Gebruiksaanwijzing SMEG PK964X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PK964X. Wij hopen dat dit SMEG PK964X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PK964X te teleladen.


SMEG PK964X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2672 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PK964X (2483 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PK964X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of door personen met beperkte sensorische of geestelijke capaciteiten of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen. De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is aangegeven. [. . . ] · Bevestig met de schroeven definitief de schouwdelen aan de zuiggroep (raadpleeg de afbeelding van het model in Uw bezit) (afb. Controleer of het onderste schouwdeel op de centrale beugel ingevoerd wordt (afb. · Maak de bovenste schouwdeel met 2 schroeven vast aan de draagbeugel (afb. Monteer het frame van het koolstoffilter en het/de vetfilter/s en controleer of de wasemkap perfect functioneert. Beschrijving van de wasemkap afb. 1G) Werking In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. OFF/ON knop voor de zuigfunctie en voor de selectie van de laagste zuigkracht B+C. Knop maximale zuigkracht 35 a b-c-d-e e a a bc b-c-d-e de 6. Opmerking: Enkele modellen zijn voorzien van één enkele Zuigkracht. Het controlesysteem voor het aangeven van de verzadigde koolstoffilter is uitgeschakeld. In het geval dat men een koolstoffilter wil installeren, het controlesysteem voor de aanwijzing van verzadigde koolstoffilter inschakelen, door tegelijkertijd, gedurende 3 seconden, de knoppen 2 en 7 ingedrukt te houden: aan het begin van deze handeling zal alleen LED 4 flikkeren, na 3 seconden zal ook LED 5 flikkeren om aan te geven dat het controlesysteem verzadigde koolstoffilter ingeschakeld is. F- Knop om de zuigkracht te vermeerderen van "wachtpositie" (stand-by) tot zuigkracht P. De intensieve snelheid P duurt 5 minuten daarna zal de wasemkap automatisch in snelheid 2 (zuigkracht) overgaan. In geval van storingen, voordat U zich tot de assistentie service wendt, minstens 5 seconden het apparaat van de elektrische voeding doen, door de stekker uit te trekken, en daarna weer invoeren. In het geval dat de storing blijft voortbestaan, wendt U zich tot de assistentie service. Alvorens de wasemkap van de elektrische voeding te ontkoppelen druk op de knop A. Werking - Elektronisch Model met 6 toetsen A B C D E F A- ON/OFF lichtknop B- OFF knop motor (wachtpositie/stand by") C- Timer van de geselecteerde zuigkracht (geeft de geselecteerde zuigkracht weer en een knipperende LED aan de onderkant van de display). Met deze knop is het mogelijk de wasemkap voor een vastgestelde tijd te laten functioneren: 20 minuten als de zuigkracht 1 geselecteerd is 15 minuten als de zuigkracht 2 geselecteerd is 10 minuten als de zuigkracht 3 geselecteerd is 5 minuten als de intensieve zuigkracht P geselecteerd is D- Display - geeft: · De zuigkracht weer (Zuigkracht 1-2-3-P). · De noodzaak om de vetfilters schoon te maken (aanwijzer verzadigde vetfilters ­ op de display verschijnt de letter F). Druk na het vetfilter gewassen te hebben ongeveer 3 seconden lang op de knop B. · De noodzaak om het koolstoffilter te vervangen 1 2 3 4 5F 6 12345- 6- Knop motor OFF Snelheidsvermindering Snelheidstoename Timer 5/15 minuten Timer in- uitschakeling. Reset aanwijzer verzadigde koolstoffilters Als led F aangaat moet het koolstoffilter gewassen of vervangen worden. [. . . ] Breng het koolstofmatrasje (i) aan in het frame (h) en monteer het geheel op zijn plaats (j). Er kan een traditioneel, niet wasbaar en niet herbruikbaar, koolstoffilter worden gebruikt; dit moet om de 3 a 4 maanden worden vervangen. Structuur en matje van het koolstoffilter zijn aan elkaar bevestigd daarom moet, de eventueel met de wasemkap meegeleverde structuur niet worden gebruikt. Voer hem in zijn zitting en zet hem met de speciale sluitingen vast. Koolstoffilter (alleen voor filterend apparaat) Vervanging lampjes Sluit de stroom af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PK964X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PK964X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag