Gebruiksaanwijzing SMEG PV164CN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PV164CN. Wij hopen dat dit SMEG PV164CN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PV164CN te teleladen.


SMEG PV164CN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (573 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PV164CN (571 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PV164CN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] STA HET NIET TOE DAT DE KOOKPLAAT GEBRUIKT WORDT ALS SPEELGOED DOOR KINDEREN, ZONDER VOLDOEND TOEZICHT. ALS HET APPARAAT WORDT AFGEDANKT DIENT HET TE WORDEN AFGEGEVEN BIJ EEN CENTRUM VOOR GESCHEIDEN AFVALVERWERKING. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade of die veroorzaakt worden door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door het onklaar maken van afzonderlijke onderdelen van het apparaat, of door gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. 63 Instructies Voor de Installateur 2. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Het apparaat dient te worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de geldende normen. 2. 1 Plaatsing De volgende ingreep vergt metsel- of timmerwerk en moet derhalve worden verricht door een technicus die op dit vlak bekwaam is. De installatie is mogelijk op structuren van verschillende materialen, zoals metselwerk, metaal, massief hout en met plastic gelamineerd hout, als het maar hittebestendig is (T 90°C). 2. 1. 1 Bevestiging Plaats de schroeven A van de beugels (worden samen geleverd) in de gaten B onderaan het toestel. [. . . ] Plaats het toestel op de ondersteunende structuur en bevestig het hier aan vast met behulp van de schroeven C. Voor aansluiting van het toestel op het elektriciteitsnet moet u - per model verschillende - openingen aanbrengen in het meubel. De grootte van de openingen wordt in de onderstaande tekeningen weergegeven met de gearceerde gebieden. 64 Instructies Voor de Installateur 2. 2 Elektrische aansluiting Controleer of het voltage en de dimensionering van de voedingslijn corresponderen met de eigenschappen op het plaatje onder de kap van het apparaat. De stecker aan het uiteinde van de snoer moet overeenstemmen met het stopcontact en moet bovendien aan de desbetreffende geldende voorschriften conform zijn. Breng op de voedingslijn van het apparaat een veelpolig onderbrekingsmechanisme aan met en afstand tussen de contacten van minstens 3 mm, op een gemakkelijk toegankelijke plaats en in de buurt van het apparaat. Gebruik geen reductoren, adapters of aftakmoffen. In geval van vervanging van de voedingskabel, mag de doorsnede van 2 de draden van de nieuwe kabel niet minder zijn dan 0. 75 mm (kabel van 3 x 0. 75), en denk eraan dat het uiteinde dat met het apparaat verbonden moet worden een minstens 20 mm langere aardingsdraad (geel-groen) moet hebben. Gebruik uitsluitend een snoer van type H05V2V2-F of gelijkwaardig die bestendig is tegen een temperatuur van 90°C. Het vervangen van de snoer mag slechts door een gespecialiseerd technicus worden uitgevoerd die aansluiting op het stroomnet volgens het hiernavolgende schema zal moeten uitvoeren. L = bruin N = blauw = geel-groen Voor persoonlijk letsel of materiële schade, veroorzaakt door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door onklaar maken van een afzonderlijk deel van het apparaat: de fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af. 65 Instructies Voor de Installateur 2. 3 Ventilatie van de vertrekken Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in ruimten met permanente ventilatie, zoals voorzien door de normen. In het vertrek waarin het apparaat geïnstalleerd is moet zoveel lucht kunnen toestromen als nodig is voor de reguliere verbranding van het gas en de nodige luchtverversing in het vertrek zelf. De luchtinlaatopeningen, beschermd door roosters, moeten correct gedimensioneerd zijn (voorschriften van de normen) en zodanig geplaatst dat ze niet geheel of gedeeltelijk verstopt kunnen raken. De ruimte moet naarbehoren geventileerd worden om de warmte en de vochtigheid, die door het bakken worden veroorzaakt, te verwijderen: voraal, na langdurig gebruik, wordt aanbevolen een raam te openen of eventueel de snelheid van de ventilatoren te verhogen. 2. 4 Afvoer van verbrandingsproducten De afvoer van verbrandingsproducten moet worden verzekerd via wasemkappen die zijn verbonden met een schouw met natuurlijke trek en de juiste doelmatigheid, door geforceerde afzuiging. Regel de lucht door de regelaar B te verschuiven totdat u de afstand "X" uit de tabel paragraaf "3. 5 Instelling van de primaire lucht" verkrijgt. Blokkeer de regelaar B door de schroef A vast te draaien. Brander Nominaal warmtevermogen (kW) Vloeibaar gas ­ G30/G31 28/37 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm Vlak met frontale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel Vlak met laterale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel 1. 05 1. 65 2. 55 3. 25 1. 05 1. 65 2. 55 3. 25 48 62 75 85 48 62 75 85 By-pass mm 1/100 33 33 50 68 33 33 45 65 Beperkt debiet (W) 420 420 900 1500 450 450 800 1500 Debiet g/h G30 Debiet g/h G31 76 120 185 236 76 120 185 236 75 118 182 232 75 118 182 232 3. 4 Instelling voor methaangas De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G20/G25 (2E+) bij een druk van 20/25 mbar. Om het apparaat in de bedrijfsomstandigheden voor dit type gat te brengen, moeten dezelfde handelingen worden verricht als beschreven in paragraaf "3. 3 Instelling voor vloeibaar gas" maar nu met de mondstukken en de primaire lucht voor methaangas, zoals vermeld in de volgende tabel en in paragraaf "3. 5 Instelling van de primaire lucht". 70 Instructies Voor de Installateur Brander Nominaal warmtevermogen (kW) Methaangas ­ G20/G25 20/25 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm Vlak met frontale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel Vlak met laterale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel 1. 05 1. 65 2. 55 3. 25 1. 05 1. 65 2. 55 3. 25 73 92 115 130 73 92 115 130 Beperkt debiet (W) 380 420 650 1400 380 450 650 1400 3. 5 Instelling van de primaire lucht Op grond van de afstand "X" in mm. BRANDER G20/G25 20/25 mbar G30/G31 28/37 mbar Vlak met frontale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel Vlak met laterale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel (*) Halfsnel achteraan: 2. 5 (**) Ultrasnel vooraan: 4 2. 5 1. 5 2. 5 1. 5 3 2 3 1. 7 2. 5 2 2 2. 5 3 1. 7 (*) 2. 5 3 (**) 71 Instructies Voor de Installateur 4. LAATSTE HANDELINGEN Na bovenstaande instellingen te hebben uitgevoerd, het apparaat weer in elkaar zetten door de instructies uit paragraaf "3. 2 Verwijdering van de plaat" in omgekeerde volgorde uit te voeren. Na de instelling met een andere soort gas dan bij de keuring dient het etiket in de opwarmruimte voor het voedsel te worden vervangen door het etiket dat correspondeert met de nieuwe gassoort. Het etiket is verkrijgbaar bij het dichtstbijzijnde Erkende Assistentiecentrum. 4. 1 Instelling van het minimum voor methaangas Steek de brander aan en zet hem op de kleinste stand. Neem de knop van de gaskraan weg en draai aan de stelschroef die in of naast het staafje van de kraan zit (dit is afhankelijk van de modellen), totdat er een regelmatige minimale vlam ontstaat. In dat geval moet de handeling worden herhaald en de knop langer ingedrukt gehouden worden. Als de branders per ongeluk uitgaan, blokkeert de veiligheidsvoorziening na ongeveer 20 seconden de gastoevoer, ook als de kraan open staat. 73 Instructies Voor de Gebruiker 5. 3 Praktische wenken voor het gebruik van de branders Voor een beter rendement van de branders en een minimaal gasverbruik: gebruik pannen met een deksel, met de juiste afmetingen in verhouding tot de brander, om te vermijden dat de vlam de zijkanten raakt (zie paragraaf "5. 4 Diameter van de pannen"). Verklein de vlam op het moment van koken zoveel als nodig is om te voorkomen dat de vloeistof overkookt. Om tijdens de bereiding verbrandingen of beschadiging van de plaat te vermijden, moeten alle pannen en schalen binnen de omtrek van de kookplaat worden geplaatst. [. . . ] Om tijdens de bereiding verbrandingen of beschadiging van de plaat te vermijden, moeten alle pannen en schalen binnen de omtrek van de kookplaat worden geplaatst. Let bij het gebruik van olie of vet zeer goed op, want deze kunnen vlam vatten als zij oververhit raken. 5. 4 Diameter van de pannen BRANDERS Ø min. (in cm) 12-14 16-20 18-24 20-24 20-26 1 2 3 4 5 Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel Ultrasnel 74 Instructies Voor de Gebruiker 6. REINIGING EN ONDERHOUD Voor alle werkzaamheden moet de elektrische voeding van het apparaat worden uitgeschakeld. 6. 1 Reiniging van het roestvrij staal Om het roestvrij staal in goede conditie te houden, moet het regelmatig na elk gebruik worden schoongemaakt, nadat de oven is afgekoeld. 6. 1. 1 Gewone dagelijkse reiniging Gebruik voor het schoonmaken en conserveren van de roestvrij stalen oppervlakken altijd specifieke producten die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PV164CN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PV164CN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag