Gebruiksaanwijzing SMEG PLS18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PLS18. Wij hopen dat dit SMEG PLS18 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PLS18 te teleladen.


SMEG PLS18 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (850 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PLS18 (531 ko)
   SMEG PLS18 (537 ko)
   SMEG PLS18 (781 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PLS18

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KEUR DE KOOKPLAAT ONMIDDELLIJK NA INSTALLATIE AAN DE HAND VAN DE INSTRUCTIES DIE VERDEROP GEGEVEN WORDEN. IN GEVAL VAN SLECHTE WERKING MOET HET APPARAAT WORDEN AFGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN MOET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM WORDEN GECONTACTEERD. CONTROLEER TELKENS NA HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND (UIT) STAAN. DE IDENTIFICATIEPLAAT MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN DE MARKERING IS ZICHTBAAR GEPLAATST ONDER DE KAP. [. . . ] Voor voeding met andere types gas zie Hoofdstuk "3 20/25 mbar REGELING VAN HET GAS ". Het verbindingsstuk heeft een externe schroefdraad van ½" gas (ISO 7-1) / ISO 228-1 . Aansluiting met starre koperbuis: de aansluiting op het gasnet moet zodanig geschieden dat het geen belastingen van welke aard dan ook op het apparaat veroorzaakt. De aansluiting kan gebeuren met een adapter D met biconus, waarbij altijd de bijgeleverde pakking C ertussen moet worden aangebracht. Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften en zet altijd tussen het verbindingsstuk A en de flexibele buis E de geleverde pakking C. Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften (op de buis moet het opschrift AGREE AGB/BGV leesbaar zijn) en zet altijd tussen het verbindingsstuk A en de flexibele buis D een geschikte adaptor C. De adaptor C moet voorzien zijn van een interne cilindrische leiddraad (ISO 228-1) aan het uiteinde zodat deze met het apparaat aangesloten kant worden en een externe kegelvormige leiddraad (ISO 7-1) aan het uiteinde om aan de buis te sluiten. Altijd de geleverde pakking B tussen het verbindingsstuk A en de adaptor C zetten. 34 Instructies Voor de Installateur De flexibele buis moet zo worden gelegd dat de lengte van de leidingen niet meer is dan 1. 5 meter in maximale extensie; controleer of de leidingen niet in aanraking komen met beweegbare delen of bekneld raken. 2. 6 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar en sluit de fles aan volgens de voorschriften van de normen. Vergewis u ervan dat de voedingsdruk de waarden in acht neemt die worden aangegeven in de tabel in paragraaf "3. 2 Tabellen met eigenschappen van branders en sproeiers". De kookplaat is getest en kan uitsluitend op G25 gas met een druk van 25 mbar functioneren, en hoeft dus niet meer te worden afgesteld. Nominaal warmtevermogen (kW) Brander Methaangas ­ G25 25 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm 76 110 128 135 Beperkt debiet (W) 380 450 650 1400 Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel 1. 05 2. 15 3. 0 3. 25 35 Instructies Voor de Installateur 3. REGELING VAN HET GAS Voor de werkzaamheden moet altijd de elektrische voeding naar het apparaat worden uitgeschakeld. De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L) met een druk van 25 mbar - 20/25 mbar G20/G25 (2E+) . Voor voeding met andere types gas zie Hoofdstuk "3 REGELING VAN HET GAS ". Het verbindingsstuk heeft een externe schroefdraad van ½" gas (ISO 7-1) / ISO 228-1 . 3. 1 Vervanging van de kookplaat Bij deze ingreep hoeft de primaire lucht niet te worden geregeld. Haal de roosters weg, verwijder alle kapjes en vlamverdelerkransen; 2. schroef de sproeiers van de branders los met een buissleutel van 7 mm; 3. [. . . ] Gebruik normale producten voor staal, niet schurend, en maak eventueel gebruik van houten of kunststof werktuigen. Nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. 6. 2 Reiniging van de onderdelen van de kookplaat De kapjes en de vlamverdelerkransen kunnen worden weggehaald om hen gemakkelijk schoon te maken; was hen af met warm water en een niet-schurend reinigingsmiddel. Let erop dat alle aankoekingen worden verwijderd en wacht tot ze perfect droog zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PLS18

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PLS18 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag