Gebruiksaanwijzing SMEG S20XMFR.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S20XMFR.1. Wij hopen dat dit SMEG S20XMFR.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S20XMFR.1 te teleladen.


SMEG S20XMFR.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1261 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S20XMFR.1 (1271 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S20XMFR.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BIJ AANSLUITING VAN HET APPARAAT OP HET ELEKTRICITEITSNET MET BEHULP VAN EEN STEKKER EN STOPCONTACT ZULLEN DIE VAN HETZELFDE TYPE MOETEN ZIJN EN VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN WORDEN VERBONDEN MET DE VOEDINGSKABEL. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. ZORG ERVOOR DAT DE OPENINGEN EN DE SPLETEN VOOR DE VENTILATIE EN DE WARMTE-AFVOER NIET VERSTOPT RAKEN. KEUR DE OVEN ONMIDDELLIJK NA INSTALLATIE AAN DE HAND VAN DE INSTRUCTIES DIE VERDEROP GEGEVEN WORDEN. BIJ EEN SLECHTE WERKING MOET HET APPARAAT WORDEN LOSGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN MOET U HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM INFORMEREN. [. . . ] Wanneer dit lampje uitgaat, heeft de oven de ingestelde temperatuur bereikt. Wanneer het regelmatig knippert, wordt de temperatuur in de oven constant op het ingestelde niveau gehouden. 3. 2 Klok + minutenteller Hiermee kunnen de minutenteller. 3. 2. 1 Instelling van de tijd Om de juiste tijd in te stellen, moet u het knopje A indrukken en in wijzerszin draaien. 3. 2. 2 Regeling van de kookwekker Draai het knopje A in wijzerszin tot het cijfer 0 in het venstertje B verschijnt. Trek het knopje A uit en draai het in wijzerszin, en plaats de wijzer C overeenkomstig de wijzer van de uren. Draai nu het knopje A in wijzerszin om in het venstertje B de bereidingsduur in te stellen. 3. 2. 3 Desactivering van het geluidssignaal Het geluidssignaal kan uitgeschakeld worden door het knopje A in tegenwijzerszin te draaien tot de wijzer op het symbool 0 of komt te staan. 89 Aanwijzingen voor de gebruiker 3. 3 Klok + minutenteller met einde bereiding Hiermee kunnen handmatige bereiding, bereidingsduur worden ingesteld. de minutenteller of de Het knopje A moet altijd TEGEN DE KLOK IN worden gedraaid. Activeer de functie en de gewenste temperatuur, alvorens de bereidingsduur in te stellen. 3. 3. 1 Instelling van de tijd Om de juiste tijd in te stellen, moet de knop A worden INGEDRUKT en tegen de klok in worden gedraaid. 3. 3. 2 Handmatige bereiding Om de oven met handmatige bereiding te gebruiken, moet de knop A tegen de klok in worden gedraaid, zodat het wijzertje het symbool aanwijst. 3. 3. 3 Bereiding met tijdsinstelling Om de bereidingstijd in te stellen moet het knopje A tegen de klok in op de gewenste tijd worden gedraaid (maximaal 90 minuten). 3. 3. 4 Einde van de bereidingstijd De oven gaat automatisch uit en tegelijkertijd treedt een geluidssignaal in werking. 3. 3. 5 Desactivering van het geluidssignaal Het geluidssignaal kan uitgezet worden door het knopje A tegen de klok mee te draaien, zodat de wijzer op het symbool wordt gezet. 90 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. GEBRUIK VAN DE OVEN Verzeker u ervan dat de klok op (zie paragraaf 3. 3. 2. ) "Handmatige bereiding" heeft gezet. 4. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van bakpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet u de ovendeur zo kort mogelijk openhouden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. 4. 2 Koelventilatie Het toestel is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die onder de deur naar buiten komt, en die nog even kan doorgaan nadat de oven werd uitgeschakeld. 4. 3 Lamp van de binnenverlichting Op de modellen met statische oven wordt de verlichting ingeschakeld door de thermostaatknop op de eerste stand lamp ( ) te zetten; de verlichting blijft aan zolang de oven wordt gebruikt. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 geleiders, voor het plaatsen van roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes. Niet alle accessoires zijn aanwezig op sommige modellen. Rooster: nuttig voor het plaatsen van recipiënten met voedsel in bereiding. Rooster voor ovenschaal: om bovenop een ovenschaal te zetten voor het bereiden van voedsel dat kan lekken. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van het voedsel op het rooster erboven. [. . . ] Gebruik absoluut geen metalen sponzen of scherpe krabbers, zodat de oppervlakken niet worden beschadigd. 100 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. BUITENGEWOON ONDERHOUD De oven heeft regelmatig kleine onderhoudshandelingen of de vervanging van delen die onderhevig zijn aan slijtage nodig, zoals de pakkingen, de lampjes, enz. Vervolgens worden de specifieke aanwijzingen aangeduid voor elk type van deze handelingen. Vóór elke handeling waarvoor de delen onder spanning bereikt moeten worden, moet de stroomtoevoer naar het toestel uitgeschakeld worden. 8. 1 Vervanging van de binnenverlichting Verwijder de beschermende afdekking A door hem tegen de klok in los te schroeven, vervang het lampje B (op het model met 8 functies met glazen voorpaneel moet de halogeenlamp C worden vervangen) met een andere van hetzelfde type. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S20XMFR.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S20XMFR.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag