Gebruiksaanwijzing SMEG PK964.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PK964.1. Wij hopen dat dit SMEG PK964.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PK964.1 te teleladen.


SMEG PK964.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1172 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PK964.1 (894 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PK964.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. [. . . ] Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. ). Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. GEBRUIK De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap terwijl deze in werking is. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden genstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. ONDERHOUD Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. (fig. 6) Houd de behuizing van de wasemkap stil en verwijder het zuiggroep. (fig. 5) Nu kan de wasemkap definitief aan het keukenkastje worden bevestigd met behulp van de vier bijgeleverde schroeven 12a(3, 5 x 16). Sluit opnieuw de zuiggroep. 1 10 162 523 2 3 4 Vr 5 6 12a 7 NL 3 35 5 Aansluitingen LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE In het geval van installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding die dezelfde diameter heeft als de reeds genstalleerde flens. Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof. LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE Boor een gat van 125 mm in de eventuele plank boven de kap. Verbind de flens met de uitlaatopening op de plank boven de kap met behulp van een starre of flexibele leiding van 120 mm. Bevestig het richtingsrooster 8 op de uitlaat van de gerecirculeerde lucht met 2 van de bijgeleverde schroeven 12e (2, 9 x 12, 7). Sluit opnieuw de zuiggroep. Verlichting VERVANGING VAN DE LAMPEN Halogeenlamp van 40 W. Verwijder de metalen eindstukjes waarmee de lamphouder wordt vastgehouden. [. . . ] Sluit opnieuw de zuiggroep. Verlichting VERVANGING VAN DE LAMPEN Halogeenlamp van 40 W. Verwijder de metalen eindstukjes waarmee de lamphouder wordt vastgehouden. Schuif de houder naar n kant toe, zodat de tegengestelde kant vrijkomt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PK964.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PK964.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag