Gebruiksaanwijzing SMEG PGF32GNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PGF32GNL. Wij hopen dat dit SMEG PGF32GNL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PGF32GNL te teleladen.


SMEG PGF32GNL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1681 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PGF32GNL (1662 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PGF32GNL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deze kunnen voor kinderen gevaar op verstikking vormen; vooral plastic zakken zijn gevaarlijk. Belangrijk: lever het toestel in bij de plaatselijke dienst of zaak die verantwoordelijk is voor de inzameling van afgedankte huishoudtoestellen. Met een correcte verwerking kunnen kostbare materialen gerecupereerd worden. Voordat u het toestel weggooit, is het belangrijk dat u de deuren verwijdert en de werkvlakken niet verwijdert; dit om te vermijden dat kinderen zich al spelend in de oven zouden kunnen opsluiten. Bovendien moet de stroomkabel doorgesneden worden en samen met de stekker verwijderd worden. 68 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN 1 2 3 Hulpbrander (AUX) Snelle brander (R) Brander Dubbele Kroon (UR2) BESCHRIJVING VAN DE DRAAIKNOP De inschakeling van de vlam gebeurt wanneer de draaiknop wordt ingedrukt en tegelijkertijd in tegenwijzerszin op het symbool van de maximum vlam wordt gedraaid. Om de vlam te regelen, moet de knop in de zone tussen het maximum en het minimum gedraaid worden. Om de brander uit te schakelen, moet u de knop weer op positie plaatsen. PLAATS VAN DE BRANDERS EN BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN Hulpbrander vooraan Externe kroon UR2 Snelle Brander achteraan Interne kroon UR2 69 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Voordat de branders van de kookplaat aangeschakeld worden, moet gecontroleerd worden of de vlamverdelers in hun zitten met de bijbehorende deksels geplaatst zijn, door op te letten dat de gaten A van de vlamverdelers overeenstemmen met de vonkontstekers en de thermokoppels. Voor de brander UR2 dual moeten de deksels G en E op de vlamverdelers F en D gelegd en perfect geklemd worden. Deze laatsten moeten op hun beurt op de houder C gelegd worden, en daarna in de basis B geklemd worden. Het rooster H moet gebruikt worden om te "wokken" (chinese kookpan). 5. 1 Inschakeling van de branders van de kookplaat Naast elke knop wordt de bijhorende brander aangeduid. Het is voldoende om op de knop te drukken en hem in tegenwijzerszin te draaien op het symbool van de maximum vlam , tot de brander wordt aangeschakeld. Na de ontsteking moet de knop enkele seconden ingedrukt gehouden worden, zodat het thermokoppel kan opwarmen. Het kan zijn dat de brander uitgaat wanneer de knop wordt losgelaten: dit betekent dat het thermokoppel nog niet voldoende was verwarmd. Wacht enkele ogenblikken, en herhaal de handeling door de knop langer ingedrukt te houden. Eens de brander aangeschakeld is, kan de vlam naar wens geregeld worden. Na het gebruik van de kookplaat moet steeds gecontroleerd worden of de bedieningsknoppen zich in de positie O (uit) bevinden. Als de branders toevallig uitgaan, grijpt na ongeveer 20 seconden een veiligheidsmechanisme in dat de levering van het gas blokkeert, ook al staat de kraan open. Spoel goed, en droog met een zachte doek of met een zeemvel. 72 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 2 Reiniging van de onderdelen 6. 2. 1 De knoppen De knoppen moeten gereinigd worden met lauw water en een vaatreinigingsmiddel. Om de reiniging te vergemakkelijken, kunnen de knoppen verwijderd worden. Gebruik voor de reiniging van de knoppen geen agressieve producten die alcohol bevatten of producten voor de reiniging van staal en van glas, omdat deze permanente schade kunnen veroorzaken. [. . . ] De toevoerverbinding van het gas heeft een schroefdraad ½" gas extern (ISO 228-1). 8. 1 Aansluiting met een flexibele stalen buis Voer de aansluiting op het gasnet uit met een flexibele stalen slang met continue wand, conform de kenmerken van de geldende norm. Draai de verbinding 3 zorgvuldig vast op de gasverbinding 1 van het toestel, en voorzie steeds de bijgeleverde pakking 2. 1 2 3 77 Aanwijzingen voor de installateur 8. 2 Aansluiting met een vaste koperen buis De aansluiting op het gasnet moet zodanig uitgevoerd worden dat op het toestel geen belastingen veroorzaakt worden. Draai de adapterunit 3 met biconus zorgvuldig vast op de gasverbinding 1 van het toestel, en voorzie steeds de bijgeleverde pakking 2. 1 2 3 8. 3 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar, en realiseer de aansluiting op de gasfles volgens de voorschriften die bepaald worden door de van kracht zijnde normen. Controleer of de druktoevoer de waarden respecteert die worden aangeduid in de tabel in de paragraaf "9. 2 Tabellen met kenmerken van de branders en de straalpijpen". 78 Aanwijzingen voor de installateur 9. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PGF32GNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PGF32GNL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag