Gebruiksaanwijzing SMEG RCKF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG RCKF. Wij hopen dat dit SMEG RCKF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG RCKF te teleladen.


SMEG RCKF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (216 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG RCKF (216 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG RCKF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (In de kap waar deze functie aanwezig is). Motor snelheid verhogen. Motor aan – uitschakeling. Motor snelheid verminderen. In- en uitschakeling van de intensive snelheid vanuit alle snelheden ook met niet werkende motor . Verlichting wordt door een licht druk aan- en uitgeschakelt. Indien voorzien, kan door een lange druk op deze toets een “mood light” aan- of uitgeschakelt worden. (A - C) A B C D E F G H I L (A - C) A A B A B C D E F G H I L B C C D D E F E G F H G H (B – F - G) L T1 T2 T3 T4 S1 (A – D) T4 A B C D E F G H T2 (A - E) A B C D E F G H (H) A B C D E F G H Aanwijzingen voor het opstarten van de afstandsbedieningsontvanger Voor het opstarten van de afstandsbedieningsontvanger kontroleren dat de afstandsbediening wel degelijk werkt. [. . . ] loslaten, il display visualizza una sequenza animata ed entro 3 secondi premere B) Na enkele seconden de toets il tasto “24H“, il display visualizzerà : • “ TC “ voor 2 maal . De afstandsbedieningsontvanter is nu AANGESLOTEN; • “ TC “ voor 1 maal . De afstandsbedieningsonvanger is nu UITGESCHAKELT. PROCEDURA F • Verlichting en motor uitschakelen. • Hou de toets T2 ingedrukt voor 5 seconden tot : • de led T4 2-maal knippert . De afstandsbedieningsontvanger is nu AANGESLOTEN; • de led T4 1-maal knippert. De afstandsbedieningsontvanger is nu UITGESCHAKELT. PROCEDURA G • Verlichting en motor uitschakelen. • Hou de toets T1 ingedrukt voor 5 seconden tot : • de led T1 2-maal knippert . De afstandsbedieningsontvanger is nu AANGESLOTEN; • de led T1 1-maal knippert. De afstandsbedieningsontvanger is nu UITGESCHAKELT. PROCEDURA H • Verlichting en motor uitschakelen. • Hou de toets H ingedrukt voor 5 seconden tot : • de led B 2-maal knippert . De afstandsbedieningsontvanger is nu AANGESLOTEN; • de led B 1-maal knippert. De afstandsbedieningsontvanger is nu UITGESCHAKELT. OPGELET !!! De in deze gebruiksaanwijzing weergegeven beelden zijn algemene beelden. Het kan dus voorkomen dat uw wasemkap afwijkende symbolen en/of estetik heeft , volg de proceduren tot de ontvanger ingeschakelt is waardoor de werking van de afstandsbediening gewaarborgd is. Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. [. . . ] Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG RCKF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG RCKF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag