Gebruiksaanwijzing SMEG S2010MFX5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S2010MFX5. Wij hopen dat dit SMEG S2010MFX5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S2010MFX5 te teleladen.


SMEG S2010MFX5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (955 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S2010MFX5 (972 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S2010MFX5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afzonderlijke paragrafen zijn zo opgesteld dat men stap na stap alle functies van de oven leert kennen, de teksten zijn makkelijk verstaanbaar, en ze zijn voorzien van gedetailleerde afbeeldingen en duidelijke pictogrammen. Een verdiepte lectuur van deze handleiding zal een antwoord geven op elke vraag die U zich eventueel zult stellen omtrent een correct gebruik van Uw nieuwe oven. 92 Voorafgaande instructies 1. Voorafgaande instructies WIJ RADEN DE LECTUUR AAN VAN DEZE HANDLEIDING EN VAN ALLE AANWIJZINGEN DIE ERIN BEVAT ZIJN VOORALEER DE OVEN TE GEBRUIKEN. HET TOESTEL IS GEMAAKT OM DE VOLGENDE FUNCTIES UIT TE OEFENEN: - KOKEN EN VERWARMEN VAN GERECHTEN ELK ANDER GEBRUIK WORDT ALS ONGESCHIKT BSCHOUWD. [. . . ] Wanneer men de toets los laat, zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en op de display zal het lopende uur verschijnen samen met de symbolen A en . OPMERKING : INDIEN MEN NA DE INSTELLING DE OVERBLIJVENDE KOOKTIJD WIL CONTROLEREN, MOET MEN OP DE TOETS DRUKKEN; OM HET TIJDSTIP DRUKKEN. VAN HET EINDE VAN HET KOKEN TE ZIEN, OP DE TOETS 2. 2. 4 Einde van het koken Op het einde van het koken zal de oven automatisch uitgaan en tegelijkertijd begint een intermitterend akoestisch signaal te werken. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal, zal de display opnieuw het lopend uur tonen samen met het symbool , die de terugkeer aanduidt van de conditie van manuele bediening van de oven. 98 Beschrijving van de bediening 2. 2. 5 Regeling van het volume van het akoestisch signaal Het volume van het akoestisch signaal kan geregeld worden (3 trapsgewijze standen) terwijl het werkt door op de toets te drukken. 2. 2. 6 Afzetten van het akoestisch signaal Het akoestisch signaal houdt automatisch op na zeven minuten. 2. 2. 7 Tijdschakelaar De programmakiezer kan ook als eenvoudige tijdschakelaar gebruikt worden. OPGELET : HET GEBRUIK ALS TIJDSCHAKELAAR ZAL DE WERKING VAN DE OVEN OP HET EINDE VAN DE INGESTELDE TIJD NIET ONDERBREKEN. Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen. De werking van de turbines veroorzaakt een normale luchttoevoer die dan onderaan de voorzijde van de oven naar buiten gaat. PYROLYSE: eens dat de reinigingscyclus is ingeschakeld, treden de turbines alleen in werking nadat de oven de vooringestelde temperatuur bereikt heeft. 100 Beschikbare accessoires 4. Beschikbare accessoires De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de grillen op verschillende hoogten te plaatsen. OPMERKING : OP ENKELE AANWEZIG. MODELLEN ZIJN NIET ALLE ACCESSOIRES Patisseriebraadslee: nuttig voor de bereiding van taarten en koekjes. Grill in roestvrij staal: voor de bereiding van gerechten in schotels, taarten van kleine omvang, gebraden en gerechten die een delicaat grillen vereisen. Grill in roestvrij staal met steun: voor de bereiding van gerechten in schotels, taarten van kleine omvang, gebraden en gerechten die een delicaat grillen vereisen. Braadslede oven: nuttig om de vetten op te vangen van de gerechten die op de grill in roestvrij staal (erboven) geplaatst zijn. Een steun voor het spit in roestvrij staal: dit dient als steun voor het spit van het braadstuk (zie instructies in par. Spit braadstuk: nuttig voor het bereiden van kippen, worsten en alle gerechten die een gelijkmatig bakken vereisen over de gehele oppervlakte. Handvat in verchroomd roestvrij staal: nuttig om grillen en braadsleden warm uit de oven te nemen. 101 Beschikbare accessoires Het handvat in verchroomd roestvrij staal is een zeer nuttig accessoire in de keuken, dat niet alleen een stevige greep op braadsleden en grillen verzekert maar tevens een direct contact vermijdt ( waartoe men integendeel verplicht is met het gebruik van stoffen pannelappen en thermische handschoenen). De originele accessoires rechtstreeks aan de vertrouwde verkoper vragen, die de meest geschikte artikelen voor de oven zal aanraden. 102 Raadgevingen voor het koken 5. Raadgevingen voor het koken Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken en de temperatuur altijd 30/40°C hoger dan de kooktemperatuur in te stellen. Dit zal de kooktijden aanzienlijk verkorten, het energieverbruik verminderen en de kookresultaten verbeteren. De ovendeur moet tijdens de bereiding gesloten blijven 5. 1 TRADITIONEEL KOKEN SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT MET KEUZE TUSSEN 50 - 280°C Dit klassiek kooksysteem waarbij de warmte van boven en van onder komt is geschikt voor het koken van gerechten op één enkele richel. Het is noodzakelijk de oven voor te verwarmen tot hij de vooropgestelde temperatuur bereikt heeft. De gerechten slechts in de oven plaatsen als de seinlamp van de thermostaat uitgaat. Erg vette vleesgerechten mogen in een nog koude oven geplaatst worden. Diepgevrozen vleeswaren rechtstreeks in de oven plaatsen zonder ze vooraf te ontvriezen. Als enige voorzorg ongeveer 20 °C lagere temperaturen kiezen en kooktijden die ongeveer 1/4 langer zijn. Schotels met een hoge rand gebruiken teneinde te voorkomen dat het spatten de wanden van de oven bevuilt. 50 - 280 °C 5. 2 KOKEN MET WARME LUCHT SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT MET KEUZE TUSSEN 50 - 280°C 50 - 280 °C 103 Raadgevingen voor het koken Dit systeem is geschikt voor het koken op verschillende richels en het is tevens mogelijk gerechten van verschillende aard te bereiden (vis, vlees, enz. ) zonder menging van smaak en geur. De circulatie van de lucht in de oven verzekert een uniforme verspreiding van de warmte. Het koken op verschillende richels is mogelijk mits de kooktemperaturen van de verschillende gerechten overeenstemmen. 5. 3 KOKEN MET DE GRILL SCHAKELKNOP SELECTIE FUNCTIES SCHAKELAAR THERMOSTAAT OP MAXIMUM MAX. Voor korte kooktijden en met kleine hoeveelheden is het aan te raden de grill op de derde richel van onder af te plaatsen. [. . . ] Teneinde deze duur zichtbaar te maken of te regelen, hoeft men de toets en de toetsen voor verhoging/vermindering of in te drukken. De tijd van de Pyrolyse kan ingesteld worden tot een maximum van 3 uur. De reinigingscyclus kan zodanig geprogrammeerd worden dat hij op een vooraf bepaald uur zal beginnen. Op de toets drukken en de waarden wijzigen door middel van de toetsen verandering waarde of . Buitengewoon onderhoud Af en toe is het nodig de oven te laten nakijken voor onderhoud of voor de vervanging van onderdelen die door het gebruik kunnen afslijten zoals koppelingen, lampjes enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S2010MFX5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S2010MFX5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag