Gebruiksaanwijzing SMEG RFF43X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG RFF43X. Wij hopen dat dit SMEG RFF43X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG RFF43X te teleladen.


SMEG RFF43X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (854 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG RFF43X (873 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG RFF43X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 KEN UW OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 HET GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Een gepaste gescheiden afvalinzameling voor de volgende recyclage van de apparatuur en voor de behandeling en de ecologisch compatibele verwerking draagt bij tot het vermijden van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid, en bevordert het recycleren van het materiaal waarvan de apparatuur gemaakt is. Wanneer de gebruiker het product illegaal verwerkt, zullen administratieve sancties getroffen worden. Het product bevat geen delen die als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, conform de actuele Europese Richtlijnen. 3. 2 Uw zorg voor het milieu Voor het verpakken van onze producten worden niet-vervuilende materialen gebruikt die het milieu niet belasten, en die recycleerbaar zijn. Wij verzoeken om hieraan mee te werken, en om te zorgen voor een correcte verwerking van de verpakking. Vraag bij uw verkoper of bij de bevoegde diensten naar de adressen van afvalverwerkings- en recyclagecentra. Deze kunnen voor kinderen gevaar op verstikking vormen; vooral plastic zakken zijn gevaarlijk. Belangrijk: lever het toestel in bij de plaatselijke dienst of zaak die verantwoordelijk is voor de inzameling van afgedankte huishoudtoestellen. Met een correcte verwerking kunnen kostbare materialen gerecupereerd worden. Voordat u het toestel weggooit, is het belangrijk dat u de deuren verwijdert en de werkvlakken niet verwijdert; dit om te vermijden dat kinderen zich al spelend in de oven zouden kunnen opsluiten. Bovendien moet de stroomkabel doorgesneden worden en samen met de stekker verwijderd worden. 88 Instructies voor de gebruiker 4. KEN UW OVEN OVENVENTILATOR LAMP FRAMES ROOSTERS EN OVENSCHALEN BEDIENINGSPANEEL 89 Instructies voor de gebruiker 4. 1 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN THERMOSTAATKNOP Hiermee kan de meest geschikte temperatuur voor de bereiding van het voedsel geselecteerd worden. De temperatuur kan worden geregeld door de knop in wijzerszin te draaien tot de gewenste waarde wordt bereikt, tussen 50° en 250°C. De regeling is progressief, dus alle waarden tussen de aangeduide cijfers kunnen gebruikt worden. Met deze knop kan ook de grill functie worden ingeschakeld door hem op het symbool te zetten (alleen voor modellen met grill). ORANJE CONTROLELAMP De oven wordt opgewarmd. Wanneer de lamp uitgaat, heeft de oven de temperatuur bereikt die ingesteld werd met de thermostaatknop. Het aan- en uitgaan van deze lamp tijdens de bereiding wijst er op dat de temperatuur in de oven constant wordt gehouden. 90 Instructies voor de gebruiker GROENE CONTROLELAMP Wanneer deze lamp uitgaat, begint de tijdsinstelling van de bereiding. Wanneer de lamp oplicht, is de tijdsinstelling van de bereiding beëindigd. TIMERKNOP Hiermee kan de timer of de manuele bereiding geselecteerd worden, met automatische uitschakeling van de oven op het einde van de bereiding. Voor manuele controle van de bakduur, de draaiknop op symbool draaien. Draai de knop in wijzerszin om de duur van de bereiding in te stellen. De regeling gebeurt progressief, dus kan u ook posities selecteren tussen de aangeduide waarden. [. . . ] Wanneer de deur gedemonteerd is, heft u de lipjes in de hoeken op zoals wordt aangeduid in de figuur. 98 Instructies voor de gebruiker 7. 4 Als het toestel niet werkt Dit product is conform de veiligheidsnormen betreffende elektrische apparaten. Eventuele technische controles of reparaties mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd om gevaar voor de gebruiker te vermijden. Om onnodige kosten te vermijden als het toestel niet mocht werken raden wij aan om persoonlijk te controleren of de onderstaande handelingen zijn uitgevoerd alvorens de hulp van de technische dienst in te roepen. PROBLEEM De oven werkt niet • • • • De oven heeft teveel tijd nodig voor de • bereiding, of de bereiding gebeurt te snel De stoom wordt niet geleverd • • Er vormt zich vocht in de oven en op • de gerechten WAARSCHIJNLIJKE OPLOSSING De knop van de tijdschakelklok staat op 0. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG RFF43X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG RFF43X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag