Gebruiksaanwijzing SMEG PV175CN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PV175CN. Wij hopen dat dit SMEG PV175CN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PV175CN te teleladen.


SMEG PV175CN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (573 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PV175CN (571 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PV175CN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 73 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 HET GEBRUIK VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 BEREIDINGEN MET DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Draaiknop temperatuur) Na de programmering van de bereiding maar voordat de bereiding zelf begint, zullen het symbool van de gekozen functie of het gekozen recept en de symbolen en blijven oplichten. 91 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 11 De selectie van een recept Het toestel is voorzien van vooraf ingestelde recepten en 3 vrije recepten. Een recept is het geheel van de voorinstellingen van de functie, de temperaturen, de bereidingstijden en het vlak waarop het gerecht wordt geplaatst. Enkel in de ON positie kan een bereidingsfunctie geselecteerd worden, door de knop ON/OFF naar rechts of links te draaien. (Draaiknop ON/OFF) Het geselecteerde recept zal oplichten op het display. De bereiding zal beginnen met de vooraf ingestelde parameters (symbolen aan). Als de vooraf ingestelde temperatuur wordt bereikt, zal een sequentie van geluidssignalen geproduceerd worden, en het display en de selectieknop van de temperatuur zullen beginnen te knipperen wat aanduidt dat het voedsel in de oven kan geplaatst worden. De oven zal de temperatuur constant houden en zal in deze conditie blijven tot op de selectieknop van de temperatuur wordt gedrukt om de bereiding te beginnen. Vanaf nu begint de bereidingsduur die aangeduid wordt in de tabel "6. 13 Tabel met vooraf bepaalde recepten:". Druk ongeveer 2 seconden op de knop ON/OFF om het toestel compleet uit te schakelen. 92 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 11. 1 Wijziging van de ingestelde gegevens Tijdens de bereiding van een recept kan de vooraf ingestelde temperatuur gewijzigd worden door op de selectieknop van de temperatuur te drukken. Druk op de selectieknop van de temperatuur en draai hem daarna naar rechts of links om de duur te wijzigen. (Draaiknop temperatuur) (Draaiknop temperatuur) Het wijzigen van de ingestelde gegevens moet uitgevoerd worden wanneer beide symbolen , vast oplichten. 6. 11. 2 Automatische bereiding met een recept Nadat het gewenste recept geselecteerd werd, kan de automatische bereiding ingesteld worden door binnen 5 seconden op de selectieknop van de temperatuur te drukken. (Draaiknop temperatuur) Het symbool en het tijdstip van het einde van de bereiding zullen verschijnen. Draai de knop naar rechts of links om de waarde te wijzigen. (Draaiknop temperatuur) Enkele seconden na de laatste druk houden de symbolen en op met knipperen, en vanaf dit moment blijft de oven wachten op het ingestelde tijdstip voor de start van de bereiding. Druk ongeveer 2 seconden op de knop ON/OFF om het toestel compleet uit te schakelen. 93 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 12 Permanente wijziging van een recept Het toestel is voorzien van vooraf ingestelde recepten en drie vrije recepten die aangeduid worden met het symbool . Om een recept permanent te wijzigen of in te stellen: Selecteer in de ON positie de bereidingsfunctie die gewijzigd moet worden, door de knop ON/OFF naar rechts of links te draaien. (Draaiknop ON/OFF) Druk binnen 5 seconden voor minstens 2 seconden op de selectieknop van de temperatuur. Het symbool zal knipperen, wat de fase van de wijziging van het geselecteerde recept aanduidt. (Draaiknop temperatuur) Door de selectieknop van de temperatuur naar rechts of links te draaien kan de bereidingsfunctie gewijzigd worden die bij het recept hoort. (Draaiknop temperatuur) Druk op de selectieknop van de temperatuur om de wijziging te bevestigen en om over te gaan naar de wijziging van de temperatuur. (Draaiknop temperatuur) Door de selectieknop van de temperatuur naar rechts of links te draaien kan de temperatuur van de bereiding gewijzigd worden die bij het recept hoort. (Draaiknop temperatuur) 94 Aanwijzingen voor de gebruiker Druk op de selectieknop van de temperatuur om de wijziging te bevestigen en om over te gaan naar de bereidingsduur. (Draaiknop temperatuur) Door de selectieknop van de temperatuur naar rechts of links te draaien kan de duur van de bereiding gewijzigd worden die bij het recept hoort. (Draaiknop temperatuur) Druk op de selectieknop van de temperatuur om de wijziging te bevestigen en om over te gaan naar de wijziging van het aanbevolen vlak. (Draaiknop temperatuur) Door de selectieknop van de temperatuur naar rechts of links te draaien kan het aanbevolen vlak gewijzigd worden dat bij het recept hoort. (Draaiknop temperatuur) Druk op de selectieknop van de temperatuur om de procedure van de wijziging te verlaten. Dit systeem wordt aanbevolen voor het steriliseren of voor het voltooien van voedsel dat reeds goed oppervlakkig gaar is, maar nog niet binnenin, en waarvoor dus een gematigde bovenwarmte nodig is. Bij de pyrolytische modellen worden de speciale functies van het ontdooien en het rijzen verenigd in deze functie (raadpleeg "7. 4 Functies van het rijzen en het ontdooien" voor meer details). CIRCULAIR: Met de combinatie van de ventilator en de circulatieweerstand (ingebouwd in de achterkant van de oven) kan verschillend voedsel op meerdere vlakken bereid worden waarvoor dezelfde temperatuur en hetzelfde type van bereiding nodig is. De warmeluchtcirculatie verzekert een onmiddellijke en uniforme verdeling van de warmte. Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om gelijktijdig (op meerdere vlakken) vis, groenten en koekjes klaar te maken, zonder dat de geur en de smaak zal vermengd worden. (Voor de bereidingen op meerdere niveaus wordt aangeraden het 2de en het 4de vlak te gebruiken). TURBO: Met de combinatie van de geventileerde bereiding en de traditionele bereiding kan erg snel en doeltreffend verschillend voedsel op meerdere vlakken klaargemaakt worden, zonder dat de geuren of de smaken worden gemengd. Ideaal voor omvangrijk voedsel waarvoor een intense bereiding nodig is. (Voor de bereidingen op meerdere niveaus wordt aangeraden het 2de en het 4de vlak te gebruiken). ONTDOOIEN: Het ontdooien wordt bevorderd door de activering van de daarvoor bestemde ventilator en de weerstand bovenaan, die een uniforme verdeling van de lucht aan lage temperatuur in de oven garanderen. (Er wordt aanbevolen het 1ste of het 2de vlak te gebruiken) HET RIJZEN (enkel op het multifunctioneel model) Het rijzen, dat wordt bevorderd door de warmte die van boven komt, doet deeg van eender welk type rijzen zodat een optimaal resultaat op korte tijd wordt gegarandeerd. 101 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 1 Advies en handigheidjes voor de bereiding 7. 1. 1 Algemeen advies Er wordt aangeraden om het voedsel in de oven te plaatsen nadat deze werd voorverwarmd. [. . . ] Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de oven zich in "ON" bevindt. Controleer of de functie "show room" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "6. 14 Secundair menu". Controleer of de functie "kinderbeveiliging" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "6. 14 Secundair menu". Controleer of de functie "PO" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "6. 14 Secundair menu". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PV175CN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PV175CN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag