Gebruiksaanwijzing SMEG S232XC-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S232XC-1. Wij hopen dat dit SMEG S232XC-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S232XC-1 te teleladen.


SMEG S232XC-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (254 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S232XC-1 (181 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S232XC-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe zij het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en de risico’s van het gebruik begrijpen. Schoonmaken en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. WAARSCHUWING: Op de kookplaat koken met vet of olie zonder dat u erbij blijft, kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden. Probeer brand NOOIT te blussen met water, maar schakel het apparaat uit en dek de vlammen af met bijvoorbeeld een deksel of een brandblusdeken. [. . . ] Gebruik tijdens het koken altijd een deksel om nog meer energie te besparen. Pas bovendien het vermogen van het verwarmingselement aan wanneer het kookpunt bereikt is. FIG. 2 5 REINIGING WAARSCHUWINGEN EN ADVIES VOOR DE GEBRUIKER: ●raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten. ●de fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt door oneigenlijk, foutief of onredelijk gebruik. ●controleer na het gebruik van de kookzones of de bedieningsknoppen opnieuw op de sluitingsstand staan LET OP: alvorens willekeurige reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten, moet het apparaat afgekoppeld worden van het elektriciteitsnet. 3) KOOKPLAAT Indien u het oppervlak van het blad glanzend wilt houden, is het van belang dat het na elk gebruik schoongemaakt wordt met lauw sop en vervolgens met water afgenomen en afgedroogd wordt. Dit moet gedaan worden wanneer het blad en de kookplaten niet warm zijn, en er mogen geen metaalsponsjes, schuurpoeders of corrosieve sprays gebruikt worden. Zorg ervoor dat azijn, koffie, melk, zout water en citroen-of tomatensap niet langdurig in aanraking komen met de oppervlakken. WAARSCHUWINGEN: ●voor een goede bewaring moet elke elektrische kookplaat na het gebruik behandeld worden met een speciaal, in de handel verkrijgbaar produkt, zodat het oppervlak altijd schoon en glanzend blijft. ●Vloeistoffen die eventueel uit pannen overgekookt zijn, moeten telkens met een doek verwijderd worden. ●Verbrand voedsel op een elektrische plaat moet droog worden verwijderd. ●Na gebruik, giet een beetje lauwe olie op het bord en veeg het met een doek. CORRECT GEBRUIK VAN DE ELEKTRISCHE PLATEN Bij gebruik van de kookplaten, moet u: ●absoluut niet werken ze leeg (zonder container); ●probeer niet om vloeistoffen te gieten op de borden wanneer ze warm zijn; ●koken met een zo mogelijk om elektriciteit te besparen dekken; ●een controlelampje in de buurt van de knop geeft aan wanneer de kookplaten zijn ingeschakeld. Koken nooit voedsel direct op de kookplaten maar altijd in een pot of container. 6 INSTALLATIE De werkzaamheden voor de installatie en het onderhoud waarvan in dit gedeelte een overzicht wordt gegeven, mogen uitsluitend verricht worden door gespecialiseerd personeel. De apparatuur moet goed zijn geïnstalleerd, in overeenstemming met de geldende regels en volgens de instructies van de fabrikant. Een foutieve installatie kan letsel aan personen of huisdieren of schade aan voorwerpen veroorzaken, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden. Voor het op juiste wijze aanbrengen van deze pakking, wordt u verzocht zich nauwgezet te houden aan de volgende specificaties: - maak de pakkingstrips los en zorg ervoor dat de doorzichtige bescherming aan de pakking zelf vast blijft zitten. - Zet de kookplaat op zijn kop en breng de pakking “E” (zie afb. 5) goed aan onder de rand van de kookplaat, zodat de buitenrand van de pakking zelf perfect samenvalt met de omtrek van de kookplaat. De uiteinden van de strips moeten op elkaar aansluiten, zonder dat ze elkaar overlappen. - Laat de afdichting op uniforme en zekere wijze aansluiten op de kookplaat, door hem met uw vingers aan te drukken, haal vervolgens de strip beschermpapier weg en plaats de kookplaat in het in het meubel gemaakte gat. Zorg ervoor dat u het uitstekende deel in de gleuf “H” steekt, die is uitgehaald op de bodem, en zet de schroeven “F” aan tot de beugel “S” zich vastzet op de top (zie afb. - Sinds de behuizing van de kookplaat oververhit door een langdurig gebruik, is het noodzakelijk om een scheidingsvlak hout geblokkeerd door schroeven, die onder de vloer moet worden geplaatst op een afstand van 70 mm vanaf de bovenkant invoegen zoals getoond in fig. 3. [. . . ] De originele vervangingsonderdelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze Technische Service-centra en erkende verkooppunten. Mochten er reparaties of afstellingen nodig zijn, dan moeten deze met de grootst mogelijke zorg en aandacht worden verricht, door gekwalificeerd personeel. Om deze reden raden wij U aan zich altijd te wenden tot het verkooppunt waar u het apparaat gekocht heeft of tot ons Service-centrum bij u in de buurt. Specificeer hierbij het merk, het model, het serienummer en het soort probleem dat U met uw apparaat heeft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S232XC-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S232XC-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag