Gebruiksaanwijzing SMEG PK964

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PK964. Wij hopen dat dit SMEG PK964 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PK964 te teleladen.


SMEG PK964 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2672 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PK964 (2483 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PK964

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- De gezuiverde lucht wordt boven het keukenkastje losgelaten door een buis die door het kastje heen voert en die een diameter heeft die gelijk is aan die van de flens D (Afb. Het monteren (en het demonteren) is gelijk voor een kap met 1 motor en een kap met 2 motoren: a. Koop bij uw handelaar de koolfilter die voor uw model kap geschikt is (1 filter voor een kap met 1 motor, 2 filters voor een kap met 2 motoren). [. . . ] Plaats de koolfilter ter bedekking van de plastic rooster die de afzuigende ventilator beschermt (Afb. Monteer de vetfilters of roosters. Model met zelfdragende metalen vetfilters Het verwijderen van de vetfilters - Afb. Trek de lade geheel uit en monteer de vetfilter ter bedekking van de lade. Schuif de grendels B van de steun naar elkaar toe (richting "Open" zoals op de plastic van de grendel is gedrukt). Model met rooster vetfiltersteun Het openen van de roosters vetfiltersteun - Afb. Schuif de grendels B van de steun naar elkaar toe (richting "Open" zoals op de plastic van de grendel is gedrukt). Voor het geheel verwijderen van de roosters drukt u op de bevestigingsveren N die als pinnen van de roosters fungeren (Afb. 4). 15 NL Installatie De kap moet minstens 65 cm boven de kookplaat bevestigd worden in het geval van een elektrisch fornuis, en minstens 75 cm in het geval van een gasfornuis. Als de stekker, eenmaal in het stopkontakt aangebracht, niet op een bereikbare plaats zit dan moet men noodgedwongen een standaard tweepolige schakelaar aanbrengen met een afstand tussen de kontaktpunten van minstens 3mm. Belangrijk -- De lucht mag niet afgezogen worden door een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van walmen van apparaten die gevoed worden met niet-electrische energie. -- Het vertrek moet altijd goed gelucht zijn als tegelijkertijd een kap en niet-electrisch gevoedde apparaten gebruikt worden. De dunne synthetische filter (dikte ongeveer 1mm) wordt vervangen als de bovenste kleur van onderen doorschijnt. De dunne synthetische filter (dikte ongeveer 1mm) zonder verzadigingsindicatie moet om de twee maanden vervangen worden. De metalen filter: ongelimiteerde levensduur, wordt iedere maand in een sop gewassen of in de vaatwasser (60°C). Het demonteren van de vetfilters (voor modellen met roosters vetfiltersteunen) Voor het verwijderen van de vuile vetfilter gaat u als volgt te werk: a) Trek te lade uit en open de afzuigroosters die de vetfilters steunen. 11) of, in het geval van speciale metalen vetfilters, drukt u op de plastic veren S (Afb. c) Als u de vetfilter wast of vervangt, was dan ook meteen de rooster met een lauw sopje. d) Monteer de goed droge filter of, in het geval van vervanging, monteer de nieuwe vetfilter. Het regelen van de uittrekbare lade De kap kan worden geinstalleerd onder keukenkastjes van verschillende diepte. Verwijder hiervoor de afzuigroosters, draai de schroeven M los, regel de montagebeugels P en draai de schroeven M weer vast (Afb. Voor het beste rendement wordt aangeraden bij normaal gebruik de lage snelheden te gebruiken en in het geval van extra sterke geur- en stoomconcentratie de maximum snelheid. [. . . ] Voor het beste rendement wordt aangeraden bij normaal gebruik de lage snelheden te gebruiken en in het geval van extra sterke geur- en stoomconcentratie de maximum snelheid. Wij raden aan de kap te laten werken even voordat u gaat koken en hem aan te laten voor nog vijftien minuten nadat u klaar bent met koken, of in ieder geval totdat alle geuren verdwenen zijn. De koolfilter De koolfilter elimineert de geuren die zich vormen bij het koken. Verwijder de vetfilters en open de plafonière-steun (of de rooster vetfiltersteun). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PK964

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PK964 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag