Gebruiksaanwijzing SMEG PV164N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PV164N. Wij hopen dat dit SMEG PV164N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PV164N te teleladen.


SMEG PV164N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (581 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PV164N (579 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PV164N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] STA HET NIET TOE DAT DE KOOKPLAAT GEBRUIKT WORDT ALS SPEELGOED DOOR KINDEREN, ZONDER VOLDOEND TOEZICHT. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN HET MERKTEKEN IN DE ZIN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR ­ AEEA (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). ·DEZE RICHTLIJN BEPAALT DE NORMEN VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN DE AFGEDANKTE APPARATUUR WELKE GELDEN VOOR HET VOLLEDIGE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade of die veroorzaakt worden door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door het onklaar maken van afzonderlijke onderdelen van het apparaat, of door gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. 31 Instructies Voor de Installateur 2. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Het apparaat dient te worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de geldende normen. 2. 1 Plaatsing De volgende ingreep vergt metsel- of timmerwerk en moet derhalve worden verricht door een technicus die op dit vlak bekwaam is. De installatie is mogelijk op structuren van verschillende materialen, zoals metselwerk, metaal, massief hout en met plastic gelamineerd hout, als het maar hittebestendig is (T 90°C). 2. 1. 1 Bevestiging Plaats de schroeven A van de beugels (worden samen geleverd) in de gaten B onderaan het toestel. [. . . ] In de onderstaande figuur ziet u de afmetingen van de drie modellen en de respectievelijke afstanden vanaf de randen die u moet aanhouden bij het maken van de openingen (afgebeeld met de grijze zone) Vergewis u ervan dat de vuren van de fornuizen een minimum afstand tot een eventuele verticale plank erboven hebben van 750 mm. 32 Instructies Voor de Installateur 2. 2 Elektrische aansluiting Controleer of het voltage en de dimensionering van de voedingslijn corresponderen met de eigenschappen op het plaatje onder de kap van het apparaat. De stecker aan het uiteinde van de snoer moet overeenstemmen met het stopcontact en moet bovendien aan de desbetreffende geldende voorschriften conform zijn. Breng op de voedingslijn van het apparaat een veelpolig onderbrekingsmechanisme aan met en afstand tussen de contacten van minstens 3 mm, op een gemakkelijk toegankelijke plaats en in de buurt van het apparaat. Gebruik geen reductoren, adapters of aftakmoffen. In geval van vervanging van de voedingskabel, mag de doorsnede van de draden van de nieuwe kabel niet minder zijn dan 0. 75 mm2 (kabel van 3 x 0. 75), en denk eraan dat het uiteinde dat met het apparaat verbonden moet worden een minstens 20 mm langere aardingsdraad (geel-groen) moet hebben. Gebruik uitsluitend een snoer van type H05V2V2-F of gelijkwaardig die bestendig is tegen een temperatuur van 90°C. Het vervangen van de snoer mag slechts door een gespecialiseerd technicus worden uitgevoerd die aansluiting op het stroomnet volgens het hiernavolgende schema zal moeten uitvoeren. L = bruin N = blauw = geel-groen Voor persoonlijk letsel of materiële schade, veroorzaakt door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door onklaar maken van een afzonderlijk deel van het apparaat: de fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af. 33 Instructies Voor de Installateur 2. 3 Ventilatie van de vertrekken Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in ruimten met permanente ventilatie, zoals voorzien door de normen. In het vertrek waarin het apparaat geïnstalleerd is moet zoveel lucht kunnen toestromen als nodig is voor de reguliere verbranding van het gas en de nodige luchtverversing in het vertrek zelf. De luchtinlaatopeningen, beschermd door roosters, moeten correct gedimensioneerd zijn (voorschriften van de normen) en zodanig geplaatst dat ze niet geheel of gedeeltelijk verstopt kunnen raken. De ruimte moet naarbehoren geventileerd worden om de warmte en de vochtigheid, die door het bakken worden veroorzaakt, te verwijderen: voraal, na langdurig gebruik, wordt aanbevolen een raam te openen of eventueel de snelheid van de ventilatoren te verhogen. 2. 4 Afvoer van verbrandingsproducten De afvoer van verbrandingsproducten moet worden verzekerd via wasemkappen die zijn verbonden met een schouw met natuurlijke trek en de juiste doelmatigheid, door geforceerde afzuiging. Een doelmatig afzuigsysteem vereist een nauwgezet ontwerp door een specialist die daartoe bevoegd is, met inachtneming van de posities en afstanden die door de normen worden opgelegd. Plaats de branders weer terug op hun plaats. 37 Instructies Voor de Installateur 3. 2 Tabellen met eigenschappen van branders en sproeiers Brander Nominaal warmtevermogen (kW) Vloeibaar gas ­ G30/G31 28/37 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm 50 65 85 91 By-pass mm 1/100 30 33 45 65 Beperkt debiet (W) 360 450 800 1600 Debiet g/h G30 76 131 218 240 Debiet g/h G31 75 129 215 236 Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel Brander 1. 05 1. 8 3 3. 3 Nominaal warmtevermogen (kW) Methaangas ­ G20/G25 20/25 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm 72 97 115 133 Beperkt debiet (W) 360 450 800 1600 Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel 1. 05 1. 8 3 3. 5 3. 3 Rangschikking van de branders op de kookplaat BRANDER 1 2 3 4 Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel 38 Instructies Voor de Installateur 4. LAATSTE HANDELINGEN Na bovenstaande instellingen te hebben uitgevoerd, het apparaat weer in elkaar zetten door de instructies uit paragraaf "3. 1 Vervanging van de kookplaat " in omgekeerde volgorde uit te voeren. Na de instelling met een andere soort gas dan bij de keuring dient het etiket in de opwarmruimte voor het voedsel te worden vervangen door het etiket dat correspondeert met de nieuwe gassoort. Het etiket is verkrijgbaar bij het dichtstbijzijnde Erkende Assistentiecentrum. 4. 1 Instelling van het minimum voor methaangas Steek de brander aan en zet hem op de kleinste stand. Neem de knop van de gaskraan weg en draai aan de stelschroef die in of naast het staafje van de kraan zit (dit is afhankelijk van de modellen), totdat er een regelmatige minimale vlam ontstaat. Hermonteer de knop en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (als de knop snel van de grootste naar de kleinste stand gedraaid wordt, mag de vlam niet uitgaan). Herhaal deze operatie op alle gaskranen. 4. 2 Instelling van het minimum voor vloeibaar gas Voor de instelling van het minimum voor vloeibaar gas moet de schroef die in of naast het staafje van de kraan zit (afhankelijk van de modellen) helemaal met de klok mee worden gedraaid. De diameters van de by-pass voor elke brander afzonderlijk worden vermeld in de tabel "3. 2 Tabellen met eigenschappen van branders en sproeiers ". 4. 3 Smering van de gaskranen Het kan zijn dat de gaskranen in de loop der tijd moeilijker gaan draaien en blokkeren. Dit dient te worden gedaan door een gespecialiseerd technicus. 39 Instructies Voor de Gebruiker 5. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 5. 1 Instelknop branders Alvorens de branders van de kookplaat te ontsteken dient u te controleren of de vlamverdelerkransen goed op hun plaats zitten met hun kapjes, en erop letten of de gaten A van de vlamverdelers corresponderen met de bougies en de thermokoppels. Het rooster B kan indien gewenst gebruikt worden voor een "wok" (Chinese pan). [. . . ] Het rooster B kan indien gewenst gebruikt worden voor een "wok" (Chinese pan). (in cm) 12-14 16-20 18-24 20-24 20-26 1 2 3 4 5 Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel Ultrasnel 41 Instructies Voor de Gebruiker 6. REINIGING EN ONDERHOUD Voor alle werkzaamheden moet de elektrische voeding van het apparaat worden uitgeschakeld. 6. 1 Reiniging van het roestvrij staal Om het roestvrij staal in goede conditie te houden, moet het regelmatig na elk gebruik worden schoongemaakt, nadat de oven is afgekoeld. 6. 1. 1 Gewone dagelijkse reiniging Gebruik voor het schoonmaken en conserveren van de roestvrij stalen oppervlakken altijd specifieke producten die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en maak hiermee het oppervlak schoon, nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PV164N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PV164N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag