Gebruiksaanwijzing SMEG PV175S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PV175S. Wij hopen dat dit SMEG PV175S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PV175S te teleladen.


SMEG PV175S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (581 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PV175S (579 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PV175S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DEZE MOET INTEGER EN BINNEN HANDBEREIK BEWAARD WORDEN VOOR DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN DE OVEN. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN ALLE AANWEZIGE AANDUIDINGEN MOETEN AANDACHTIG GELEZEN WORDEN ALVORENS HET TOESTEL IN GEBRUIK TE NEMEN. DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL, EN MET INACHTNEMING VAN DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN. DIT TOESTEL IS BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK, EN BEANTWOORDT AAN DE EEG-RICHTLIJNEN DIE MOMENTEEL VAN KRACHT ZIJN. [. . . ] Om de blokkering tijdelijk uit te schakelen tijdens een bereiding, moet u PT1 indrukken voor minstens 5 seconden. De blokkering zal na twee minuten na de laatste instelling weer actief worden. Wanneer aan een knop wordt gedraaid, verschijnt de opschrift "bloc" voor 2 seconden. Functie show room: (enkel voor exposanten) wanneer deze functie wordt geactiveerd, desactiveert de oven alle verwarmingselementen en blijft het bedieningspaneel actief (op sommige modellen wordt bovendien het symbool weergegeven). Om de oven normaal te gebruiken moet deze functie ingesteld worden op Off. Functie 2300W: wanneer deze functie wordt geactiveerd, absorbeert de oven tijdens de werking maximum 2300W. 61 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. BEREIDINGEN MET DE OVEN ECO: De combinatie van de grill en de onderste weerstand én de ventilator wordt aanbevolen voor bereidingen van kleine hoveelheden voedsel, met een laag energieverbruik. STATISCH: De warmte wordt gelijktijdig bovenaan en onderaan afgegeven, en maakt dit systeem geschikt voor het bereiden van speciale types van voedsel. De traditionele bereiding, die ook statisch of warmestraling wordt genoemd, is geschikt voor het klaarmaken van één gerecht per keer. Het is ideaal voor alle types van gebraden, brood en gevulde taarten, en het is vooral geschikt voor vet vlees zoals gans en eend. GRILL: met de warmte die van de grillweerstand komt, kunnen uitstekende resultaten bereikt worden zoals het roosteren van dun en iets dikker vlees, en in combinatie met het draaispit (waar voorzien) wordt op het einde van de bereiding een uniforme goudbruine kleur verkregen. In het algemeen is het niet mogelijk om de bereidingstijden te verkorten door de temperatuur te verhogen (het voedsel zou aan de buitenkant goed gebakken kunnen zijn, maar binnenin minder). Tijdens het bereiden van gebak of groenten zouden druppels onder de deur kunnen verschijnen. Dit is een natuurlijk fysisch verschijnsel dat zich vooral voordoet wanneer het voedsel zonder voorverwarming in de oven wordt geplaatst. Om dit te vermijden opent u de deur enkele keren tijdens de bereiding. 65 · · Aanwijzingen voor de gebruiker ADVIES VOOR HET BEREIDEN VAN VLEESGERECHTEN: · De bereidingstijden, in het bijzonder voor vleesgerechten, hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument. Om energie te besparen voor de bereiding van gebraad, wordt aangeraden om het voedsel in de nog koude oven te plaatsen. Er wordt aangeraden om een thermometer voor vlees te gebruiken tijdens de bereiding van gebraad, of door eenvoudigweg met een lepeltje op het gebraad te duwen; wanneer het stevig is, is het klaar, zoniet moet u nog even wachten. · · ADVIES VOOR HET BEREIDEN VAN GEBAK EN KOEKJES: · Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige gebakvormen; deze helpen om de warmte beter te absorberen. De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg. De tabellen duiden de temperatuursvelden aan, probeer eerst de laagste temperatuur (met een lagere temperatuur wordt een uniformere goudbruine laag verkregen), en wanneer u niet tevreden bent verhoogt u de temperatuur bij de volgende bereidingen. Controleer of het gebak binnenin gaar is: Steek aan tandenstoker in het hoogste punt van het gebak, ongeveer 10 minuten vóór het einde van de bereiding. Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak klaar. [. . . ] Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de schakelaar van de oven zich in "On" bevindt. Controleer of de functie "show room" ingesteld werd; voor meer informatie kan de paragraaf "Secundair menu" op pagina 61 geraadpleegd worden. Controleer of de functie "kinderbeveiliging" ingesteld werd; voor meer informatie kan de paragraaf "Secundair menu" op pagina 61 geraadpleegd worden. Controleer of de functie "2300 Watt" werd ingesteld; voor meer details kan de paragraaf "Secundair menu" op pagina 61 geraadpleegd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PV175S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PV175S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag