Gebruiksaanwijzing SMEG S20STRP4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S20STRP4. Wij hopen dat dit SMEG S20STRP4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S20STRP4 te teleladen.


SMEG S20STRP4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2642 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S20STRP4 (2750 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S20STRP4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen. MILIEUTIPS 1. [. . . ] Als u grote hoeveelheden ijsblokjes nodig heeft, wordt geadviseerd hen rechtstreeks uit de ijsbak van de ijsmaker te halen en niet uit de dispenser. Daardoor kan het iets langer duren voordat het vergruizelde ijs wordt afgegeven. Het lawaai van de ijsmaler is normaal en de stukjes ijs kunnen verschillende afmetingen hebben. Wanneer u na het selecteren van vergruizeld ijs ijsblokjes kiest, komt er met de eerste ijsblokjes een kleine hoeveelheid vergruizeld ijs mee. Na inschakeling van de koelkast duurt het gewoonlijk een nacht voordat de eerste ijsblokjes kunnen worden afgegeven. · Als er geen ijs wordt afgegeven wanneer tegen de hendel wordt geduwd, moet de selectiewijze worden veranderd, van ijsblokjes naar gemalen ijs of omgekeerd (zie tekening) zodat eventuele ijsblokjes worden verwijderd. · Als er nog steeds geen ijs wordt afgegeven is wanneer tegen de hendel wordt geduwd, dient u enkele minuten te wachten en de handeling vervolgens te herhalen. · Als er condens ontstaat in het gebied van de ijs-/ waterdispenser, moet op de desbetreffende schakelaar (aangegeven met A op de afbeelding) worden gedrukt om de anti-aanslagvoorziening in te schakelen. 91 Om het water af te tappen: bij de inwerkingstelling van de waterdispenser dienen de eerste glazen water te worden weggegooid, waarna het water gewoon kan worden geconsumeerd. Het wordt geadviseerd ditzelfde telkens te doen wanneer er lange tijd geen water is getapt. Duw met een glas voorzichtig tegen de hendel van de dispenser en houd de rand van het glas dichtbij de opening waar het water uit komt. 93 MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE IJSMAKER PROBLEEM De ijs- en waterdispenser werkt niet. De ijsdispenser is lange tijd niet gebruikt en de ijsblokjes zijn gesmolten en aan elkaar gaan zitten. Schud de bak zo nu en dan om de ijsblokjes gescheiden te houden en de capaciteit te verhogen. Gooi de oude ijsblokjes weg en wacht tot er nieuwe ijsblokjes geproduceerd worden. Wacht ongeveer 3 minuten om het motortje van de dispenser de tijd te geven zich te herstellen. Als er grote hoeveelheden ijs nodig zijn, wordt geadviseerd deze rechtstreeks uit de ijsbak te halen, en niet uit de dispenser. Voor water dat mineralen bevat kan het nodig zijn een filter te gebruiken. De eerste ijsblokjes die door een nieuwe ijsmaker zijn gemaakt kunnen slecht van smaak zijn. Gooi de eerste ijsblokjes weg en wacht tot er nieuw ijs gemaakt wordt. De hendel van de ijsdispenser is te lang ingedrukt gebleven. IJs met onaangename geur of smaak. Het ijs absorbeert de geuren uit de lucht. Waterkwaliteit. Voedingsmiddelen onvoldoende ingepakt. De ijsbak en het vriesvak moeten worden schoongemaakt. Wateraansluitingen van de ijsmaker. OPMERKING: Verbruik alleen de ijsblokjes die door de ijsmaker gemaakt zijn. 94 ONDERHOUD EN REINIGING Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel hoe dan ook het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten. Reinig de koelkast en het vriesvak regelmatig met een spons die bevochtigd is met een lauwe water- en azijnoplossing. [. . . ] Het apparaat moet in een droge en goed geventileerde omgeving geplaatst worden. Installeer het apparaat niet op een plaats waar het rechtstreeks aan het zonlicht blootgesteld wordt of in de buurt van warmtebronnen (oven, verwarming, enz. ). Als dit onvermijdelijk is, moeten de volgende minimum afstanden aan worden gehouden: Fornuizen die op kolen en petroleum werken: 30 cm Elektrische fornuizen en/of gasfornuizen: 3 cm Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het apparaat. Laat ten minste 1 cm vrije ruimte aan de zijkanten, boven het apparaat en tussen de achterkant en de muur om het apparaat te kunnen verplaatsen en om voldoende luchtcirculatie te garanderen. Demonteren van de deur van de vriezer 45 Demonteren van de deur van de koelkast 46 Montage van de deur van de vriezer 47 Montage van de deur van de koelkast 48 WATERAANSLUITING Begin uitsluitend met de werkzaamheden nadat u de koelkast van het elektriciteitsnet heeft afgesloten. · De ijsmaker en het watercircuit moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat drinkwater en/of chemische gezuiverd water levert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S20STRP4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S20STRP4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag