval. Voor het verwijderen van alle fabricageresten wordt het aanbevolen om de binnenkant van het apparaat schoon te maken. Voor meer informatie over het reinigen verwijzen wij naar hoofdstuk "9. Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. 74 Instructies voor de gebruiker 6. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN 6. 1 Het bedieningspaneel Alle bedieningsorganen en controle-eenheden van de oven bevinden zich op het frontpaneel. KNOP REGELING STOOM Met deze knop kunt u de hoeveelheid stoom instellen die u voor het koken wenst te gebruiken. De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de vordering van overheidswege. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. Wanneer u tijdens het koken bij het voedsel moet komen dan moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat er door wordt geschaad. Wanneer tijdens het koken de ovendeur wordt geopend zullen de stoomproductie en alle verwarmingselementen automatisch worden uitgeschakeld, verder zal de ovenlamp gaan branden, evenals de controlelampjes voor het waterniveau en die van de oven. 8. 2 Koken met stoom 8. 2. 1 Het vullen van het reservoir Om het reservoir te vullen met water moet de ovendeur openen en het water (MAX 1, 5 liter), in de speciale vullade gieten zoals afgebeeld in de figuur. Tijdens het vullen zullen de controlelampjes voor het waterniveau, naarmate het water erin wordt gegoten, gaan branden. Indien het water niet meer uit de vullade A mocht weglopen dan hoeft u er alleen maar met behulp van toets een beetje van in de ketel te laten lopen. Het voor het koken met stoom te gebruiken water mag niet harder zijn dan 10-11° F. U bent verplicht om uitsluitend natuurlijk mineraalwater of kraanwater te gebruiken, mits behandeld met een zuiverings-/ onthardingsinstallatie. 8. 2. 2 Algemene aanbevelingen Het koken met stoom kan samen worden gebruikt met iedere, met de functiekeuzeknop geselecteerde functie met uitzondering van de functies en . De beste resultaten verkrijgt u door de stoom te combineren met de functies of . Om tijdens de normale werking stoom te produceren hoeft u alleen maar de knop voor de regeling van de stoom op een waarde tussen MIN en MAX te zetten. Indien tijdens het koken met stoom het water in het reservoir opraakt, zal de signaallamp gaan knipperen. [. . . ] Voor de uitvoering verwijzen wij naar paragraaf "8. 2. 3 Het reservoir leegmaken". 83 Instructies voor de gebruiker 9. 4. 1 Reinigen van de ketel Bij aanwezigheid van kalkaanslag kunt u de ketel schoonmaken zoals onderstaand wordt beschreven. Giet een half glas azijn in de ketel, wacht een paar minuten, behandel de ketel met een staalsponsje en verzamel de vloeistof met een spons. Bij lekkage van water uit de ketel moet u het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet en moet u de ovenplaat demonteren om het water volledig op te drogen. Om de deflector "D" te demonteren moet u: - de zijframes demonteren zoals hiervoor is beschreven; - draai de ring "F" los en schuif de deflector naar boven om de basis van de ovenplaat "E" vrij te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S300EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S300EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag