Gebruiksaanwijzing SMEG PLE952

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PLE952. Wij hopen dat dit SMEG PLE952 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PLE952 te teleladen.


SMEG PLE952 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1549 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PLE952 (1470 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PLE952

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij raden u aan om alle gebruiksinstructies in deze handleiding aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de beste omstandigheden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen zal u helpen om stap na stap alle functies van het apparaat te leren kennen. de tekst is eenvoudig en verduidelijkt met gedetailleerde afbeeldingen. U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. [. . . ] Plaats de programmakeuzeschakelaar op WEKEN en wacht tot vaatwasser start. Als het programma is voltooid moet u de vaatwasser uitschakelen met de toets AAN/UIT (3). 99 Instructies Voor de Gebruiker WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA Om het lopende programma te wijzigen moet u de vaatwasser uitschakelen met de AAN/UIT (3) toets (zie hoofdstuk "3. Plaats de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma en start de vaatwasser weer door AAN/UIT (3) in te drukken. UITSTEL VAN HET PROGRAMMA Het begin van het wasprogramma kan worden uitgesteld van 1 tot en met 9 of van 1 tot en met 12 uur, afhankelijk van het model. Op deze wijze kunt u de vaatwasser op het voor u handigste tijdstip laten werken. Modellen met een uitstel van maximaal 9 uur: na alle in het hoofdstuk "INSTELLINGEN VAN HET WASPROGRAMMA" beschreven handelingen te hebben uitgevoerd heeft u circa 1 minuut de tijd om het gewenste "uitstel" met toets UITGESTELDE START (12) in te stellen (zie hoofdstuk "3. Het aantal uren dat ontbreekt tot aan het begin van het programma zullen op de DISPLAY (13) worden weergegeven. Modellen met een uitstel van maximaal 12 uur: gebruik de keuzeschakelaar voor de UITGESTELDE START (10) (zie hoofdstuk "3. Stel het gewenste "uitstel" in door de referentiewijzer op het bewuste aantal uren te zetten. Vervolgens kunt u de gewone handelingen voor het instellen van het programma uitvoeren. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · · · · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. 101 Instructies Voor de Gebruiker REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een inrichting die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het vulwater. Afhankelijk van het model bevindt de keuzeschakelaar voor de regeling zich: in de kunststof ring op de rechterwand aan de binnenkant van de vaatwasser; · in de ontharder, net onder de dop. · Beide kunnen worden ingesteld op 5 standen: TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0510 23 30 36 4 9 22 29 35 41 0-7 8 - 15 16 - 37 38 - 50 51 - 60 61 - 70 REGELING Staand nr. 5 Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. 102 Instructies Voor de Gebruiker 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · · · · · Open de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. [. . . ] · Nu zal het mogelijk zijn om grotere borden in de onderste korf te plaatsen. Om de oorspronkelijke stand weer te herstellen, dient u de bovenste korf nogmaals uit te · trekken en op de hendel voor de vrijgave van de blokkering te drukken. 108 Instructies Voor de Gebruiker 5. Schoonmak en onderhoud Vóór iedere ingreep moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen. 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Vermijd het gebruik van schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. De buitenoppervlakken en de contradeur van de vaatwasser moeten met regelmatige tussenpozen met een zachte met een normaal schoonmaakmiddel voor geverfde oppervlakken bevochtigde doek worden schoongemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PLE952

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PLE952 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag