Gebruiksaanwijzing SMEG S200EB/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S200EB/1. Wij hopen dat dit SMEG S200EB/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S200EB/1 te teleladen.


SMEG S200EB/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1427 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S200EB/1 (1408 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S200EB/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 RICHTLIJNEN VOOR AFVALVERWERKING ­ ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 MAAK U VERTROUWD MET UW OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 Behalve voor gespecialiseerde technici is het voor iedereen gevaarlijk om herstellingen of onderhoud uit te voeren waarvoor de verwijdering nodig is van een bedekking die moet beschermen tegen de energie die door de microgolfoven wordt uitgestraald. 3 Drank en voedsel mogen niet worden opgewarmd in luchtdichte verpakkingen omdat hierdoor een explosiegevaar ontstaat. 4 Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor de microgolfoven: meer hierover vindt u in paragraaf "7. 3. 2 Vaatwerk". 5 Wanneer u etenswaren opwarmt die in plastic of papier zijn verpakt, dient u regelmatig te controleren of zich binnen in de oven geen begin van brand gaat voordoen. 6 Als u rookvorming opmerkt, moet u het toestel onmiddellijk uitschakelen en de deur gesloten houden om mogelijke vlammen sneller te doen uitdoven. 7 Door dranken met de microgolfoven op te warmen, bereiken deze mogelijk het kookpunt met een vertraging. Daarom moet u extra opletten ook nadat u de drank uit de oven hebt gehaald. 8 Gehomogeniseerde voeding uit een potje of in zuigflessen, en in het algemeen alle kindervoeding, moet worden geschud of geroerd na opwarming, en de temperatuur ervan moet worden gecontroleerd voor ervan gegeten wordt om brandwonden te voorkomen. 9 Ongepelde of hardgekookte eieren mogen niet opgewarmd worden in de microgolfoven omdat zij uit mekaar kunnen spatten, zelfs na de eigenlijke opwarming ervan. 10 Niet voor het opwarmen van voedsel te gebruiken zijn alle metalen en aluminium schalen en bakvormen. Door de metalen delen van deze recipiënten kan de oven ernstig worden beschadigd. 11 Voor het opwarmen met de microgolfoven gebruikt u het best relatief korte kooktijden. Het verdient de voorkeur aan het einde van de kooktijd het gerecht nog wat langer te moeten verwarmen, veeleer dan alvast een langere tijd in te stellen. Dit om te voorkomen dat, zoals het geval kan zijn met langere kooktijden in de microgolfoven, de bereiding uitdroogt of plaatselijk gaat aanbranden. 12 Niet geschikt voor de microgolfoven zijn alle ontvlambare vloeistoffen zoals alcohol, likeuren enz. 13 Kleine recipiënten met kleine voedselhoeveelheden moeten voor het beste kookresultaat in het midden van de oven worden geplaatst. 137 Instructies voor de gebruiker 7. 3. 2 Vaatwerk Niet alle schotels en schalen zijn geschikt voor gebruik in de microgolfoven. Niet te gebruiken zijn bij voorbeeld: 1 gesloten recipiënten, ongeopende flessen, blikken: binnenin kan de druk zich erg verhogen waardoor zij uit mekaar kunnen spatten; 2 gesloten metalen verpakkingen; 3 metalen bestek; 4 glaswerk van loodkristal; 5 vaatwerk met gekartelde randen; 6 niet warmtebestendig plastic; 7 aluminiumfolie of zilverpapier; 8 vaatwerk met metalen delen waarvan de afdekking niet volledig is verwijderd; 9 plastic vaatwerk dat bij hoge temperaturen kan smelten; 10 porseleinen vaatwerk met handvaten of versieringen waarin zich vocht kan afzetten, wat aanleiding kan geven tot grote drukverhogingen en zelfs het barsten van het vaatwerk; 11 als u voedsel kookt dat wordt aangeboden in wegwerpverpakkingen, dient u regelmatig te controleren of zich in de oven geen begin van brand voordoet. 138 Instructies voor de gebruiker 8. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De oven beschikt over 4 richels om de braadsladen en de grillen op verschillende hoogten te plaatsen. Rooster: nuttig om recipiënten met het te bereiden voedsel op te zetten. voor taarten, pizza's en Accessoires op verzoek Via de erkende Assistentiecentra is het mogelijk originele accessoires te bestellen. 139 Instructies voor de gebruiker 9. ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING ZONDER MICROGOLFOVEN Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken aan een temperatuur die 30 à 40°C hoger ligt dan de bereidingstemperatuur. [. . . ] Breng de afdekking A opnieuw aan. Uitsluitend lampen voor ovens gebruiken (T 300°C). 12. 2 Demontage van de afdichting Voor een grondige reiniging van de oven kunt u de afdichting verwijderen. Voor u de afdichting verwijdert, moet, zoals hierboven beschreven, de ovendeur worden gedemonteerd. Til, zodra de deur gedemonteerd is, de op de hoeken geplaatste lipjes op, als op de afbeelding. Gebruik de oven nooit zonder dat u de afdichting ervan weer hebt aangebracht. 154 Instructies voor de gebruiker 13. WAT ALS IETS NIET WERKT? PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING De oven warmt niet op De oven krijgt geen stroom De zekering is "gesprongen". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S200EB/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S200EB/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag