Gebruiksaanwijzing SMEG PS64

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PS64. Wij hopen dat dit SMEG PS64 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PS64 te teleladen.


SMEG PS64 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1603 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PS64 (1575 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PS64

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 71 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 HET GEBRUIK VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 BEREIDINGEN MET DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De bereiding zal beginnen met de vooraf ingestelde parameters (symbolen aan). of Zone ON-OFF Als de vooraf ingestelde temperatuur wordt bereikt, zal een sequentie van geluidssignalen geproduceerd worden, en het display en de selectieknop van de temperatuur zullen beginnen te knipperen wat aanduidt dat het voedsel in de oven kan geplaatst worden. De oven zal de temperatuur constant houden, en zal in deze conditie blijven tot op één van de drie symbolen van de zone van de temperatuur ( , of ) wordt gedrukt om de bereiding te beginnen. Vanaf nu begint de bereidingsduur die aangeduid wordt in de tabel "6. 13 Tabel met vooraf bepaalde recepten:". om het toestel 90 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 12. 1 Wijziging van de ingestelde gegevens Tijdens de bereiding van een recept kan de vooraf ingestelde temperatuur gewijzigd worden door op de symbolen of te drukken. , en daarna op de Druk op het symbool symbolen of om de duur te wijzigen. Zone van de temperatuur Het wijzigen van de ingestelde gegevens moet uitgevoerd worden wanneer beide symbolen , vast aan zijn. 6. 12. 2 Automatische bereiding met een recept Nadat het gewenste recept geselecteerd werd, kan de automatische bereiding ingesteld worden door binnen 5 seconden op het symbool drukken. Het symbool en het tijdstip van het einde van de te Zone van de temperatuur bereiding zullen verschijnen. Druk op de symbolen of om de waarde te wijzigen. Zone van de temperatuur Enkele seconden na de laatste druk houden de symbolen op met knipperen, en vanaf dit moment blijft het toestel wachten op het ingestelde tijdstip voor de start van de bereiding. Druk 2 seconden op het symbool om het toestel compleet uit te schakelen en om een automatische bereiding te annuleren. 91 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 13 Permanente wijziging van een recept Het toestel is voorzien van vooraf ingestelde recepten en 1 vrij recept dat aangeduid wordt met het symbool . Om een recept permanent te wijzigen of in te stellen: Selecteer in de fase van ON het te wijzigen recept door op de symbolen of te drukken. Zone ON-OFF Druk binnen 5 seconden voor 2 seconden lang op het symbool . Het symbool zal knipperen, Zone van de temperatuur wat de fase van de wijziging van het geselecteerde recept aanduidt. Door op de toetsen of te drukken, kan de bereidingsfuntie gewijzigd worden die geassocieerd is met het recept. Zone van de temperatuur Druk op het symbool om de wijziging te bevestigen en om over te gaan naar de wijziging van de temperatuur. Zone van de temperatuur Door op de toetsen of te drukken, kan de temperatuur van de bereiding gewijzigd worden die geassocieerd is met het recept. Zone van de temperatuur Druk op het symbool om de wijziging te bevestigen en om over te gaan naar de wijziging van de bereidingsduur. Zone van de temperatuur 92 Aanwijzingen voor de gebruiker Druk op de symbolen of om de bereidingsduur te wijzigen die geassocieerd is met het recept. Zone van de temperatuur Druk op het symbool om de wijziging te bevestigen en om over te gaan naar de wijziging van het aanbevolen vlak. Zone van de temperatuur Druk op de symbolen of om het aanbevolen vlak te wijzigen dat geassocieerd is met het recept. Zone van de temperatuur Druk op het symbool om de procedure van de zal stoppen Zone van de temperatuur wijziging te verlaten. GRILL GEVENTILEERD: De lucht afkomstig van de ventilator verzacht de warmtegolven die worden verkregen door de grill, zodat ook dik voedsel uitstekend wordt gegrilld. varkensscheenbeen). 98 Aanwijzingen voor de gebruiker BODEMVLAK GEVENTILEERD: Met de combinatie van de ventilator en enkel de onderste weerstand zal de bereiding sneller klaar zijn. Dit systeem wordt aanbevolen voor het steriliseren of voor het voltooien van voedsel dat reeds goed oppervlakkig gaar is, maar nog niet binnenin, en waarvoor dus een gematigde bovenwarmte nodig is. Bij de pyrolytische modellen worden de speciale functies van het ontdooien en het rijzen verenigd in deze functie (raadpleeg "7. 4 Functies van het rijzen en het ontdooien" voor meer details). CIRCULAIR: Met de combinatie van de ventilator en de circulatieweerstand (ingebouwd in de achterkant van de oven) kan verschillend voedsel op meerdere vlakken bereid worden waarvoor dezelfde temperatuur en hetzelfde type van bereiding nodig is. De warmeluchtcirculatie verzekert een onmiddellijke en uniforme verdeling van de warmte. Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om gelijktijdig (op meerdere vlakken) vis, groenten en koekjes klaar te maken, zonder dat de geur en de smaak zal gemengd worden (Voor de bereidingen op meerdere niveaus wordt aangeraden het tweede en het vierde vlak te gebruiken). TURBO: Met de combinatie van de geventileerde bereiding en de traditionele bereiding kan erg snel en doeltreffend verschillend voedsel op meerdere vlakken klaargemaakt worden, zonder dat de geuren of de smaken worden gemengd. Ideaal voor omvangrijk voedsel waarvoor een intense bereiding nodig is. (Voor de bereidingen op meerdere niveaus wordt aangeraden het tweede en het vierde vlak te gebruiken). ONTDOOIEN: (enkel op het multifunctioneel model) Het ontdooien wordt bevorderd door de activering van de daarvoor bestemde ventilator en de weerstand bovenaan, die een uniforme verdeling van de lucht aan lage temperatuur in de oven garanderen. [. . . ] Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de oven zich in "On" bevindt. Controleer of de functie "show room" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "6. 15 Secundair menu". Controleer of de functie "PO" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 6. 15 Secundair menu. Controleer of de deurblokkering uitgeschakeld is; in het omgekeerde geval werd de oven voorzien van een bescherming waarmee de selectie van een functie niet kan uitgevoerd worden terwijl de deurblokkering actief is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PS64

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PS64 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag