Gebruiksaanwijzing SMEG PX7502

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PX7502. Wij hopen dat dit SMEG PX7502 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PX7502 te teleladen.


SMEG PX7502 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1769 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PX7502 (1763 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PX7502

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE INSTALLATIE ZAL MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL EN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR EEN HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN BEANTWOORDT AAN DE EEG RICHTLIJNEN DIE MOMENTEEL VAN TOEPASSING ZIJN. HET APPARAAT IS GEFABRICEERD VOOR HET UITOEFENEN VAN DE VOLGENDE FUNCTIE: HET KOKEN EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDER GEBRUIK MOET ALS ONEIGENLIJK WORDEN BESCHOUWD DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ANDERE DAN DE VERMELDE GEBRUIKSTOEPASSINGEN. LAAT DE RESTEN VAN HET VERPAKKINGSMATERIAAL NIET ONBEHEERD ACHTER IN DE HUISELIJKE OMGEVING. [. . . ] Om de aansluiting te vergemakkelijken kan de verbinding A aan de achterkant van het apparaat zijwaarts worden gericht; draai de zeskantmoer B los, draai de verbinding A in de gewenste positie en span de zeskantmoer B opnieuw (de afdichting ervan wordt verzekerd door een biconische messing ring). Controleer na de handeling met behulp van een zeepoplossing, en nooit met een vlam, of de afdichting perfect is. De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L 3B/P) met een druk van 25 mbar. Voor voeding met andere types gas zie Hoofdstuk “5 AANPASSING AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN GAS ”. Het verbindingsstuk heeft een externe schroefdraad van ½” gas (ISO 7-1). Plaats altijd een geschikte afdichting tussen het verbindingsstuk A en buis C (bijvoorbeeld teflon pakkingtape). De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L 3B/P) met een druk van 25 mbar. In geval van werking met andere types gas moeten de mondstukken worden vervangen en moet de primaire lucht worden ingesteld. Om de mondstukken te vervangen en de branders in te stellen, moet de plaat worden weggehaald zoals beschreven in de volgende paragraaf. 5. 1 Verwijdering van de vangschaal Verwijder alle componenten van de brander volgens de numerieke volgorde getoond in de onderstaande figuren: • Verwijderd alle knoppen door ze naar boven te trekken. 1 • • Schroef de schroefjes los om het sluitplaatje van iedere brander te verwijderen. 2 • Verwijder de bevestigingsschroeven van de vangschaal en let er voor op dat u alleen de in de figuur hiernaast afgebeelde schroeven verwijdert. 3 • Nadat u alle bovenstaande onderdelen heeft verwijderd moet u de vangschaal naar boven toe optillen. 4 107 Instructies voor de installateur 5. 2 Regeling voor vloeibaar gas Draai schroef C los en duw de luchtregelaar D helemaal aan. Verwijder inspuiter E met een sleutel van 7 mm en monteer het geschikte type volgens de aanwijzingen van de referentietabellen voor het te gebruiken type gas. Regel de luchtaanvoerstroom door de regelaar D te verplaatsen tot u de afstand “X”, vermeld in de tabel van paragraaf "5. 4 Regeling van de primaire lucht”, heeft verkregen. Blokkeer regelaar D met schroef C. Brander Nominale warmteafgifte (kW) Vloeibaar gas - G30/G31 30/37 mbar Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Ultrasnelle brander 1. 05 1. 7 3. 0 4. 9 Diameter spuitstuk 1/100 mm 48 62 82 105 Verminderde afgifte (W) 400 500 1050 1600 Afgifte g/h G30 76 124 218 356 Afgifte g/h G31 75 121 214 350 5. 3 Regeling voor methaan Het apparaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L 3B/P) bij een druk van 25 mbar. Om het apparaat weer terug te brengen in de werkstand voor dit type gas moet u dezelfde handelingen uitvoeren zoals beschreven in paragraaf “5. 2 Regeling voor vloeibaar gas” met keuze van de spuitstukken en regeling van de primaire lucht voor methaan, zoals aangegeven in de onderstaande tabel en in paragraaf “5. 5 Regeling van de primaire lucht”. Nominale warmteafgifte (kW) Brander Methaangas - G25 25 mbar Diameter spuitstuk 1/100 mm 76 98 126 170 Verminderde afgifte (W) 400 500 1050 1600 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Ultrasnelle brander 1. 05 1. 7 3. 0 5. 0 5. 4 Regeling van de primaire lucht Met verwijzing naar de afstand “X” in mm. BRANDER Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Ultrasnelle brander G30/G31 30/37 mbar 9. 5 1 3 12 G25 25 mbar 1 0. 5 0. 5 1 Om de branders op uw kookplaat te herkennen verwijzen wij naar de tekeningen in paragraaf "5. 9 Opstelling van de branders op de kookplaat". 108 Instructies voor de installateur 5. 5 Montage van de vangschaal Ga in de omgekeerde volgorde te werk ten opzichte van de instructies weergegeven in paragraaf “5. 1 Verwijdering van de vangschaal”. Monteer de sluitplaatjes weer terug en controleer of de pakkingen op correcte wijze geplaatst zijn. Plaats de pandragers zoals beschreven in hoofdstuk 7. 1 Plaatsing van de pandragers 5. 6 Regeling van het minimum voor methaan Plaats de onderdelen weer op de brander en druk de knoppen op de staafjes van de kraantjes. Trek de knop weer van het gaskraantje af en verdraai het schroefje in of naast de stang van het kraantje (afhankelijk van de modellen) tot u een regelmatig brandende minimumvlam heeft. Plaats de knop weer terug en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (wanneer u de knop snel van de maximum- naar de minimumstand draait mag de vlam niet uitgaan). 5. 7 Regeling van het minimum voor vloeibaar gas Voor de regeling van het minimum met vloeibaar gas moet u de schroef in of naast de staaf van het kraantje (afhankelijk van de modellen) volledig rechtsom draaien. De diameters van de bypassen voor iedere afzonderlijke brander staan vermeld in hoofdstuk “5. 2 Regeling voor vloeibaar gas”. Na de regeling met een ander gas dan dat van de keuring moet u het op het carter van apparaat aangebrachte etiketje vervangen door dat voor het nieuwe gas. [. . . ] 8. 3. 1 De draaiknoppen De draaiknoppen moeten worden schoongemaakt met een met lauw water bevochtigde zachte doek en daarna goed worden afgedroogd. U kunt ze gemakkelijk verwijderen door ze naar boven te trekken. 115 Instructies voor de gebruiker 8. 3. 2 De pandragers Verwijder de pandragers en was ze in lauw water met een niet schurend schoonmaakmiddel en zorg ervoor dat u alle aankoekingen verwijdert. Plaats ze weer op de kookplaat terug zoals beschreven in paragraaf “7. 1Plaatsing van de pandragers”. 8. 3. 3 De vlamverdelers De deksels en vlamverdelers kunnen verwijderd worden om ze gemakkelijker te kunnen schoonmaken; was ze in lauw water met een niet-schurend schoonmaakmiddel en zorg ervoor dat u alle aankoekingen verwijdert en wacht tot ze volledig zijn opgedroogd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PX7502

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PX7502 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag