Gebruiksaanwijzing SMEG S20XMFR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S20XMFR. Wij hopen dat dit SMEG S20XMFR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S20XMFR te teleladen.


SMEG S20XMFR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (844 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S20XMFR (852 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S20XMFR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DEZE RICHTLIJN BEPAALT DE NORMEN VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN DE AFGEDANKTE APPARATUUR WELKE GELDEN VOOR HET VOLLEDIGE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE. VOORDAT U HET APPARAAT IN WERKING STELT MOET U VERPLICHT ALLE OP EN IN HET APPARAAT AANGEBRACHTE ETIKETTEN EN BESCHERMENDE FOLIES VERWIJDEREN. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade of die veroorzaakt worden door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door het onklaar maken van afzonderlijke onderdelen van het apparaat, of door gebruik van nietoriginele vervangingsonderdelen. 93 Instructies Voor de Installateur 2. INSTALLATIE 2. 1 Elektrische aansluiting Vergewis u ervan dat de spanning en de dimensionering van de voedingslijn corresponderen met de eigenschappen op het plaatje dat op de lijst van de ovendeur zit. Verbinding met de aarde is verplicht volgens de toepasselijke veiligheidsvoorschriften van de elektrische installatie. Als er een verbinding met stekker en stopcontact wordt gebruikt, moet worden gecontroleerd of deze van het zelfde type zijn. [. . . ] VERWARMINGSELEMENT + GEVENTILEERD VERWARMINGSELEMENT ONDERELEMENT BOVEN + VENTILATIE ONTVRIEZING (GEEN ENKELE ELEMENT INGESCHAKELD) GRILL-ELEMENT GRILL-ELEMENT GRILL-ELEMENT + VENTILATIE 96 Instructies Voor de Gebruiker THERMOSTAATKNOP De keuze van de kooktemperatuur wordt bepaald door de schakelknop in de richting van de klok te draaien tot op de gewenste waarde, begrepen tussen 50° en 250°C. SEINLAMP THERMOSTAAT Het aansteken van het seinlampje duidt erop dat de oven zich in de verwarmingsfase bevindt. Een regelmatige onderbreking duidt erop dat de temperatuur aan de binnenkant van de oven constant op het ingestelde niveau behouden blijft. 97 Instructies Voor de Gebruiker 3. 2 Electronische programmakiezer LIJST FUNCTIES TIJDSCHAKELAAR DRUKKNOP TIJD VAN HET KOKEN DRUKKNOP EINDE VAN HET KOKEN DRUKKNOP MANUELE WERKING DRUKKNOP VERMINDERING WAARDE DRUKKNOP VERHOGING WAARDE 3. 2. 1 Regeling van het uur Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, ofwel, na een onderbreking van de electriciteit, blikt de display met een regelmatige aan. Indien men op de toets drukt, onderbreking en duidt beëindigt men de onderbreking van de display. Indien men op de toetsen verandering waarde of drukt, bekomt men de vermindering of de verhoging van één minuut voor elke druk. Op één van de twee toetsen verandering waarde drukken tot het lopende uur verschijnt. Voor elke instelling van de programmeur moeten de functie en de gewenste temperatuur worden ingesteld. 3. 2. 2 Semi-automatisch koken Deze instelling laat het automatisch afslaan van de oven toe wanneer de kookfase beëindigd is. Indien men op de toets drukt wordt de display verlicht die dan de aanduidt; men moet de toets ingedrukt houden en cijfers of bedienen teneinde tegelijkertijd de toetsen verandering waarde 98 Instructies Voor de Gebruiker de duur van het koken in te stellen. Als men de toets loslaat, zal het aftellen beginnen van de geprogrammeerde kooktijd en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en . 3. 2. 3 Automatisch koken Deze regeling laat het aansteken en uitdoen van de oven op een totaal automatische wijze mogelijk. te drukken wordt de display verlicht die de cijfers Door op de toets oont; de toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen of bedienen om de duurtijd van het koken in verandering waarde te stellen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 4. 2 Koelventilator Het apparaat is voorzien van een koelsysteem dat in werking treedt als de oven wordt ingeschakeld. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 4. 3 Interne verlichting Op de modellen met statische oven wordt de verlichting ingeschakeld door de thermostaatknop op de eerste stand (lamp ) te zetten; de verlichting blijft aan zolang de oven wordt gebruikt. 101 Instructies Voor de Gebruiker 5. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de grillen op verschillende hoogten te plaatsen. Op enkele modellen zijn niet alle accessoires aanwezig. Rooster: nuttig om schalen met te bereiden voedsel op te zetten. Rooster voor ovenschaal: kan boven op een ovenschaal worden gelegd voor het bereiden van voedsel dat vloeistof kan verliezen. Ovenschaal: nuttig voor het opvangen van vet dat afkomstig is van voedsel dat op het rooster erboven is gelegd. Spit: nuttig voor het bereiden van kip, saucijzen en al het andere voedsel waarbij een gelijkmatige bereiding van het oppervlak vereist wordt. Draaispitframe hoofdoven: dit moet u in de gaten in de ovenschaal plaatsen. Accessoires op verzoek Via de erkende assistentiecentra is het mogelijk originele accessoires te bestellen. 102 Instructies Voor de Gebruiker 6. Het voedsel krijgt een lichtbruin korstje, terwijl het binnenste zacht blijft. De verwarmingstijd mag niet langer zijn dan 60 minuten. 104 Instructies Voor de Gebruiker 6. 5 Ontdooien (multifunctionele modellen) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP STAND 0 De luchtverplaatsing op omgevingstemperatuur zorgt voor snelle ontdooiing van het voedsel. Het ontvriezen op kamertemperatuur biedt het voordeel dat de smaak en het uitzicht van de voedingswaren niet gewijzigd wordt. 105 Instructies Voor de Gebruiker 6. 6 Bereiding aan het spit (modellen met statische oven) SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP STAND 0 Bereid het spit met het voedsel voor door de schroeven A van de vorken te blokkeren. het spit van het braadstuk zodanig plaatsen dat de katrol E op de steun voor het spit B blijft. [. . . ] Haal alle delen die verwijderd kunnen worden, weg. · · · Maak de ovenroosters en de geleiders aan de zijkanten schoon met warm water en niet-schurende reinigingsmiddelen, neem hen af en maak hen droog. Wij raden aan om na het gebruik van specifieke producten de oven ongeveer 15/20 minuten lang op de maximumstand te laten werken om de in de ovenruimte achtergebleven resten te elimineren. Om het schoonmaken te vereenvoudigen kan de deur worden verwijderd (zie § 8. 2) 7. 3 Ruit van de deur Het wordt geadviseerd deze altijd goed schoon de houden. Gebruik absorberend keukenpapier of was de ruit, in geval van hardnekkig vuil, met een vochtige spons en een gewoon reinigingsmiddel. 110 Instructies Voor de Gebruiker 8. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S20XMFR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S20XMFR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag