Gebruiksaanwijzing SMEG RF354RX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG RF354RX. Wij hopen dat dit SMEG RF354RX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG RF354RX te teleladen.


SMEG RF354RX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (186 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG RF354RX (202 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG RF354RX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht. • Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of kelders. • Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Montage WAARSCHUWING!• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat. [. . . ] Druk op de timertoets om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten. Druk op OK om te bevestigen. Holiday functie Met deze functie kunt u het apparaat gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt. Het indicatielampje Vakantie wordt getoond. 7 Het DrinksChill-lampje wordt getoond. Op het einde van de aftelling knippert het lampje DrinksChill en klinkt een alarm. Druk op de OK-toets om het geluid uit te schakelen en de functie te beëindigen. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat DrinksChill wordt uitgeschakeld. Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken. Ventilator-functie 1. Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram Ventilator is uitgeschakeld. Als de functie automatisch wordt geactiveerd, wordt het Ventilator-indicatielampje niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik"). DAGELIJKS GEBRUIK WAARSCHUWING!Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurpoeders, chloor of reinigers op oliebasis. Deze beschadigen de afwerking. Verplaatsbare legrekken De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden. Het plaatsen van de deurplateaus Om het bewaren van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Trek het plateau geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt. Opnieuw plaatsen zoals gewenst. 8 Nadat u verse levensmiddelen in de koelkast heeft gelegd of nadat de deur regelmatig of langer is open geweest, is het normaal dat er geen OK wordt weergegeven; wacht minstens 12 uur voordat u de temperatuur opnieuw instelt. Ventilator Verwijder de glasplaat boven de groentelade niet om een goede luchtcirculatie te garanderen. Het koelvak is voorzien van een apparaat dat snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en een gelijkmatigere temperatuur in het vak. • Boter en kaas: in speciale luchtdichte bakjes leggen of in aluminiumfolie of plastic zakjes wikkelen om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten. • Flessen: afsluiten met een dop en in de deur plaatsen of (indien beschikbaar) in het flessenrek. Tips voor energiebesparing • De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. Tips voor het koelen van vers voedsel Om de beste prestatie te verkrijgen: • zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING!De toebehoren en onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt om in een afwasmachine gewassen te worden. Algemene waarschuwingen LET OP!Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Onderhoud en hervullen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici. Periodieke reiniging LET OP!Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. [. . . ] De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u twijfels hebt over waar het apparaat te installeren, raadpleeg dan de verkoper, de klantenservice of de dichstsbijzijnde erkende servicedienst. +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C Aansluiting op het elektriciteitsnet • Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. 14 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien • De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden. 200 cm2 Ventilatievereisten De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn. LET OP! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG RF354RX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG RF354RX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag