Gebruiksaanwijzing SMEG S1100MF5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG S1100MF5. Wij hopen dat dit SMEG S1100MF5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG S1100MF5 te teleladen.


SMEG S1100MF5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1098 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG S1100MF5 (1060 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG S1100MF5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorafgaande instructies ___________________________________ 93 1. 1 ZICH ONTDOEN VAN DE VERPAKKINGEN _________________________ 94 1. 2 ZICH ONTDOEN VAN OUDE TOESTELLEN _________________________ 94 2. Beschrijving van de bediening ______________________________ 95 2. 1 HET FRONTALE BEDIENINGSBORD _____________________________ 95 2. 2 ANALOGE ELEKTRONISCHE KLOK______________________________ 97 3. Gebruik van de oven______________________________________ 3. 1 VERWITTIGINGEN EN ALGEMENE RAADGEVINGEN _________________ 3. 2 OVENLAMP ____________________________________________ 3. 3 VENTILATIE VOOR AFKOELING _______________________________ 100 100 100 100 4. Raadgevingen voor het koken ______________________________ 5. 1 TRADITIONEEL KOKEN ____________________________________ 5. 2 KOKEN MET WARME LUCHT _________________________________ 5. 3 KOKEN MET DE GRILL _____________________________________ 5. 4 KOKEN MET DE GRILL MET WARME LUCHT ______________________ 5. 5 KOKEN VAN DELICATE GERECHTEN ___________________________ 5. 6 ONTVRIEZING __________________________________________ 5. 7 BAKKEN MET HET BRAADSPIT _______________________________ 103 103 103 104 104 105 105 106 6. [. . . ] Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: 1 tot 2 seconden lang ingedrukt; de wijzer Houd toets zal op 12 uur gaan staan (Fig. iedere druk op toets voegt 1 minuut 1 toe aan de duur van de kooktijd en om de 12 minuten zal een nieuw intern segment oplichten (in figuur 2 wordt een duur van 1 uur afgebeeld). Zodra de gewenste duur is bereikt zal, circa 6 seconden of , het koken na de laatste druk op de toetsen starten . 2 Als het koken eenmaal is gestart verschijnen op de display de juiste tijd, weergegeven met ononderbroken brandende segmenten, en de voor het koken resterende minuten, weergegeven met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 minuten resterende kooktijd). Als het eind van de kooktijd is bereikt zal de timer de warmte-elementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op de display gaan knipperen. U kunt ook de duur annuleren door het ingestelde programma te resetten. Let op: om de oven na de bovenstaand beschreven programmering te laten starten moeten de thermostaat en de functiekeuzeschakelaar als gewoonlijk in de standen voor de gewenste temperatuur en functie worden gezet - 99 Gebruik van de oven 3. Gebruik van de oven 3. 1 VERWITTIGINGEN EN ALGEMENE RAADGEVINGEN Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt , is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Na een stroomuitval of bij de ingebruikneming van de met een analoge elektronische klok uitgeruste modellen moet u de middelste toets 1 / 2 sec. Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 3. 2 OVENLAMP De lamp gaat aan wanneer men de schakelknop voor de selectie van de functie op gelijk welke stand draait, ofwel, door de ovendeur te openen terwijl de oven afstaat. 3. 3 VENTILATIE VOOR AFKOELING Het toestel is voorzien van afkoelingsturbines die in werking treden wanneer de oven aangezet wordt. De werking van de turbines veroorzaakt een normale luchttoevoer die dan onderaan de voorzijde van de oven naar buiten gaat. PYROLYSE: eens dat de reinigingscyclus is ingeschakeld, treden de turbines alleen in werking nadat de oven de vooringestelde temperatuur bereikt heeft. 100 Beschikbare accessoires 4. Beschikbare accessoires De oven beschikt over 4 richels om de braadsleden en de grillen op verschillende hoogten te plaatsen. OPMERKING : OP ENKELE AANWEZIG. MODELLEN ZIJN NIET ALLE ACCESSOIRES Patisseriebraadslee: nuttig voor de bereiding van taarten en koekjes. Grill in roestvrij staal: voor de bereiding van gerechten in schotels, taarten van kleine omvang, gebraden en gerechten die een delicaat grillen vereisen. Rooster voor ovenschaal: kan boven op een ovenschaal worden gelegd voor het bereiden van voedsel dat vloeistof kan verliezen. Braadslede oven: nuttig om de vetten op te vangen van de gerechten die op de grill in roestvrij staal (erboven) geplaatst zijn. Een steun voor het spit in roestvrij staal: dit dient als steun voor het spit van het braadstuk (zie instructies in par. Spit braadstuk: nuttig voor het bereiden van kippen, worsten en alle gerechten die een gelijkmatig bakken vereisen over de gehele oppervlakte. Bovenste bescherming: het verwijderen ervan zal het schoonmaken van de binnenkant van de oven vereenvoudigen. Handvat in verchroomd roestvrij staal: nuttig om grillen en braadsleden warm uit de oven te nemen. 101 Beschikbare accessoires Het handvat in verchroomd roestvrij staal is een zeer nuttig accessoire in de keuken, dat niet alleen een stevige greep op braadsleden en grillen verzekert maar tevens een direct contact vermijdt ( waartoe men integendeel verplicht is met het gebruik van stoffen pannelappen en thermische handschoenen). De originele accessoires rechtstreeks aan de vertrouwde verkoper vragen, die de meest geschikte artikelen voor de oven zal aanraden. 102 Raadgevingen voor het koken 5. Raadgevingen voor het koken Wij raden aan om bij het voorverwarmen de geventileerde stand te gebruiken en de temperatuur altijd 30/40°C hoger dan de kooktemperatuur in te stellen. [. . . ] EEN VEILIGHEIDSSLOT VAN DE DEUR VERHINDERT ALLE POGINGEN DE DEUR TE OPENEN. INDIEN DE OVEN ONDER EEN KOOKTAFEL GEINSTALLEERD IS, MOET MEN CONTROLEREN DAT GEDURENDE DE AUTOMATISCHE REINIGINGSCYCLUS DE BRANDERS OF ELECTRISCHE PLATEN AFSTAAN. 7. 4. 1 Vooraleer de automatische reinigingscyclus te starten De Pyrolyse kan uitgevoerd worden op gelijk welk ogenblik van de dag of de nacht (in geval men wenst gebruik te maken van de nachttarieven van de electrische energie). Vòòr het in werking stellen, de volgende punten controleren: · U mag uitsluitend de bakplaat, de ovenschaal en de bovenste beschermplaat in de oven laten, omdat die bestendig zijn tegen de hoge temperaturen van het pyrolyseproces; alle andere accessoires moeten uit het binnenste van de oven worden verwijderd; · de meest evidente vuiligheden verwijderen (de reiniging met Pyrolyse zou anders teveel tijd in beslag nemen); · controleren of de ovendeur goed gesloten is; · bij het instellen van de duur van de reinigingscyclus, het hierna volgende schema in acht nemen: TIJD VAN DE REINIGING : WEINIG VUIL 90 MIN. HARDNEKKIG VUIL 120 MIN. OPMERKING : GEDURENDE DE EERSTE CYCLUS VAN DE AUTOMATISCHE REINIGING ZOUDEN ER ZICH ONAANGENAME REUKEN KUNNEN VOORDOEN TE WIJTEN AAN DE NORMALE VERDAMPING VAN OLIEACHTIGE FABRICATIESUBSTANTIES. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG S1100MF5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG S1100MF5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag