Gebruiksaanwijzing SMEG PLE962.1X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PLE962.1X. Wij hopen dat dit SMEG PLE962.1X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PLE962.1X te teleladen.


SMEG PLE962.1X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4127 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PLE962.1X (3588 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PLE962.1X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. Voor meer informatie omtrent het gebruik en onderhoud van de vaatwasser moet u het bijgesloten handboek aandachtig lezen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: u vindt er nuttig advies voor het gebruik van de wasprogramma's en alle functies van de vaatwasser. Instructies Voor de Gebruiker 1. Beschrijving van het bedieningspaneel 1. 1 Het bedieningspaneel Alle bedieningsorganen en controle-instrumenten van de vaatwasser zijn samengebracht op het bedieningspaneel aan de voorzijde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DRUKKNOP ON/OFF DRUKKNOP PROGRAMMAKEUZE (P1. . . P5) DRUKKNOP UITSTEL PROGRAMMA (afhankelijk van de modellen) DRUKKNOP WASSEN MET BELADING (afhankelijk van de modellen) DRUKKNOP OPTIE "3/1" (afhankelijk van de modellen) DRUKKNOP START/PAUZE CONTROLELAMPJE INSCHAKELEN CONTROLELAMPJE'S PROGRAMMA'S CONTROLELAMPJE UITSTEL PROGRAMMA (afhankelijk van de modellen) CONTROLELAMPJE WASSEN MET BELADING (afhankelijk van de modellen) CONTROLELAMPJE ONTBREKEN ZOUT (afhankelijk van de modellen) CONTROLELAMPJE ONTBREKEN GLANSMIDDEL (afhankelijk van de modellen) 10 CONTROLELAMPJE FASEN/PROGRAMMA 11 12 13 WEGGEWERKTE HANDGREEP OPENING DE DEUR Instructies Voor de Gebruiker Alleen voor de modellen AAA 12 couverts (zie energie-etiket) PROGRAMMA SELECTIE AARD EN GRAAD VAN VERVUILING VAN DE VAAT AFWIKKELING PROGRAMMA DUUR MINUUT (2) VERBRUIK WATER LITER (1) ENERGIE KWh (2) WEKEN PANNEN EN COUVERTS IN AFWACHTING VAN VOLTOOIIN BELADING Koud voorwassen 15 6 0, 03 KORT WEINIG VUILE VAAT MET "VERSE BEVUILING" ZONDER OPGEDROOGDE RESTEN Wassen oop 38C Koud spoelen Spoelen op 58C Wassen oop 55C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Wassen oop 65C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Wassen oop 70C 2 koude spoelbeurten Spoelen op 70C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 45C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 50C Koud spoelen Spoelen op 62C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 65C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Voorwassen op 45C Wassen oop 70C 2 koude spoelbeurten Spoelen op 70C Drogen 45 13 0, 80 ECO WEINIG VUILE PANNEN EN COUVERTS MAAR MET OPGEDROOGDE RESTEN 100 14 1, 20 DAGELIJKS NORMAAL VUILE VAAT MET NORMALE BEVUILING ZONDER OPGEDROOGDE RESTEN 85 13 1, 25 ZWAAR BIJZONDER VUILE PANNEN EN COUVERTS 95 17 1, 45 DELICAAT + WEINIG VUILE COUVERTS 75 17 1, 05 BIO (*) + VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN 180 17 1, 05 NORMAAL + VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN 90 17 1, 30 SUPER + BIJZONDER VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN 110 20 1, 60 Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. De HALVE BELADING - "3/1" (4) is optioneel voor alle programma's, uitgezonderd het weken. [. . . ] De vaatwasser kan met de zijkanten of de achterkant tegen meubels of wanden worden geplaatst. Als de vaatwasser naast een warmtebron wordt geplaatst moet een warmtesolerende wand worden geplaatst om oververhitting en een slechte werking te voorkomen. Voor de stabilteit moeten de inbouwapparaten voor onderbouw of integratie uitsluitend onder ononderbroken werkbladen worden geplaatst en aan de ernaast geplaatste meubels worden vastgeschroefd. Om de inbouw te vergemakkelijken kunnen de toevoer- en afvoerslangen in alle richtingen worden gedraaid; zorg ervoor dat ze niet worden geknikt of afgeklemd en dat ze niet te strak gespannen komen te staan. Zorg ervoor dat u de borgring aandraait nadat u de buizen in de gewenste richting heeft gedraaid. Voor de passage van de buizen en de voedingskabel is een gat nodig van minimaal 8 cm. Zet het apparaat waterpas op de grond met behulp van de regelbare voetjes. Dit is vereist voor de correcte werking van de vaatwasser. Het is ten strengste verboden om de vaatwasser in te bouwen onder een glaskeramische kookplaat. U kunt de vaatwasser inbouwen onder een traditionele kookplaat, op voorwaarde dat het werkblad van de keuken ononderbroken doorloopt, en dat zowel de vaatwasser als de kookplaat op correcte wijze zijn gemonteerd en vastgezet, zodat ze geen enkele gevaarlijke situatie kunnen creren. Aleen voor de vrijstaande modellen - Het is ten strengste verboden om een kookplaat boven een vrijstaande vaatwasser te monteren. - Wanneer het apparaat niet in een nis is geplaatst en dus vanaf een zijkant toegankelijk is, moet u, om veiligheidsredenen, de kant van het deurscharnier bekleden (gevaar voor verwondingen). De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60dF 24-31dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Sommige modellen zijn uitgerust met een venster voor het ontbreken van het zout. In deze modellen bevat de dop van het zoutreservoir een groene drijver die bij het verminderen van de zoutconcentratie in het water zal gaan zakken. Wanneer de groene drijver niet meer zichtbaar is door de doorzichtige dop moet het regeneratiezout worden bijgevuld. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal benvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. [. . . ] Was de armen onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun oorspronkelijke behuizing terug. Als dit niet het geval mocht zjin moet u controleren of u ze goed heeft gemonteerd. Instructies Voor de Gebruiker SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP Het verdient aanbeveling om regelmatig de centrale filter C te controleren en, indien noodzakelijk schoon te maken. Om de filter te verwijderen moet u de lipjes vastpakken, ze linksom draaien en naar boven trekken; druk van onderen tegen de centrale filter D om hem uit de microfilter te verwijderen; haal de twee delen waaruit het plastic filter bestaat, uit elkaar door op de door de pijl aangegeven plek op het filterlichaam te drukken; verwijder het centrale filter door hem naar boven te trekken. WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR EEN GOED ONDERHOUD: De filters moeten met een harde borstel onder een waterstraal worden schoongemaakt. Het is absoluut noodzakelijk dat de filters zorgvuldig worden schoongemaakt overeenkomstig de bovenstaande aanwijzingen: de vaatwasser kan niet functioneren als de filters verstopt zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PLE962.1X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PLE962.1X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag