Gebruiksaanwijzing SMEG PLE961A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PLE961A. Wij hopen dat dit SMEG PLE961A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PLE961A te teleladen.


SMEG PLE961A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2134 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PLE961A (1925 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PLE961A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. [. . . ] In de bovenste korf kan een bestekcontainer worden geplaatst, terwijl de onderste korf leeg zal moeten blijven. LET OP: het heeft geen zin om de vaat en het bestek in de onderste korf te laden omdat de waterstraal uitsluitend de bovenste korf zal bereiken. 98 Instructies Voor de Gebruiker ANNULERING VAN HET LOPENDE PROGRAMMA Om het lopende programma te annuleren moet u de AAN/UIT (3) toets indrukken (zie hoofdstuk "3. Plaats de programmakeuzeschakelaar op WEKEN en wacht tot vaatwasser start. Als het programma is voltooid moet u de vaatwasser uitschakelen met de toets AAN/UIT (3). WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA Om het lopende programma te wijzigen moet u de vaatwasser uitschakelen met de AAN/UIT (3) toets (zie hoofdstuk "3. Plaats de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma en start de vaatwasser weer door AAN/UIT (3) in te drukken. De vaatwasser zal automatisch het nieuwe programma uitvoeren. OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. · Gebruik het voor de aard van de vaat meest geschikte programma. · Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. · Sluit, indien mogelijk het drogen uit en laat de deur op het eind van het wasprogramma open staan: ook de lucht en de restwarmte zullen de vaat perfect opdrogen. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · · · · · Open de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 102 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · Als u het SUPER programma selecteert moet u, afgezien van de normale hoeveelheid afwasmiddel, tevens een extra dosis in het bakje G of H toevoegen. Het gebruik afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. van · · Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. [. . . ] Uittrekbare uitvoering: · trek de rechter korfgeleider er uit; · verwijder de blokkering door hem eerst los te maken zoals afgebeeld in de tekening; · druk op de geleider om de wieltjes vrj te maken; · plaats, afhankelijk van de gewenste regeling, het bovenste of onderste paar wieltjes in de geleider; · plaats de blokkering weer terug in de oorspronkelijke stand. Drukknop uitvoering: · trek de korf volledig naar buiten en til de rechterkant naar boven. Nu zal het mogelijk zijn om grotere borden in de onderste korf te plaatsen. · Om de oorspronkelijke stand weer te herstellen, dient u de bovenste korf nogmaals uit te trekken en op de hendel voor de vrijgave van de blokkering te drukken. 107 Instructies Voor de Gebruiker 5. Schoonmak en onderhoud Vóór iedere ingreep moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen. 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Vermijd het gebruik van schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PLE961A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PLE961A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag