Gebruiksaanwijzing SMEG PK964.1X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PK964.1X. Wij hopen dat dit SMEG PK964.1X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PK964.1X te teleladen.


SMEG PK964.1X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1172 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PK964.1X (894 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PK964.1X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen. · Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 650 mm min. NL 39 EIGENSCHAPPEN Buitenafmetingen 265 300 500 Onderdelen 15 14. 1 Ref. 7. 2. 1 11 12a 12c 1 1 1 1 1 2 1 12a 7. 2. 1 11 10 Productonderdelen Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters Telescopische Schouw Bestaande uit: Bovenstuk Onderstuk Toom met Klep Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat Verbindingsstuk Luchtuitlaat Installatieonderdelen Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw Pluggen Schroeven 4, 2 x 44, 4 Schroeven 2, 9 x 9, 5 Documentatie Gebruiksaanwijzing Garantie 2. 1 2 2. 2 12c 2 6 6 6 11 12a 1 1 1 NL 73 898 310 740 740 min 1060 max 40 INSTALLATIE Boren van gaten in de wand en bevestiging van de draagbeugels 1÷2 11 12a 116 116 965 min. Trek de volgende lijnen op de wand: · een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren; · een horizontale lijn op: 965 mm min. boven de kookplaat, voor installatie zonder muurplaat; 965 mm vanaf het steunvlak van het onderste gedeelte van de muurplaat, voor installatie met muurplaat. [. . . ] · Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7. 2. 1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. · Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn op de horizontale referentielijn. · Bevestig de beugels met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4). · Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4) in de gaten voor bevestiging van de wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef. NL 965 X 7. 2. 1 41 Montage van de Wasemkap · Alvorens de wasemkap vast te haken, de 2 schroeven Vr, die zich op de bevestigingspunten van de wasemkap bevinden, aanhalen. · Draai aan de schroeven Vr om de wasemkap recht te hangen. Vr 12a Aansluitingen LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 mm, naar keuze van de installateur. · Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof. ø 150 10 LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE · Druk het verbindingsstuk 15 met kracht op de luchtuitlaat. · Monteer de verlengstukken van het verbindingsstuk 14. 1 zijdelings op het verbindingsstuk 15 . · Verzeker u ervan dat de uitlaat van de verlengstukken van het verbindingsstuk 14. 1 zowel horizontaal als verticaal correspondeert met de mondstukken van de schouw. · Als dit niet zo is, de positie corrigeren door de verlengstukken van het verbindingsstuk 14. 1 om te keren of door het verbindingsstuk 15 volledig aan te drukken. · Verzeker u ervan dat geurfilter met actieve koolstof geïnstalleerd is. 15 14. 1 NL 42 ELEKTRISCHE AANSLUITING · Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. Montage van de schouw Bovenstuk van de schouw · De twee zijplaten enigszins openen, ze vasthaken achter de beugels 7. 2. 1 en ze weer zo ver mogelijk sluiten. · Koppel de voedingsstekker Ca en de stekker van de bedieningen en de verlichting Cmd, die op de zijkanten van de groep zitten, af. · Bij aan de wand gemonteerde wasemkappen of wasemkappen boven kookeilanden met een schouw met rechthoekige doorsnede moeten de blokkeerhendeltjes Lb van de afzuiggroep worden gedraaid, en van de pennen worden losgemaakt. · Trek de afzuiggroep naar voren zodat hij loskomt van de steunpennen en schuif hem omlaag van de luchtuitgang. Ca Cmd Lb NL 45 Geurfilter (filterversie) VERVANGING FILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF · Het filter kan niet gewassen en niet geregenereerd worden en moet worden vervangen wanneer de led S1 2 keer knippert of in ieder geval eens in de 4 maanden. De alarmsignalering is alleen actief wanneer de afzuigmotor wordt gebruikt. Reset van het alarmsignaal · Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit. · Houd de toets V2 tenminste 3 seconden ingedrukt, tot de led's gaan knipperen ter bevestiging van de reset. · Verwijder het verzadigde geurfilter met actieve koolstof door de bevestigingen los te maken. · Monteer het nieuwe filter door het op zijn plaats vast te drukken. Activering van het alarmsignaal · Bij wasemkappen in filterversie wordt de alarmsignalering voor verzadiging van de filters geactiveerd op het moment van de installatie of daarna. · Houd de toets V2 tenminste 10 seconden ingedrukt tot de led's gaan knipperen: · de led's knipperen 2 maal - alarm verzadiging geurfilter met actieve koolstof GEACTIVEERD · de led's knipperen 1 maal - alarm verzadiging geurfilter met actieve koolstof GEDEACTIVEERD Verlichting SVERVANGING VAN DE LAMPEN · Halogeenlamp van 20 W. [. . . ] · Houd de toets V2 tenminste 10 seconden ingedrukt tot de led's gaan knipperen: · de led's knipperen 2 maal - alarm verzadiging geurfilter met actieve koolstof GEACTIVEERD · de led's knipperen 1 maal - alarm verzadiging geurfilter met actieve koolstof GEDEACTIVEERD Verlichting SVERVANGING VAN DE LAMPEN · Halogeenlamp van 20 W. · Verwijder de 2 schroeven waarmee de lamphouder is bevestigd en verwijder de houder uit de kap. · Vervang de lamp door een nieuwe lamp met dezelfde eigenschappen en let er hierbij op dat de twee pinnen correct in de behuizing van de lamphouder worden gestoken. · Monteer de houder door hem te bevestigen met de twee eerder verwijderde schroeven. NL 46 Quest'apparecchio è conforme alla norma europea sulla bassa tensione C. E. E. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PK964.1X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PK964.1X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag