Gebruiksaanwijzing SMEG PLE961EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PLE961EB. Wij hopen dat dit SMEG PLE961EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PLE961EB te teleladen.


SMEG PLE961EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2134 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PLE961EB (1925 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PLE961EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. Voor meer informatie omtrent het gebruik en onderhoud van de vaatwasser moet u het bijgesloten handboek aandachtig lezen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: u vindt er nuttig advies voor het gebruik van de wasprogramma's en alle functies van de vaatwasser. Instructies Voor de Gebruiker 1. Beschrijving van het bedieningspaneel 1. 1 Het bedieningspaneel Alle bedieningsorganen en controle-instrumenten van de vaatwasser zijn samengebracht op het bedieningspaneel aan de voorzijde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DRUKKNOP ON/OFF DRUKKNOP PROGRAMMAKEUZE (P1. . . P5) DRUKKNOP WASSEN MET BELADING (afhankelijk van de modellen) DRUKKNOP OPTIE "3/1" (afhankelijk van de modellen) DRUKKNOP UITSTEL PROGRAMMA (afhankelijk van de modellen) DRUKKNOP START/PAUZE CONTROLELAMPJE INSCHAKELEN CONTROLELAMPJE'S PROGRAMMA'S INFORMATIEDISPLAY WEGGEWERKTE HANDGREEP OPENING DE DEUR 1. 2 Het informatiedisplay De vaatwasser is met een praktische DISPLAY uitgerust voor de weergave van alle informatie over de geprogrammeerde functies. Instructies Voor de Gebruiker PROGRAMMA NUMMER EN SYMBOOL LADEN VAN VAAT EN BESTEK AFWIKKELING PROGRAMMA'S DUUR MINUUT VERBRUIK WATER LITER (1) ENERGIE KWh (2) 1 2 WEKEN Pannen en bestek in afwachting van een laatste wasbeurt Weinig vuile couverts Wassen onmiddellijk na het gebruik voor niet erg vieze vaat Koud voorwassen Wassen oop 38C Koud spoelen Spoelen op 58C Wassen oop 55C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 40C Wassen oop 55C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Wassen oop 70C 2 koude spoelbeurten Spoelen op 70C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 45C Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 50C Koud spoelen Spoelen op 62C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 50C Wassen oop 65C Koud spoelen Spoelen op 70C Drogen Voorwassen op 45C Wassen oop 70C 2 koude spoelbeurten Spoelen op 70C Drogen (**) 6 13 14 0, 03 0, 85 1, 30 KORT (**) 3 ECO (**) 4 AUTO 40-50 Wassen onmiddellijk na het gebruik voor niet erg vieze vaat Uiterst vuile pannen en couverts met opgedroogde resten Normaal vieze vaat (***) (***) (***) 5 KRACHTIG (**) 17 1, 50 6 DELICAAT (**) 17 1, 15 7 BIO (*) EN 50242 Normaal vieze vaat (**) 15 1, 08 8 AUTO 60-70 Normaal vuile couverts, met opgedroogde resten (***) (***) (***) 9 SUPER Uiterst vuile pannen en couverts met opgedroogde resten (**) 20 1, 70 Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. De HALVE BELADING (3) is optioneel voor alle programma's, uitgezonderd het weken. [. . . ] EVENTUELE TECHNISCHE CONTROLES MOGEN UITSLUITEND DOOR GESPECIALISEERD EN ERKEND PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD: REPARATIES UITGEVOERD DOOR NIET ERKEND PERSONEEL, ZULLEN DE GARANTIE DOEN VERVALLEN EN KUNNEN EEN BRON VAN GEVAAR VOOR DE GEBRUIKER WORDEN. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan personen of schade aan zaken als gevolg van het niet opvolgen van de bovenstaande voorschriften of als gevolg van werkzaamheden op ook een enkel deel van het apparaat of door het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. Instructies Voor de Installateur 2. Installatie en inbedrijfstelling Verwijder de polystyrol korfblokkeringen. De vaatwasser kan met de zijkanten of de achterkant tegen meubels of wanden worden geplaatst. Als de vaatwasser naast een warmtebron wordt geplaatst moet een warmtesolerende wand worden geplaatst om oververhitting en een slechte werking te voorkomen. Voor de stabilteit moeten de inbouwapparaten voor onderbouw of integratie uitsluitend onder ononderbroken werkbladen worden geplaatst en aan de ernaast geplaatste meubels worden vastgeschroefd. Om de inbouw te vergemakkelijken kunnen de toevoer- en afvoerslangen in alle richtingen worden gedraaid; zorg ervoor dat ze niet worden geknikt of afgeklemd en dat ze niet te strak gespannen komen te staan. Zorg ervoor dat u de borgring aandraait nadat u de buizen in de gewenste richting heeft gedraaid. Voor de passage van de buizen en de voedingskabel is een gat nodig van minimaal 8 cm. Zet het apparaat waterpas op de grond met behulp van de regelbare voetjes. Dit is vereist voor de correcte werking van de vaatwasser. Het is ten strengste verboden om een kookplaat boven een vrijstaande vaatwasser te monteren. Het is ten strengste verboden om de vaatwasser in te bouwen onder een glaskeramische kookplaat. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal benvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het reservoir niet volledig af. Instructies Voor de Gebruiker Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vr u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. 3. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vr iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. Instructies Voor de Gebruiker TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. [. . . ] Controleer, als het programma niet start, of: de vaatwasser op het elekriciteitsnet is aangesloten; de levering van de elektrische stroom niet is onderbroken; de waterkraan is geopend; de deur van de vaatwasser op correcte wijze is gesloten; Controleer, als er water in de vaatwasser achterblijft, of: er geen knik in de afvoerslang zit; de sifon van de afvoer niet verstopt is; de filters van de vaatwasser niet verstopt zijn. Controleer, als de vaat niet schoon wordt, of: er (voldoende) afwasmiddel is ingevoerd; er regeneratiezout in het speciale reservoir zit; de vaat op de juiste wijze is geplaatst; het geselecteerde programma geschikt was voor het type en de aard van vervuiling van de vaat; alle filters schoon zijn en op de juiste wijze in hun houders zijn geplaatst; de wateropeningen van de sproeiarmen niet verstopt zijn; de draaiing van de sproeiarmen niet ergens door werd belemmerd. Instructies Voor de Gebruiker Controleer, als de vaat niet droog wordt of mat blijft, of: er glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde reservoir zit; de dosering ervan goed is ingesteld; de kwaliteit van het gebruikte afwasmiddel goed is en de eigenschappen er niet van verloren zijn gegaan (bijv. als gevolg van een onjuiste opslag, met geopende verpakking). Controleer, als de vaat strepen, vlekken . . . vertoont, of: de regeling van het glansspoelmiddel niet overmatig is. Als er roestsporen zichtbaar zijn in de kuip: de kuip is van roestvrij staal en eventuele roestsporen moeten daarom van buitenaf afkomstig zijn (stukjes roest afkomstig van de waterleiding, pannen, bestek enz. ). In de handel kunt u speciale producten vinden om deze vlekken te verwijderen; controleer of u de juiste hoeveelheid afwasmiddel gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PLE961EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PLE961EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag