Gebruiksaanwijzing SMEG PX140NLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PX140NLK. Wij hopen dat dit SMEG PX140NLK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PX140NLK te teleladen.


SMEG PX140NLK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (823 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PX140NLK (821 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PX140NLK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Algemene veiligheidswaarschuwingen Aansprakelijkheid van de fabrikant Beoogd gebruik Identificatieplaatje Deze gebruiksaanwijzing Verwerking Wegwijs in de gebruiksaanwijzing 4 4 7 7 7 7 8 9 2 Beschrijving 2. 1 Algemene beschrijving 2. 2 Symbolen 10 10 10 3 Gebruik 3. 1 Waarschuwingen 3. 2 Eerste gebruik 3. 3 Het gebruik van de kookplaat 11 11 11 11 4 Reiniging en onderhoud 4. 1 Waarschuwingen 4. 2 Reiniging van het apparaat 15 15 15 5 Installatie 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 Veiligheidswaarschuwingen Insnijding van het werkblad Inbouw Bevestiging met beugels Gasaansluiting Aanpassing aan de verschillende gastypes Elektrische aansluiting 17 17 17 18 19 20 22 26 Deze aanwijzingen zijn uitsluitend geldig in de landen die op het plaatje van het apparaat zijn aangeduid. We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com 3 NL Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Persoonlijk letsel • Het apparaat en de bereikbare delen ervan worden heel warm tijdens het gebruik. • Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en bedek het vuur met een deksel of een brandwerende deken. [. . . ] Incorrect gebruik Gevaar voor beschadiging van de oppervlakken • Dek de branders of de kookplaat niet af met zilverfolie. • De recipiënten moeten binnen de omtrek van de kookplaat geplaatst worden. • Alle recipiënten moeten een vlakke en regelmatige bodem hebben. • In geval van overstroming of overkoken moet de vloeistof onmiddellijk van de kookplaat verwijderd worden. 3. 3 Het gebruik van de kookplaat Alle bedieningen en schakelaars bevinden zich op het frontpaneel. Het is voldoende om op de knop te drukken en hem linksom te draaien op het symbool van de maximale vlam, tot de brander wordt ingeschakeld. Draai de knop op als de brander niet binnen 15 seconden wordt ontstoken. Wacht vervolgens 60 seconden, alvorens de volgende poging te verrichten. Na de ontsteking moet de knop enkele seconden ingedrukt gehouden worden, zodat het thermokoppel kan opwarmen. Het kan voorvallen dat de brander uitgaat wanneer de knop wordt losgelaten: dit betekent dat het thermokoppel onvoldoende is opgewarmd. Wanneer de vloeistof begint te koken, moet de vlam laag gedraaid worden om te vermijden dat de vloeistof overkookt. • UR: 20 - 26 cm Om brandwonden te vermijden en schade aan de kookplaat of het keukenblad te voorkomen, moeten tijdens de bereiding alle recipiënten en vleesroosters binnen de omtrek van de kookplaat blijven, en moet een minimum afstand van 50 mm van de knoppen gehouden worden. Gebruiksbeperkingen van de vleesroosters Wanneer u een vleesrooster wilt gebruiken, moet het volgende advies opgevolgd worden: • De vleesroosters mogen niet buiten de omtrek van de kookplaat uitsteken; • om schade aan het apparaat en de teflon bekleding te vermijden, mogen de aluminium vleesroosters met teflonlaag maximaal 5 minuten leeg worden opgewarmd. Gebruik het vleesrooster maximaal 40 minuten lang; • Gebruik geen vleesroosters of platen voor de bereiding of de verwarming van voedsel op de ultrasnelle brander (UR). • Als een van de branders nabij de houten achterwand een ultrasnelle brander (UR) is, moet u tussen het vleesrooster en die wand een afstand van 160 mm bewaren; • Er wordt afgeraden om potten in aardewerk of speksteen te gebruiken om voedsel te bereiden of te verwarmen. • let erop dat de vlammen van de brander niet onder de rand van het vleesrooster uit komen; • houd de zijwand op minimaal 160 mm van de rand van het vleesrooster; • plaats het vleesrooster niet op meerdere branders tegelijkertijd; • Gebruik het vleesrooster maximaal 40 minuten. 14 Reiniging en onderhoud Gebruik absoluut geen metalen sponzen of scherpe krabbers zodat de oppervlakken niet worden beschadigd. Gebruik normale en niet-schurende producten, en eventueel met behulp van houten of plastic gerei. Spoel zorgvuldig, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek. Roosters van de kookplaat Verwijder de roosters en reinig deze met behulp van lauw water en een nietschurend reinigingsmiddel. De roosters staan steeds in contact met de vlam waardoor de glans van de delen van het staal, die het meest de warmte moeten verdragen, mettertijd kan verdwijnen. Dit is een normaal verschijnsel dat de functionaliteit van dit onderdeel absoluut niet schaadt. 4. 1 Waarschuwingen Incorrect gebruik Gevaar voor beschadiging van de oppervlakken • Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger. • Gebruik op de stalen delen of de delen waarvan het oppervlak met metalen afwerkingen werd behandeld (bijv. elektrolytische oxidatie, vernikkeling, verchroming) geen producten die chloor, ammoniak of bleekmiddel bevatten. [. . . ] Verwijder de vlamverdelers en de deksels. 22 Installatie NL Druk tijdens de hermontage, na de plaat aangebracht te hebben, op de bovenstaande bevestigingspunten om de elementen weer met druk vast te zetten. 23 3. Verwijder de plaat en haal tegelijkertijd de elementen los die met druk vastgezet zijn, aangezien de plaat op vijf punten aan het onderstaande paneel is bevestigd (detail “A” van de volgende afbeeldingen). Installatie Vervanging van de gasmondstukken Regeling van het minimum voor methaan of stadsgas Schakel de brander in en laat hem op de lage stand branden. Verwijder de knop van de gaskraan, en handel op de regelschroef die zich naast het staafje van de kraan bevindt (afhankelijk van het model) tot een regelmatige minimum vlam wordt verkregen. Monteer de knop opnieuw en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PX140NLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PX140NLK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag