Gebruiksaanwijzing SMEG S20XMF-8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S20XMF-8. Wij hopen dat dit SMEG S20XMF-8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S20XMF-8 te teleladen.


SMEG S20XMF-8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1725 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S20XMF-8 (1810 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S20XMF-8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ALS HET APPARAAT NIET GOED FUNCTIONEERT, MAAK HET DAN LOS VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN NEEM CONTACT OP MET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM. PROBEER NOOIT HET APPARAAT TE REPAREREN. 92 Presentatie CONTROLEER ALTIJD NA IEDER GEBRUIK VAN DE OVEN OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND "NUL" (UIT) STAAN. ZET NOOIT BRANDBARE VOORWERPEN IN DE OVEN: ALS DEZE ONOPZETTELIJK INGESCHAKELD WORDT, ZOU ER BRAND KUNNEN ONTSTAAN. LET ERVOOR OP DAT U DE VERHITTENDE ELEMENTEN BINNENIN DE OVEN NIET AANRAAKT. DE IDENTIFICATIEPLAAT MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN DE MARKERING IS DUIDELIJK ZICHTBAAR AANGEBRACHT OP DE LIJST VAN DE OVENDEUR. STA HET NIET TOE DAT DE OVEN GEBRUIKT WORDT ALS SPEELGOED DOOR KINDEREN, ZONDER VOLDOEND TOEZICHT. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN HET MERKTEKEN IN DE ZIN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR ­ AEEA (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). [. . . ] Door op de toets te drukken zal op de display de som verschijnen van het lopende uur + de kookduur: ingedrukt houden en of bedienen om het tegelijkertijd de toetsen verandering waarde tijdstip voor het einde van het koken te regelen. Wanneer men de toets los laat, zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en . Indien men na de instelling de overblijvende kooktijd wil controleren, moet men op de toets drukken; om het tijdstip van het einde van het koken te zien, op de toets drukken. 3. 2. 4 Einde van het koken Op het einde van het koken zal de oven automatisch uitgaan en tegelijkertijd begint een intermitterend akoestisch signaal te werken. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal, zal de display opnieuw het lopend uur tonen samen met het symbool , die de terugkeer aanduidt van de conditie van manuele bediening van de oven. 3. 2. 5 Regeling van het volume van het akoestisch signaal Het volume van het akoestisch signaal kan geregeld worden (3 trapsgewijze standen) terwijl het werkt door op de toets te drukken. 3. 2. 6 Afzetten van het akoestisch signaal Het akoestisch signaal houdt automatisch op na zeven minuten. 3. 2. 7 Tijdschakelaar De programmakiezer kan ook als eenvoudige tijdschakelaar gebruikt worden. Het gebruik als tijdschakelaar zal de werking van de oven op het einde van de ingestelde tijd niet onderbreken. 99 Instructies Voor de Gebruiker Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; of ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde bedienen. Door de toets los te laten zal de geprogrammeerde telling worden gestart en verschijnen op het display de symbolen en . Na de programmatie van de tijdschakelaar zal de display terug het lopend uur tonen, om de overblijvende tijd te visualiseren op de toets drukken. Een instelling met incoherente waarden zal logisch geweigerd worden (bv. een contrast tussen het einde van het koken en een langere kookduur zal door de programmakiezer niet aanvaard worden). 3. 2. 8 Annuleren van de ingestelde gegevens Terwijl het programma ingesteld is, de toets van de functie die men wenst te annuleren ingedrukt houden terwijl men tegelijkertijd de waarde bekomt met de toetsen verandering waarde of . De annulering van de kookduur zal door de programmakiezer geïnterpreteerd worden als einde van de kooktijd. 3. 2. 9 Wijziging van de ingestelde gegevens De gegevens die ingesteld zijn voor de bereiding kunnen op elk moment worden gewijzigd door de toets van de functie ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de toetsen of voor verandering van de waarden te drukken. 100 Instructies Voor de Gebruiker 4. GEBRUIK VAN DE OVEN Verzeker u ervan dat u de kookwekkerknop op het symbool heeft gezet of dat u een kooktijd heeft ingevoerd. Als de kookwekkerknop op het symbool 0 staat zullen de verwarmingselementen niet in werking treden. 4. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Dit zal de kooktijden aanzienlijk verkorten, het energieverbruik verminderen en de kookresultaten verbeteren. [. . . ] BUITENGEWOON ONDERHOUD De oven vereist zo nu en dan kleine onderhoudsingrepen of vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals pakkingen, lampjes, enz. Hier volgen de specifieke instructies voor alle ingrepen van deze aard. Voor de werkzaamheden moet altijd de elektrische voeding naar het apparaat worden uitgeschakeld. 8. 1 Vervanging van de lamp Verwijder de beschermende afdekking A door hem tegen de klok in los te schroeven, vervang het lampje B (op het model met 8 functies met glazen voorpaneel moet de halogeenlamp C worden vervangen) met een andere van hetzelfde type. Het de beschermende afdekking A terugplaatsen. Uitsluitend lampen voor ovens gebruiken (T 300°C). 111 Instructies Voor de Gebruiker 8. 2 Demontage van de deur De deur aan de twee zijden met beide handen vastnemen dicht bij de scharnieren A en de krukken B opheffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S20XMF-8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S20XMF-8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag