Gebruiksaanwijzing SMEG PX1402

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PX1402. Wij hopen dat dit SMEG PX1402 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PX1402 te teleladen.


SMEG PX1402 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PX1402 (1761 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PX1402

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] EEN AARDAANSLUITING IN OVEREENSTEMMING MET DE WIJZEN VOORZIEN DOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS VERPLICHT. DE STEKKER DIE OP DE VOEDINGSKABEL WORDT AANGESLOTEN EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN. HET STOPCONTACT MOET TOEGANKELIJK ZIJN WANNEER HET APPARAAT IS INGEBOUWD. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. ONMIDDELLIJK NA DE INSTALLATIE MOET U DE KOOKPLAAT KORT TESTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE HIERNA VERSTREKTE INSTRUCTIES. [. . . ] Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften. Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften (op de buis moet het opschrift AGREE AGB/BGV leesbaar zijn). Bij de inwerkingstelling met een flexibele buis moet u er rekening mee houden dat de volledige lengte ervan niet meer dan 2 meter mag bedragen en dat de buizen niet met bewegende delen in aanraking mogen komen of zouden kunnen worden afgeknepen. Voor de aansluiting van het apparaat op het gasnet moet u een flexibele metalen buis gebruiken. 104 Instructies voor de installateur 4. 1 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar en sluit de fles aan in naleving van de voorschriften bepaald in de geldende normen. Verzeker u ervan dat de voedingsdruk beantwoordt aan de waarden aangegeven in de tabel van hoofdstuk "5. 2 Regeling voor vloeibaar gas". 4. 2 Ventilatie van de ruimten Het apparaat mag alleen in permanent geventileerde ruimten worden geïnstalleerd, zoals voorzien door de geldende normen. Trek de vastgeklemde delen tegelijkertijd los (de kookplaat heeft 5 koppelingspunten met het carter eronder). 3 Wanneer u de vangschaal vervolgens weer terugmonteert moet u, na hem te hebben geplaatst, op de eerder aangeduide punten drukken om ze weer vast te klemmen. 106 Instructies voor de installateur 5. 2 Regeling voor vloeibaar gas Draai schroef C los en duw de luchtregelaar D helemaal aan. Verwijder inspuiter E met een sleutel van 7 mm en monteer het geschikte type volgens de aanwijzingen van de referentietabellen voor het te gebruiken type gas. Regel de luchtaanvoerstroom door de regelaar D te verplaatsen tot u de afstand “X”, vermeld in de tabel van paragraaf "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. ”, heeft verkregen. Blokkeer regelaar D met schroef C. Brander Nominale warmteafgifte (kW) Diameter spuitstuk 1/100 mm Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Ultrasnelle brander 1. 05 1. 7 3. 0 4. 2 48 62 80 100 Vloeibaar gas - G30/G31 30/37 mbar Bypass 1/100 mm 30 32 50 63 Vermin– derde afgifte (W) 400 500 1050 1600 Afgifte g/h G30 Afgifte g/h G31 76 124 218 305 75 121 214 300 107 Instructies voor de installateur 5. 3 Regeling voor methaan Het apparaat is goedgekeurd voor methaangas G20/G25 (2E+) bij een druk van 20/25 mbar. Om het apparaat weer terug te brengen in de werkstand voor dit type gas moet u dezelfde handelingen uitvoeren zoals beschreven in paragraaf “5. 2 Regeling voor vloeibaar gas” met keuze van de spuitstukken en regeling van de primaire lucht voor methaan, zoals aangegeven in de onderstaande tabel en in paragraaf “5. 5 Regeling van de primaire lucht”. Nominale warmteafgifte (kW) Brander Methaangas - G20/G25 20/25 mbar Diameter spuitstuk 1/100 mm 73 92 123 150 Verminderde afgifte (W) 400 500 1050 1400 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Ultrasnelle brander 1. 05 1. 7 3. 0 4. 2 5. 4 Regeling voor methaan Het apparaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L 3B/P) bij een druk van 25 mbar. Om het apparaat weer terug te brengen in de werkstand voor dit type gas moet u dezelfde handelingen uitvoeren zoals beschreven in paragraaf “5. 2 Regeling voor vloeibaar gas” met keuze van de spuitstukken en regeling van de primaire lucht voor methaan, zoals aangegeven in de onderstaande tabel en in paragraaf “5. 5 Regeling van de primaire lucht”. Nominale warmteafgifte (kW) Brander Methaangas - G25 25 mbar Diameter spuitstuk 1/100 mm 78 98 130 160 Verminderde afgifte (W) 400 450 1050 1400 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Ultrasnelle brander 1. 05 1. 7 3. 0 4. 2 5. 5 Regeling van de primaire lucht Met verwijzing naar de afstand “X” in mm. BRANDER Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Ultrasnelle brander G20/G25 20/25 mbar 1 1 2 4 G30/G31 30/37 mbar 3 2 3 10 G25 25 mbar 1 1 1. 5 1 Om de branders op uw kookplaat te herkennen verwijzen wij naar de tekeningen in paragraaf "5. 9 Opstelling van de branders op de kookplaat". 108 Instructies voor de installateur 5. 6 Montage van de vangschaal Ga in de omgekeerde volgorde te werk ten opzichte van de instructies weergegeven in paragraaf “5. 1 Verwijdering van de vangschaal”. Plaats de pandragers zoals beschreven in hoofdstuk “7. 1 Plaatsing van de pandragers” 5. 7 Regeling van het minimum voor methaan Plaats de onderdelen weer op de brander en druk de knoppen op de staafjes van de kraantjes. Trek de knop weer van het gaskraantje af en verdraai het schroefje in of naast de stang van het kraantje (afhankelijk van de modellen) tot u een regelmatig brandende minimumvlam heeft. Plaats de knop weer terug en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (wanneer u de knop snel van de maximum- naar de minimumstand draait mag de vlam niet uitgaan). 5. 8 Regeling van het minimum voor vloeibaar gas Voor de regeling van het minimum met vloeibaar gas moet u de schroef in of naast de staaf van het kraantje (afhankelijk van de modellen) volledig rechtsom draaien. De diameters van de bypassen staan voor iedere afzonderlijke brander vermeld in de paragraaf “5. 2 Regeling voor vloeibaar gas”. Na de regeling met een ander gas dan dat van de keuring moet u het op het carter van apparaat aangebrachte etiketje vervangen door dat voor het nieuwe gas. Het etiketje bevindt zich in het zakje met LPG spuitstukken (G30 - G31) 5. 9 Opstelling van de branders op de kookplaat Type brander 1 Hulpbrander 2 Halfsnelle brander 3 Snelle brander 4 Ultrasnelle brander 5. 10 Smering van de gaskraantjes In de loop der tijd kan het gebeuren dat het gaskraantje moeilijk gaat draaien en geblokkeerd raakt. Deze handeling moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerd technicus. 109 Instructies voor de gebruiker 6. Beschrijving van de bedieningsorganen 6. 1 Het frontpaneel Alle bedieningsorganen en controle-eenheden van de kookplaat bevinden zich op het frontpaneel. BEDIENINGSPANEEL Kookplaat 4 branders BESCHRIJVING VAN DE KNOP Om de brander te ontsteken moet u de knop indrukken en tegelijkertijd linksom draaien naar de waarde van de minimumvlam . [. . . ] 8. 2. 1 De draaiknoppen De draaiknoppen moeten worden schoongemaakt met een met lauw water bevochtigde zachte doek en daarna goed worden afgedroogd. 8. 2. 2 De pandragers Verwijder de pandragers en was ze in lauw water met een niet-schurend schoonmaakmiddel en zorg ervoor dat u alle aankoekingen verwijdert. Plaats ze weer op de kookplaat terug zoals beschreven in paragraaf “7. 1 Plaatsing van de pandragers”. 8. 2. 3 De vlamverdelers De deksels en vlamverdelers kunnen verwijderd worden om ze gemakkelijker te kunnen schoonmaken; was ze in lauw water met een niet-schurend schoonmaakmiddel en zorg ervoor dat u alle aankoekingen verwijdert en wacht tot ze volledig opgedroogd zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PX1402

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PX1402 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag