Gebruiksaanwijzing SMEG PGF96NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PGF96NL. Wij hopen dat dit SMEG PGF96NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PGF96NL te teleladen.


SMEG PGF96NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (497 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PGF96NL (482 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PGF96NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Vraag bij uw verkoper of bij de bevoegde diensten naar de adressen van inzamel-, afvalverwerkings- en recyclagecentra. Deze kunnen voor kinderen gevaar op verstikking vormen; vooral plastic zakken zijn gevaarlijk. Belangrijk: lever het toestel in bij de plaatselijke dienst of zaak die verantwoordelijk is voor de inzameling van afgedankte huishoudtoestellen. Met een correcte verwerking kunnen kostbare materialen gerecupereerd worden. Voordat u het toestel weggooit, is het belangrijk dat u de deuren verwijdert en de werkvlakken niet verwijdert; dit om te vermijden dat kinderen zich al spelend in de oven zouden kunnen opsluiten. Bovendien moet de stroomkabel doorgesneden worden en samen met de stekker verwijderd worden. 61 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 4. 1 Inschakeling van de branders van de kookplaat Voordat de branders van de kookplaat aangeschakeld worden, moet gecontroleerd worden of de vlamverdelers in hun zitten met de bijbehorende deksels geplaatst zijn, door op te letten dat de gaten 1 van de vlamverdelers overeenkomen met de vonkontstekers 3 en de thermokoppels 2. Om slijtage van het werkblad te voorkomen, werd een verhoogd rooster 4 voorzien: Deze moet onder de pannen geplaatst worden die een grotere diameter hebben dan wordt aangeduid in de paragraaf "4. 3 Diameter van de recipiënten". In elk geval mogen pannen met een grotere diameter dan 28 cm uitsluitend gebruikt worden op de centrale brander. Het rooster 4 moet gebruikt worden voor recipiënten om te "wokken" (chinese kookpan). 4 1 2 3 1 2 3 Naast elke knop wordt de bijhorende brander aangeduid. Het is voldoende om op de knop te drukken en hem in tegenwijzerszin te draaien op het symbool van de maximum vlam , tot de brander wordt aangeschakeld. Bij de modellen met klep moet na de aanschakeling de knop nog enkele seconden ingedrukt gehouden worden, zodat het thermokoppel warm wordt. Het kan zijn dat de brander uitgaat wanneer de knop wordt losgelaten: dit betekent dat het thermokoppel nog niet voldoende was verwarmd. Wacht enkele ogenblikken, en herhaal de handeling door de knop langer ingedrukt te houden. Eens de brander aangeschakeld is, kan de vlam naar wens geregeld worden. Na het gebruik van de kookplaat moet steeds gecontroleerd worden of de bedieningsknoppen zich in de positie O (uit) bevinden. Als de branders toevallig uitgaan, grijpt na ongeveer 20 seconden een veiligheidsmechanisme in dat de levering van het gas blokkeert, ook al staat de kraan open. Sluit de bedieningsknop, en wacht minstens 1 minuut om nogmaals de ontsteking te proberen. 62 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. 2 Praktisch advies voor het gebruik van de branders Voor een optimaal rendement van de branders en een minimaal gasverbruik moeten recipiënten gebruikt worden met een platte bodem en met een deksel, en die geschikt zijn voor de brander, om te voorkomen dat de vlam langs de zijkanten lekt (raadpleeg de paragraaf "4. 3 Diameter van de recipiënten"). Wanneer de vloeistof begint te koken, moet de vlam zodanig verminderd worden om te vermijden dat de vloeistof overkookt. Om brandwonden te vermijden en schade aan het werkblad te voorkomen, moeten tijdens de bereiding alle recipiënten binnen de omtrek van de kookplaat blijven. Wanneer olies of vetten worden gebruikt, moet goed opgelet worden dat ze bij het heet worden niet gaan branden. 4. 3 Diameter van de recipiënten BRANDERS VAN min. [. . . ] Er wordt een minimum aanhaalmoment van 15 Nm en een maximum aanhaalmoment van 20 Nm aanbevolen. Indien het gastype dit vereist, moet er een drukregelaar worden gebruikt conform de geldende norm. Na de installatie moet u eventuele lekken opsporen met een zeepoplossing, maar nooit met een vlam. Het aansluiten met een flexibele buis moet zodanig uitgevoerd worden dat de lengte van de bebuizing niet langer is dan 2 meter van de maximale uitrekking; controleer of de buizen niet in aanraking komen met bewegende delen of verpletterd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PGF96NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PGF96NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag