Gebruiksaanwijzing SMEG PLS964EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PLS964EB. Wij hopen dat dit SMEG PLS964EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PLS964EB te teleladen.


SMEG PLS964EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1172 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PLS964EB (894 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PLS964EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Oplossingen voor storingen in de werking___________________ 111 Wij bedanken u dat u voor één van onze producten heeft gekozen. Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] Dit maakt het mogelijk om de vaatwasser op het voor u meest geschikte tijdstip te laten werken. Wanneer u meerdere malen toets UITSTEL PROGRAMMA (5) indrukt zal op de display het aantal uren waarmee u wenst dat het starten van het wasprogramma wordt uitgesteld verschijnen, met een maximum van 12 uur. Op de display vindt u meer specifiek de volgende informatie. 98 Instructies Voor de Gebruiker Wanneer u eenmaal het uitstel heeft gekozen, gaat u over tot het starten van het programma druk de toets START/PAUZE (6) enkele seconden lang in tot het symbool van de klok begint te knipperen. De machine zal een voorwasprogramma uitvoeren waarna het eerder ingestelde "uitstel van het programma" wordt ingeschakeld. Wanneer u bij een ingeschakeld programma de geprogrammeerde start wenst te annuleren moet u: · · · toets STAR/PAUZE (6) enkele seconden lang ingedrukt houden tot het symbool van de klok op de display blijft branden; toets UITSTEL PROGRAMMA (5) meerdere malen indrukken tot de annulering van de geprogrammeerde start (het symbool van de klok gaat uit); drukknop STAR/PAUZE (6) indrukken om het programma te starten. N. B. : U kunt de geprogrammeerde start niet selecteren indien het programma reeds is gestart. OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · · · · · · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. Sluit, indien mogelijk het drogen uit en laat de deur op het eind van het wasprogramma open staan: ook de lucht en de restwarmte zullen de vaat perfect opdrogen. OM HET AFWASMIDDELVERBRUIK TE BEPERKEN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: · de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. · VERWIJDEREN VAN DE VAAT Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir ¼ slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 102 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · · · · · · · · Als het SUPER programma wordt geselecteerd, moet naast de gewone dosis afwasmiddel een extra hoeveelheid in de bakjes G of H worden gedaan. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan beïnvloeden. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficiëntie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is. Er zijn vloeibare en afwasmiddelen in poedervorm in de handel, die onderling verschillen voor wat betreft hun chemische samenstelling en die fosfaten kunnen bevatten of niet, die in dat geval zijn vervangen door natuurlijke enzymen. [. . . ] Sluit de waterkraan, draai het uiteinde van de toevoerslang los, verwijder het filter A en maak hem voorzichtig onder een straal water schoon. Plaats het filter A weer in diens houder terug en draai de watertoevoerslang zorgvuldig vast. SCHOONMAKEN VAN DE SPROEIARMEN De sproeiarmen kunnen gemakkelijk worden verwijderd om de mondstukken periodiek te reinigen en mogelijke verstoppingen te voorkomen. Was ze onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun houders terug en controleer of hun draaibeweging op geen enkele wijze wijze wordt belemmerd. Om de bovenste sproeiarm te verwijderen moet de stelring R worden losgedraaid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PLS964EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PLS964EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag