Gebruiksaanwijzing SMEG PV164S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PV164S. Wij hopen dat dit SMEG PV164S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PV164S te teleladen.


SMEG PV164S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (581 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PV164S (579 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PV164S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 46 9. 1 Het plaatje met de technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 9. 2 Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 9. 3 Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 9. 4 Plaatsing van de grillplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] DEZE RICHTLIJN BEPAALT DE NORMEN VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN DE AFGEDANKTE APPARATUUR WELKE GELDEN VOOR HET VOLLEDIGE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE. DE OPENINGEN VOOR VENTILATIE EN AFVOER VAN WARMTE NIET BLOKKEREN. intact te HET IDENTIFICATIEPLAATJE, MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET REGISTRATIENUMMER EN HET MERK IS DUIDELIJK ZICHTBAAR AANGEBRACHT OP DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT. PAS OP DAT U, TIJDENS DE BEREIDING, GEEN SUIKER OF ZOETE MENGSELS OP DE PLAAT LAAT VALLEN EN ZET ER NOOIT MATERIALEN OF STOFFEN OP DIE ZOUDEN KUNNEN SMELTEN (PLASTIC OF ALUMINIUMFOLIE); INDIEN DIT TOCH GEBEURT, ONMIDDELLIJK DE VERWARMING UITZETTEN EN DE NOG LAUWE PLAAT SCHOONMAKEN MET HET BIJGELEVERDE KRABBERTJE, OM TE VOORKOMEN DAT DE OPPERVLAKTE VAN DE PLAAT BESCHADIGD RAAKT. ALS DE GLASKERAMISCHE PLAAT NIET ONMIDDELLIJK WORDT SCHOONGEMAAKT BESTAAT HET RISICO VAN AFZETTINGEN DIE, ALS DE PLAAT EENMAAL AFGEKOELD IS, NIET MEER VERWIJDERD KUNNEN WORDEN. NOOIT VOORWERPEN OF DOEKEN OP HET GESLOTEN APPARAAT LEGGEN, ZEKER NIET ALS DIT IN WERKING IS. VOORDAT U WELKE BEREIDING DAN OOK BEGINT, ALTIJD HET DEKSEL SLUITEN; HET DEKSEL ALLEEN VOOR KORTE PERIODES OPEN DOEN, HET IS RAADZAAM DE GRILL ZODANIG TE PLAATSEN DAT DE ACHTERKANT IETS HOGER STAAT. ZIE PARAGRAAF "9. 5 Waterpas zetten van de grillplaat" De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen die veroorzaakt is door het niet opvolgen van bovengenoemde voorschriften of die voortvloeit uit verkeerde behandeling van welk onderdeel van het apparaat ook of door het gebruik van niet originele onderdelen. 40 Het milieu - Instructies voor de afvalverwerking 2. HET MILIEU - INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING Voor de verpakking van onze producten worden materialen gebruikt die niet vervuilend zijn, ze zijn dus veilig voor het milieu en geschikt voor recycling. Wij verzoeken u mee te werken aan een juiste afvalverwerking van het verpakkingsmateriaal. Vraag uw dealer of de plaatselijke bevoegde organisaties naar de adressen van centra voor afvalinzameling, recycling, afvalverwerking. Ze kunnen voor kinderen gevaar van verstikking opleveren, dit geldt vooral voor plastic zakken. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door onjuist gebruik van het apparaat. Let op: de fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen die veroorzaakt is door het niet opvolgen van bovengenoemde voorschriften of die voortvloeit uit verkeerde behandeling van welk onderdeel van het apparaat ook of door het gebruik van niet originele onderdelen. 5. KEN UW APPARAAT HANDVAT DEKSEL GLASKERAMISCHE PLATEN BEDIENINGSKNOP THERMOSTAAT ON-OFF DRUKKNOP CONTROLELAMPJE THERMOSTAAT AFVOERGAT UITNEEMBARE BAK FRICTIE 6. VOOR DE INSTALLATIE Laat de resten van de verpakking niet onbeheerd achter. Scheid de verschillende afvalmaterialen van de verpakking en lever ze in bij het dichtstbijzijnde centrum voor afvalinzameling. Teneinde alle restmaterialen van de fabricage te verwijderen is het raadzaam het apparaat schoon te maken. Voordat u de eerste keer gaat grillen dient u de kookplaat schoon te maken. Vervolgens de plaat gedurende 5 minuten op de hoogste stand laten branden. Op die manieren wordt "de geur van nieuwheid" verwijderd en verdampt de eventuele vochtigheid die zich gevormd kan hebben op de verwarmingselementen. Alle VERWIJDERBARE etiketten of stukken beschermingsfolie van het apparaat verwijderen. Om de plaat aan te steken de instructies opvolgen die beschreven worden in paragraaf "7. [. . . ] Voortdurend gebruik van het krabbertje reduceert het gebruik van chemische middelen voor de dagelijkse reiniging van de grillplaat aanzienlijk. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen (zoals schuurpoeder, ovenspray, ontvlekkingsmiddelen en metalen sponsjes). 8. 5 Reiniging van de opvangbak Onder de grill, aan de voorkant, bevindt zich een stalen opvangbakje voor het verzamelen van het vet en de jus die gedurende de bereiding uit het vlees lekken en die door het gaatje "A" naar beneden lopen. Het is raadzaam om, voordat u met de bereiding begint, een beetje water in het bakje te doen om de schoonmaakwerkzaamheden te vergemakkelijken. Het bakje kan helemaal uit de geleiders getrokken worden en gewassen worden in de afwasmachine. 8. 6 Regeling van de frictie Het is mogelijk dat de frictie die is aangebracht tegen het snel of ongewenst sluiten van het deksel in de loop der tijd verslapt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PV164S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PV164S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag