Gebruiksaanwijzing SMEG PS60GHC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PS60GHC. Wij hopen dat dit SMEG PS60GHC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PS60GHC te teleladen.


SMEG PS60GHC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2382 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PS60GHC (2279 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PS60GHC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 154 HET GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 BEREIDINGEN MET DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 BUITENGEWOON ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] REINIGING EN ONDERHOUD". Schakel het lege toestel in aan de maximum temperatuur zodat mogelijke productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. 6. 2 Algemene beschrijving 6. 2. 1 Plaatsbare vlakken De oven beschikt over 5 vlakken zodat roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes kunnen geplaatst worden. De plaatsbare hoogtes werden genummerd van onder naar boven (raadpleeg de afbeelding). 6. 2. 2 Koelventilatie Het toestel is uitgerust met een koelsysteem, dat bij het starten van een bereiding in werking treedt. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog even kan doorgaan nadat de oven werd uitgeschakeld. 6. 2. 3 Lamp van de binnenverlichting De ovenlampen gaan aan wanneer de deur wordt geopend (alleen bij sommige modellen) of wanneer eender welke functie wordt geselecteerd. 156 Instructies voor de gebruiker 6. 3 Algemene waarschuwingen en advies voor het gebruik De deur moet gesloten blijven tijdens de bereiding. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van bakpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. Voor een optimale bereiding wordt aanbevolen om het keukengerei in het midden van het rooster te plaatsen. Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet u de ovendeur zo weinig mogelijk openhouden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. Er wordt aangeraden om het voedsel na de bereiding niet te lang in de ovenruimte te laten, om excessieve condensvorming op de binnenruit van de oven te voorkomen. 157 Instructies voor de gebruiker 6. 4 Beschrijving van de bedieningen van het frontpaneel Alle bedieningen en controles van het toestel bevinden zich op het frontpaneel THERMOSTAATKNOP OVEN Met deze knop kan de temperatuur van de bereiding geselecteerd worden. Draai de knop in wijzerszin op de gewenste waarde, tussen 50°C en 250°C. Activeer de gewenste functie en temperatuur voordat de bereidingsduur wordt ingesteld. Er wordt aangeraden om een thermometer voor vlees te gebruiken tijdens de bereiding van gebraad, of door eenvoudigweg met een lepeltje op het gebraad te duwen; wanneer het stevig is, is het gaar, zoniet moet u nog even wachten. 7. 1. 3 Advies voor het bereiden van gebak en koekjes · · · · Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige gebakvormen; deze helpen de warmte beter te absorberen. De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg. Controleer of het gebak binnenin gaar is: stop na de bereiding een tandenstoker in het hoogste punt van het gebak. Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak klaar. Wanneer het gebak verslapt wanneer het uit de oven wordt gehaald, moet bij de volgende bereiding de temperatuur ongeveer 10 ?lager worden ingesteld, en moet eventueel een langere bereidingstijd geselecteerd worden. 163 Instructies voor de gebruiker 7. 1. 4 Advies voor het ontdooien en het rijzen Er wordt aangeraden om het ingevrozen voedsel in een recipiënt zonder deksel te plaatsen, op het eerste vlak van de oven. · Plaats het te ontdooien voedsel op homogene wijze, en plaats het niet op elkaar. · Wanneer u vlees ontdooit, wordt aangeraden om een rooster te gebruiken en om het voedsel op het tweede vlak te plaatsen , en om een ovenschaal op het eerste vlak te plaatsen. Op deze manier blijft het voedsel niet in contact met de vloeistof van de ontdooiing. · De meest delicate delen kunnen bedekt worden met aluminiumfolie. · Voor het rijzen wordt aanbevolen om onderin de oven een bakje met water te zetten. [. . . ] Trek de randen van de pakking naar buiten zodat de haken loskomen. 9. 4 Demontage van de interne ruiten Er wordt aangeraden om deze steeds rein te houden. Om de reiniging te vergemakkelijken, kan u de deur verwijderen (raadpleeg 9. 2 Demontage van de deur) en ze op een vaatdoek laten rusten; ofwel opent u de deur en blokkeert u de scharnieren zodat de ruiten kunnen verwijderd worden. De ruiten van de deur kunnen volledig gedemonteerd worden, door de volgende aanwijzingen te volgen. Aandacht: voordat de ruiten worden verwijderd, moet gecontroleerd worden of minstens één van de scharnieren van de deur in de open positie geblokkeerd werd zoals wordt beschreven in de paragraaf "9. 2 Demontage van de deur". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PS60GHC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PS60GHC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag