Gebruiksaanwijzing SMEG PV175N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PV175N. Wij hopen dat dit SMEG PV175N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PV175N te teleladen.


SMEG PV175N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (581 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PV175N (579 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PV175N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DEZE MOET INTEGER EN BINNEN HANDBEREIK BEWAARD WORDEN VOOR DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN DE OVEN. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN ALLE AANWEZIGE AANDUIDINGEN MOETEN AANDACHTIG GELEZEN WORDEN ALVORENS HET TOESTEL IN GEBRUIK TE NEMEN. DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL, EN MET INACHTNEMING VAN DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN. DIT TOESTEL IS BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK, EN BEANTWOORDT AAN DE EEG-RICHTLIJNEN DIE MOMENTEEL VAN KRACHT ZIJN. [. . . ] Duur kooktijd (°C) (min) 200 200 200 180 190 180 190 190 180 190 190 200 200 170 160 160 280 170 180 30 40 65 50 75 110 40 60 90 65 90 35 45 45 50 60 8* 60 17 Func Vlak Rundvlees Roast beef 1 1, 5 0, 5 Varkensvlees Gebraad 1 1, 5 0, 5 Kip Gebraden kip 1 2 1, 0 1, 5 0, 7 1, 0 1 1, 5 2 Lamsvlees Vis Gebraden bout Zeebaars in folie Groenten Gevulde paprika's Pizza Taart Koekjes Gevulde pizza Appelvlaai Citroenkoekjes 1 pizza 8 personen 1 ovenschaal *Voor de modellen met pizzaplaat (modellen pizza) wordt de aangeduide tijd gehalveerd (4 minuten). De bereidingstijden die worden beschreven in de tabel zijn in verband met het voedsel dat wordt aangeduid in het recept, maar zijn slechts indicatief en kunnen wijzigen naargelang het gewicht. Wanneer u de originele instellingen van een recept na een eventuele wijziging weer wil invoeren, is het voldoende om de gegevens in de tabel in te voeren. Wanneer de besparingsfunctie van 2300W werd geactiveerd (raadpleeg het secundair menu), kunnen de bereidingstijden wijzigen tegenover de aangeduide ijden. 58 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 10 Secundair menu Dit product is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu", waarmee de gebruiker het volgende kan uitvoeren: 1 de kinderbeveiliging activeren of desactiveren . 2 de Show Room functie activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en alleen het bedieningspaneel laat werken); 3 de functie selecteren of deselecteren waarmee het verbruik wordt beperkt tot max. In positie OFF (zie "7. 4 Werkfuncties") houdt u voor minstens 5 seconden PT1 ingedrukt, zodat het secundair menu wordt weergegeven. Door PT1 naar rechts of links te draaien, kan de instelling (On / Off) veranderd worden. Druk op PT1 om over te gaan naar de instelling van de volgende functie. Functie van de kinderbeveiliging: wanneer deze functie wordt geactiveerd, worden de bedieningen na twee minuten van werking zonder handelingen door de gebruiker automatisch geblokkeerd, en zal het symbool oplichten. Om de blokkering tijdelijk uit te schakelen tijdens een bereiding, moet u PT1 indrukken voor minstens 5 seconden. De blokkering zal na twee minuten na de laatste instelling weer actief worden. Wanneer aan een knop wordt gedraaid, verschijnt de opschrift "bloc" voor 2 seconden. De keuze van het ontdooien of het rijzen gebeurt naargelang de gekozen temperatuur. Wanneer u wil ontdooien, moet de temperatuur op 30°C ingesteld worden, voor het rijzen op 40°C. HET RIJZEN: (Enkel het multifunctioneel model) Het rijzen, dat wordt bevorderd door de warmte die van boven komt, doet deeg van eender welk type rijzen zodat een optimaal resultaat in een korte tijd wordt gegarandeerd. 62 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 1 ADVIES EN HANDIGHEIDJES VOOR DE BEREIDING ADVIES IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES: · Gebruik enkel originele SMEG ovenschalen. · Het handvat van de ovenschaal moet naar de ovendeur gericht worden. · Het profiel van het rooster moet naar onder toe geplaatst worden. Voor een optimale bereiding wordt aanbevolen om het keukengerei in het midden van het rooster te plaatsen. ALGEMEEN ADVIES: · Er wordt aangeraden om het voedsel in de oven te plaatsen nadat de oven zelf werd opgewarmd. Plaats het voedsel dus enkel in de ovenruimte wanneer het symbool op het display niet meer knippert, en nadat het geluidssignaal bevestigt dat de ingestelde temperatuur bereikt werd. · Wanneer op meerdere niveau's wordt bereid, is het best om de ventilatiefunctie te gebruiken om een uniforme bereiding te verkrijgen. In het algemeen is het niet mogelijk om de bereidingstijden te verkorten door de temperatuur te verhogen (het voedsel zou aan de buitenkant goed gebakken kunnen zijn, maar binnenin minder). Tijdens het bereiden van gebak of groenten zouden druppels onder de deur kunnen verschijnen. Dit is een natuurlijk fysisch verschijnsel dat zich vooral voordoet wanneer het voedsel zonder voorverwarming in de oven wordt geplaatst. [. . . ] Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de schakelaar van de oven zich in "On" bevindt. Controleer of de functie "show room" ingesteld werd; voor meer informatie kan de paragraaf "Secundair menu" op pagina 59 geraadpleegd worden. Controleer of de functie "kinderbeveiliging" ingesteld werd; voor meer informatie kan de paragraaf "Secundair menu" op pagina 59 geraadpleegd worden. Controleer of de functie "2300 Watt" werd ingesteld; voor meer details kan de paragraaf "Secundair menu" op pagina 59 geraadpleegd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PV175N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PV175N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag