Gebruiksaanwijzing SMEG PK963EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PK963EB. Wij hopen dat dit SMEG PK963EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PK963EB te teleladen.


SMEG PK963EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1549 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PK963EB (1470 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PK963EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen. · Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 650 mm min. NL 43 EIGENSCHAPPEN Buitenafmetingen min. 1170 890 135 90 500 70 ø 340 ø 150 NL 676 650 min. 898 44 Onderdelen Ref. 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 22 12g 11 12h 14. 1 2 2. 1 2. 2 7. 1 7. 1a 7. 1b 8 9 14 14. 1 15 24 25 Ref. [. . . ] · Houd de bijgeleverde boormal 21 tegen het plafond/de plank, en laat het midden hiervan samenvallen met het afgetekende punt en lijn de assen van de boormal uit met de assen van de kookplaat. · Boor gaten in de afgetekende punten: · Plafond van massief beton: volgens de gebruikte betonpluggen. · Plafond van steen met luchtkamer, met resistente dikte van 20 mm: ø 10 mm. · Plafond van houten balken: afhankelijk van de gebruikte houtschroeven. · Luchtuitlaat (Afzuigversie): overeenkomstig de diameter van de verbinding met de afvoerleiding naar buiten. BEVESTIGING FRAME Alvorens het frame te bevestigen, scheid de schouwen van het frame door de schroeven los te draoien. Daarna scheidt U de twee gedeeltes van het frame van elkaar scheiden door de 8 verbindingsschroeven aan de zijkant los te schroeven. Op die manier verkrijgt u het bovenste frame en het onderste frame. NL 46 Bovenste frame · Breng de opening voor de doorvoer van de elektrische voedingskabel in de juiste positie. · Bevestig het bovenste frame aan het plafond of aan de plank met behulp van: · voor massief beton, betonpluggen, niet bijgeleverd. · voor steen met luchtkamer, met resistente dikte van ongeveer 20 mm, 4 pluggen 11 en 4 schroeven 12h, bijgeleverd. · voor houten plank, 4 schroeven 12g met ringen 22 en moeren 23, bijgeleverd. Door deze knop in te drukken terwijl de motor uitgeschakeld is, wordt de bedrijfswijze ELC (Elettronica Comfort) geactiveerd, voor een continue, stille luchtverversing. Houd hem ingedrukt totdat de Led S1 langzaam gaat knipperen. V2 V3 Snelheid Verhoogt de werkingssnelheid. Intensieve Maximumsnelheid, geschikt om de grootste kookdampen tegen te gaan. Kan met de hand worden uitgeschakeld door op de toets te drukken. NL 49 ONDERHOUD Vetfilters REINIGING VAN DE ZELFDRAGENDE METALEN VETFILTERS Reset van het alarmsignaal · Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit. · Houd de toets V3 tenminste 3 seconden ingedrukt, tot de led's gaan knipperen ter bevestiging van de reset. Schoonmaken filters · De filters kunnen in de vaatwasmachine worden gewassen en moeten worden schoongemaakt wanneer de led S1 knippert of minsters eenmaal in de 2 maanden bij gewoon gebruik of nog vaker bij bijzonder intensief gebruik. · Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken. · Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen alvorens ze terug te plaatsen. · Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep zichtbaar blijft. NL 50 Geurfilter (filterversie) VERVANGING FILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF · Het filter kan niet gewassen en niet geregenereerd worden en moet worden vervangen wanneer de led S2 knippert o f minstens eenmaal in de 4 maanden. De alarmsignalering is alleen actief wanneer de afzuigmotor wordt gebruikt. Reset van het alarmsignaal · Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit. · Houd de toets V3 tenminste 3 seconden ingedrukt, tot de led's gaan knipperen ter bevestiging van de reset. [. . . ] · Houd de toets V3 tenminste 3 seconden ingedrukt, tot de led's gaan knipperen ter bevestiging van de reset. · Verwijder het verzadigde geurfilter met actieve koolstof door de bevestigingen los te maken. · Monteer het nieuwe filter door het op zijn plaats vast te drukken. Activering van het alarmsignaal · Bij wasemkappen in filterversie wordt de alarmsignalering voor verzadiging van de filters geactiveerd op het moment van de installatie of daarna. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PK963EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PK963EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag