Gebruiksaanwijzing SMEG PK963.1EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PK963.1EB. Wij hopen dat dit SMEG PK963.1EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PK963.1EB te teleladen.


SMEG PK963.1EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1549 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PK963.1EB (1470 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PK963.1EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. [. . . ] Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. ). Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. GEBRUIK De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap terwijl deze in werking is. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden genstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. ONDERHOUD Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen (Brandgevaar). Didt aan dat de wasemkap in werking is. NL 3 31 1 ONDERHOUD ANTIVETFILTER Een regelmatig onderhoud is d garantie voor een goede werking en een optimaal rendement. Bijzondere aandacht gaat besteed aan de antivetfilter en aan de koolstoffilter (enkel indien de wasemkap in de versie filtratie gebruikt word) die regelmatig vervangen worden. Heeft als functie de vetonderdeeltjes op te slorpen en deze te weerhouden. Deze filter bevindt zich in het afzuigraster en kan zowel in dunstvezels als in metaal geleverd worden. De synthetische antivetfilter mag niet gewassen worden en moet om de drie maanden vervangen worden. De metalen antivetfilter moet om de maand gewassen worden met lauwwarm water en reinigingsmiddel zonder de filter te plooien. Laten drogen en terug monteren. ACTIEFKOLENFILTER Heeft de functie de keukengeuren te weerhouden. Deze filter mag niet gewassen worden en gaat om de drie maanden vervangen. Indien de filter voorzien is van een bajonnetaansluiting, de filter tegen uurwijzerszin draaien en lichtjes druk uitoefenen met n hand. [. . . ] Deze filter mag niet gewassen worden en gaat om de drie maanden vervangen. Indien de filter voorzien is van een bajonnetaansluiting, de filter tegen uurwijzerszin draaien en lichtjes druk uitoefenen met n hand. Een mogelijk brandgevaar bestaat indien de filters niet volgens de door de fabrikant weergegeven instructies onderhouden en vervangen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PK963.1EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PK963.1EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag