Gebruiksaanwijzing SMEG PTS605EB3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PTS605EB3. Wij hopen dat dit SMEG PTS605EB3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PTS605EB3 te teleladen.


SMEG PTS605EB3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2086 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PTS605EB3 (1705 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PTS605EB3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE INSTALLATIE ZAL MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL EN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR EEN HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN BEANTWOORDT AAN DE EEG RICHTLIJNEN DIE MOMENTEEL VAN TOEPASSING ZIJN. HET APPARAAT IS GEFABRICEERD VOOR HET UITOEFENEN VAN DE VOLGENDE FUNCTIE: HET KOKEN EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDER GEBRUIK MOET ALS ONEIGENLIJK WORDEN BESCHOUWD DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ANDERE DAN DE VERMELDE GEBRUIKSTOEPASSINGEN. LAAT DE RESTEN VAN HET VERPAKKINGSMATERIAAL NIET ONBEHEERD ACHTER IN DE HUISELIJKE OMGEVING. [. . . ] De fabrikant onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken als gevolg van het niet inachtnemen van de bovenstaande voorschriften of als gevolg van wijzigingen aangebracht aan ook slechts één enkel onderdeel van het apparaat. 101 Instructies voor de installateur 4. Gasaansluiting De aansluiting op het gasnet kan worden verricht met een starre koperbuis of met een flexibele buis met doorgaande wand en in overeenstemming met de voorschriften van de normen. Om de aansluiting te vergemakkelijken kan de verbinding A aan de achterkant van het apparaat zijwaarts worden gericht; draai de zeskantmoer B los, draai de verbinding A in de gewenste positie en span de zeskantmoer B opnieuw (de afdichting ervan wordt verzekerd door een biconische messing ring). Controleer na de handeling met behulp van een zeepoplossing, en nooit met een vlam, of de afdichting perfect is. De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L 3B/P) met een druk van 25 mbar. Voor voeding met andere types gas zie Hoofdstuk "5 REGELING VAN HET GAS ". Het verbindingsstuk heeft een externe schroefdraad van ½" gas (ISO 7-1). Plaats altijd een geschikte afdichting tussen het verbindingsstuk A en buis C (bijvoorbeeld teflon pakkingtape). Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften. Bij de inwerkingstelling met een flexibele buis moet u er rekening mee houden dat de volledig lengte ervan niet meer dan 1. 5 meter mag bedragen en dat de buizen niet met bewegende delen in aanraking mogen komen of zouden kunnen worden afgeknepen. Voor de aansluiting van het apparaat op het gasnet moet u een flexibele metalen buis gebruiken. 102 Instructies voor de installateur 4. 1 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar en sluit de fles aan in naleving van de voorschriften bepaald in de geldende normen. Verzeker u ervan dat de voedingsdruk beantwoordt aan de waarden aangegeven in de tabel van hoofdstuk "5. 2 Regeling voor vloeibaar gas". 4. 2 Ventilatie van de ruimten Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in ruimten met permanente ventilatie, zoals voorzien door de normen. 3) de bajonetsluitingen van de bevestigingsringen van de branders en gebruik de geleiders 7 als afzetpunt; · nadat u alle bovenstaande onderdelen heeft verwijderd moet u de vangschaal aan de voorkant optillen en omhoog brengen (Fig. · u kunt pas bij de branders en gaskraantjes komen nadat u met een schroevendraaier aan de achterkant van de kookplaat een lichte druk naar boven heeft uitgeoefend (Fig. Dit is noodzakeljk om de bevestigingsklemmen aan de binnenkant vrij te maken. Om die los te maken moet u de plaat met een hulpmiddel (schroevendraaier) gebruikt als hefboom, naar boven drukken. Fig 1) Fig 2) Fig 3) Fig 4) Fig 5) 104 Instructies voor de installateur 5. 3 Regeling voor vloeibaar gas Draai schroef A los en duw support B helemaal aan. Verwijder inspuiter C met een vaste sleutel en monteer het geschikte type volgens de aanwijzingen van de referentietabellen voor het te gebruiken type gas. Breng support B weer terug in de beginstand, zodat inspuiter C op perfecte wijze wordt afgedekt. Regel de luchtaanvoerstroom door de Venturibuis D te verplaatsen tot afstand "X", vermeld in de tabel van "5. 5 Regeling van de primaire lucht" is verkregen en zet hem vast met schroef A. Na voltooiing van de regelingen moet u de zegels met lak of vergelijkbaar materiaal herstellen. Brander Nominale warmteafgi fte(kW) Vloeibaar gas - G30/G31 30/37 mbar Diameters puitstuk 1/100 mm 48 62 89 80 85 98 45 87 45 95 Bypass mm 1/100 30 33 50 50 50 65 30 55 30 55 Verminderde Afgifte afgifte g/h G30 (W) 400 76 500 124 1050 254 1050 211 1050 225 1600 305 400 1200 400 1200 62 240 62 291 Afgifte g/h G31 75 121 250 207 221 300 61 236 61 286 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander (3) Snelle brander (7) Snelle brander (6) Zeer snelle Dubbele kroon (4) Dubbele kroon (8) intern extern intern extern 1. 05 1. 7 3. 5 2. 9 3. 1 4. 2 0. 9 3. 3 0. 9 4. 0 5. 4 Regeling voor methaan Het apparaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L 3B/P) bij een druk van 25 mbar. Om het apparaat weer terug te brengen in de werkstand voor dit type gas moet u dezelfde handelingen uitvoeren zoals beschreven in paragraaf "5. 2 Regeling voor vloeibaar gas" met keuze van de spuitstukken en regeling van de primaire lucht voor methaan, zoals aangegeven in de onderstaande tabel en in paragraaf "5. 5 Regeling van de primaire lucht". Brander Nominale warmteafgifte (kW) Methaangas ­G25 25 mbar Diameter spuitstuk 1/100 mm 76 98 140 126 130 155 70 135 70 150 Verminderde afgifte (W) 400 500 1050 1050 1050 1400 400 1200 400 1200 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander (3) Snelle brander (7) Snelle brander (6) Zeer snelle Dubbele intern kroon extern (4) Dubbele intern kroon extern (8) 1. 05 1. 7 3. 5 2. 9 3. 1 4. 2 0. 9 3. 3 0. 9 4. 0 105 Instructies voor de installateur 5. 5 Regeling van de primaire lucht G30/G31 30/37 mbar BRANDER G25 25 mbar Met verwijzing naar de afstand "X" in mm. Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander (3) Snelle brander (7) Snelle brander (6) Zeer snelle Dubbele intern kroon (4) extern Dubbele kroon (8) intern extern 1. 0 1. 5 2. 0 1. 5 1. 0 5. 0 5. 0 10. 0 5. 0 13. 0 1. 5 1. 5 2. 0 1. 5 1. 5 2. 5 1. 5 6. 0 1. 5 6. 0 Om de branders op uw kookplaat te herkennen verwijzen wij naar de tekeningen in paragraaf "5. 10 Opstelling van de branders op de kookplaat". 5. 6 Montage van de vangschaal Ga in de omgekeerde volgorde te werk ten opzichte van de instructies weergegeven in paragraaf "5. 1 Verwijdering van de vangschaal". Bij het monteren van de ringen van de branders moet u er rekening mee houden dat ze volledig moeten worden aangedraaid met behulp van de speciale bijgesloten sleutel. Leg de pandragers terug waarbij u ervoor moet zorgen dat u eerst de pandragers aan de zijkant en daarna pas het middelste rooster op de vangschaal plaatst. 106 Instructies voor de installateur 5. 7 Regeling van het minimum voor methaan en stadsgas Plaats de onderdelen weer op de brander en druk de knoppen op de staafjes van de kraantjes. Ontsteek de brander en zet hem in de minimumstand . Trek de knop weer van het gaskraantje af en verdraai het schroefje in of naast de stang van het kraantje (afhankelijk van de modellen) tot u een regelmatig brandende minimumvlam heeft. [. . . ] Gebruik voor het schoonmaken van de draaiknoppen en het bedieningspaneel geen agressieve producten die alcohol bevatten of producten voor het reinigen van staal en glas die blijvende schade zouden kunnen aanrichten. 8. 2. 2 De pandragers en de branders Verwijder de pandragers en was ze in lauw water met een niet schurend schoonmaakmiddel en zorg ervoor dat u alle aankoekingen verwijdert. 8. 2. 3 De vlamverdelers De deksels en vlamverdelers kunnen verwijderd worden om ze gemakkelijker te kunnen schoonmaken; was ze in lauw water met een niet-schurend schoonmaakmiddel en zorg ervoor dat u alle aankoekingen verwijdert en wacht tot ze volledig zijn opgedroogd. De uitstulpingen A van de brander moeten in de uitsparingen B van de brander vallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PTS605EB3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PTS605EB3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag