Gebruiksaanwijzing SMEG PLA647B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PLA647B. Wij hopen dat dit SMEG PLA647B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PLA647B te teleladen.


SMEG PLA647B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1137 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PLA647B (1151 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PLA647B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie en inbedrijfstelling ______________________________ 94 2. 1 Aansluiting op de waterleiding_________________________________________________ 94 2. 2 Elektrische aansluiting_______________________________________________________ 95 3. Beschrijving van het bedieningspaneel______________________ 96 3. 1 Het bedieningspaneel _______________________________________________________ 96 3. 2 Het informatiedisplay ________________________________________________________ 96 3. 3 Wasprogramma's___________________________________________________________ 98 4. Gebruiksinstructies ____________________________________ 101 Gebruik van de waterontharder __________________________________________________ 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel __________ 4. 3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen___________________________________ 4. 4 Gebruik van de korven______________________________________________________ 101 102 104 105 5. Schoonmak en onderhoud ______________________________ 108 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen___________________________________ 108 6. [. . . ] · VERWIJDEREN VAN DE VAAT Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het aangeraden om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen. 99 Instructies Voor de Gebruiker EXTRA FUNCTIES (Aanpassing van de parameters aan de gebruiker) Het elektronische controlesysteem maakt een aanpassing aan de persoonlijke voorkeur mogelijk dankzij een niet-rechtstreeks toegankelijke programmeringsprocedure die het mogelijk maakt om: Het hardheidsniveau van het water te regelen. Om toegang te hebben tot de programmeeromgeving moet de machine zijn ingeschakeld en deur zijn geopend, op dit punt moet u: · · · de drukknop ECO DROGEN (4) ingedrukt houden tot op de display het symbool H verschijnt, gevolgd door het nummer 3, > H3; de drukknop UITSTEL PROGRAMMA (5) meerdere malen indrukken om het regelniveau te selecteren, afhankelijk van de hardheid van het water (H0, H1, H2, H3, H4, H5); de drukknop START/PAUZE (6) indrukken om de keuze te bevestigen en terug te keren naar het menu voor de instelling van de programma's. N. B. : Na 2 minuten wordt het menu voor de instelling van de parameters automatisch afgesloten. TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0-4 0-7 5 - 15 8 - 25 16 - 23 26 - 40 24 - 31 41 - 60 32 - 47 61 - 80 48 - 58 81 - 100 REGELING . h 0 . h 1 . h 2 . h 3 . h 4 . h 5 Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. 100 Instructies Voor de Gebruiker 4. Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: Regeling van de ontharder; · Vullen met het regeneratiezout; · Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. · 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Sommige modellen zijn uitgerust met een venster voor het ontbreken van het zout. In deze modellen bevat de dop van het zoutreservoir een groene drijver die bij het verminderen van de zoutconcentratie in het water zal gaan zakken. Wanneer de groene drijver niet meer zichtbaar is door de doorzichtige dop moet het regeneratiezout worden bijgevuld. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · · · · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. 101 Instructies Voor de Gebruiker 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · · · · · Open de deur. Draai de dop van het reservoir ¼ slag linksom en verwijder hem. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. [. . . ] · U kunt de onderste sproeiarm gemakkelijk verwijderen door hem in het midden vast te pakken · en naar boven te trekken. ORBITAAL SCHOONMAKEN VAN DE ORBITAALSPROEIARM Om de orbitaalsproeiarm te verwijderen moet u de langste arm beetpakken en de ORBITAAL arm naar boven trekken. Was de armen onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun oorspronkelijke behuizing terug. Als dit niet het geval mocht zjin moet u controleren of u ze goed heeft gemonteerd. 108 Instructies Voor de Gebruiker SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP Het verdient aanbeveling om regelmatig de centrale filter C te controleren en, indien · noodzakelijk schoon te maken. Om de filter te verwijderen moet u de lipjes vastpakken, ze linksom draaien en naar boven trekken; druk van onderen tegen de centrale filter D om hem uit de microfilter te verwijderen; · Haal de twee delen waaruit het plastic filter bestaat, uit elkaar door op de door de pijl · aangegeven plek op het filterlichaam te drukken; verwijder het centrale filter door hem naar boven te trekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PLA647B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PLA647B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag