Gebruiksaanwijzing SMEG PK963.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PK963.1. Wij hopen dat dit SMEG PK963.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PK963.1 te teleladen.


SMEG PK963.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1549 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PK963.1 (1470 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PK963.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ghfdf< xbjhjyf - ktdf< xbjhjyf 4 NL Bedieningspaneel met toetsenbord - Fig. Keuzetoets van de afzuigsnelheid afzuigsnelheid 1 (d. ), afzuigsnelheid 2 (e. ), afzuigsnelheid 3 (f. ) Gebruik Wij raden aan de wasemkap reeds enkele minuten voordat u begint met koken aan te zetten en hem minstens 5 minuten te laten doorwerken nadat u klaar bent met koken. Onderhoud Schakel de stroom uit voordat men onderhoud pleegt. Elektronisch bedieningspaneel Metalen Vetfilter De metalen vetfilter heeft een ongelimiteerde levensduur en wordt met de hand of in de vaatwasser (60°) gewassen met het juiste wasmiddel. Droog het metaalfillter zonder het te beschadigen en plaats het in de kap terug. A B EFCD G H I A ­Motor UIT toets B ­Motor AAN toets en snelheidskeuze 1 2 - 3 - 1 - 2 . . . . . . . . . . . [. . . ] Droog het metaalfillter zonder het te beschadigen en plaats het in de kap terug. A B EFCD G H I A ­Motor UIT toets B ­Motor AAN toets en snelheidskeuze 1 2 - 3 - 1 - 2 . . . . . . . . . . . E ­LED snelheid 1 F ­LED snelheid 2 en metalen vetfilter verzadigd (LED knippert) C ­LED snelheid 3 en koolstoffilter verzadigd (LED knippert) D ­LED hoogvermogen G ­Hoogvermogen AAN toets Deze snelheid gebruiken wanneer sterk ruikend voedsel bereid wordt (vis bakken, frituren en dergelijke). De hoge snelheid werk circa 5 minuten en wordt daarna automatisch teruggeschakeld naar de snelheid zoals die oorspronkelijk ingeschakeld was (1, 2 of 3) of naar UIT als de kap voordien niet in werking was. Om de hoge snelheid uit te schakelen vóór de 5 minuten om zijn, drukt u op de toets A of B. H ­Verlichting UIT toets I ­Verlichting AAN toets Wanneer de afzuigkap niet wil functioneren, neem dan voor circa 5 seconden de steker uit het stopcontact. Wil de kap, na het terugplaatsen van de steker, nog steeds niet werken, waarschuw dan de servicedienst. 14 Kap met bedieningspaneel met toetsenbord Het wassen van de vetfilter moet minstens eens per maand plaatsvinden. Kap met elektronisch bedieningspaneel Het wassen van de metalen vetfilter moet minstens eens per maand plaatsvinden en in elk geval als de LED, die de verzadiging aankondigt, knippert. -- Het vertrek moet altijd goed gelucht zijn als tegelijkertijd een kap en niet-electrisch gevoedde apparaten gebruikt worden. Een open vlam beschadigt de filters en kan brand veroorzaken; dit is moet dus in ieder geval vermeden worden. 15 Schoonmaken Voor het schoonmaken van de buitenkant van de kap een doek gebruiken die is bevochtigd met spiritus of met een neutraal NL Frituren moet altijd onder toezicht worden gedaan om te vermijden dat de olie te heet wordt en vlam vat. -- Technische en veiligheidsmaatregelen voor de afvoer van de walmen moeten conform zijn aan de plaatselijk geldende voorschriften. -- Iedere aansprakelijkheid wordt afgewezen voor eventuele schade of brand aan het apparaat die is veroorzaakt door het niet in acht nemen van bovengenoemde voorschriften. Apparaat zonder stekker Breng een standaard stekker aan of een standaard tweepolige schakelaar met een afstand tussen de kontaktpunten van minstens 3mm. Iedere verantwoordelijkheid voor inconvenienten wordt afgewezen waar bovenstaande aanwijzingen niet in acht zijn genomen. Gebruik Er bestaan twee mogelijkheden: Het installeren Houd u bij het installeren van de kap aan de hiervolgende minimum afstanden tussen de onderkant van de kap en het kookvlak: 600mm voor electrische kookplaten 700mm voor gasfornuizen, petroleum of kolenkachels of gemengde fornuizen (gas en electrisch). Versie met afvoer naar buiten De aangezogen rook en damp worden naar buiten geleid via een afvoerpijp die is aangesloten op de verbindingsring aan de bovenkant van de wasemkap. De middellijn van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring. Als de wasemkap reeds is voorzien van een koolstoffilter dan moet u dit verwijderen. Electrische aansluiting Eerst moet men controleren dat het voltage van het net klopt met het voltage aangegeven op het etiket binnen in de kap. Het is aan te raden de elektrische aansluiting over te laten aan een bevoegde installateur. Versie met circulatie De lucht wordt gefilterd door een koolfilteren, door een ventilatiepaneel aan de bovenkant van de schoorste en, weer in het vertrek los gelaten. [. . . ] De middellijn van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring. Als de wasemkap reeds is voorzien van een koolstoffilter dan moet u dit verwijderen. Electrische aansluiting Eerst moet men controleren dat het voltage van het net klopt met het voltage aangegeven op het etiket binnen in de kap. Het is aan te raden de elektrische aansluiting over te laten aan een bevoegde installateur. Versie met circulatie De lucht wordt gefilterd door een koolfilteren, door een ventilatiepaneel aan de bovenkant van de schoorste en, weer in het vertrek los gelaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PK963.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PK963.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag