Gebruiksaanwijzing SMEG PK421

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PK421. Wij hopen dat dit SMEG PK421 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PK421 te teleladen.


SMEG PK421 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3051 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PK421 (3002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PK421

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc. ). Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. GEBRUIK De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. [. . . ] Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden genstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. 650 mm min. ONDERHOUD Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen (Brandgevaar). Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. NL 3 36 6 EIGENSCHAPPEN Buitenafmetingen min. Na 100 bedrijfsuren gaan alle leds (L1-L2-L3-L4) branden en deze blijven branden om aan te geven dat de metalen vetfilters verzadigd zijn. Na 200 bedrijfsuren gaan alle leds (L1-L2-L3-L4) knipperen om aan te geven dat de actieve koolstoffilters verzadigd zijn. NL 4 41 1 ONDERHOUD Metalen vetfilters De vetfilters kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen. Dit moet gebeuren als alle leds van de bedieningen voortdurend gaat branden of in elk geval ongeveer om de 2 maanden of vaker bij veelvuldig gebruik. Reset van het alarmsignaal Druk op een willekeurige toets, behalve op de verlichtingstoets. Reinigen van de filters Verwijder de filters n voor n door ze naar de achterkant van de unit te duwen en tegelijkertijd naar beneden te trekken. Was de filters zonder ze te buigen en laat ze drogen alvorens ze weer te monteren. Monteer de filters weer en houd de handgreep daarbij naar het zichtbare deel aan de buitenkant. NL 4 42 2 Geurfilters met actieve koolstof (Model met luchtcirculatie) Dit filter is niet afwasbaar en niet regenereerbaar en moet worden vervangen als alle leds van de bedieningen knipperen of in elk geval om de 4 maanden. Activering van het alarmsignaal Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. [. . . ] Activering van het alarmsignaal Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. Houd de toets Delay (T4) van het toetsenbord 5 seconden ingedrukt en het volgende wordt weergegeven: 2 keer knipperen led (L1-L2-L3)- Alarm verzadiging actief koolstoffilter AAN 1 keer knipperen led (L1-L2-L3)- Alarm verzadiging actief koolstoffilter UIT. VERVANGEN VAN HET GEURFILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF Reset van het alarmsignaal Druk op een willekeurige toets, behalve op de verlichtingstoets. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PK421

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PK421 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag