Gebruiksaanwijzing SMEG PGF30T-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PGF30T-1. Wij hopen dat dit SMEG PGF30T-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PGF30T-1 te teleladen.


SMEG PGF30T-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (953 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PGF30T-1 (949 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PGF30T-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 130 REINIGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 PLAATSING IN HET WERKBLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 DEZE AANWIJZINGEN ZIJN ENKEL GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN AANGEDUID WORDEN OP DE COVER VAN DEZE HANDLEIDING. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u advies betreffende het gebruik, de beschrijving van de bedieningen en de correcte handelingen voor de reiniging en het onderhoud van het toestel. [. . . ] Wanneer u niet over een magneet beschikt, giet u een beetje water in de pan, plaats u ze op een kookzone, en schakelt u de plaat aan. Wanneer op het display het symbool verschijnt in plaats van het vermogen, is de pan niet geschikt of niet correct geplaatst. De pannen die gebruikt worden voor de bereiding moeten een minimum diameter hebben zodat de correcte werking gegarandeerd wordt. Hier volgt een tabel met de minimum diameters van de pannen in functie van de kookzones. 134 Instructies voor de gebruiker KOOKZONES VAN DE KOOKPLAAT Ø min. (in cm) 9 14 5 4 5 Kleine inductiezone Grote inductiezone 4 U kan ook pannen gebruiken die groter zijn dan de kookzones, maar er moet dan wel opgelet worden dat de bodem van de pan niet in contact komt met andere kookzones en dat de pan altijd goed in het midden van de kookzone wordt geplaatst. Gebruik uitsluitend recipiënten die ontworpen werden voor gebruik op inductieplaten, die een dikke en volledig platte bodem hebben. U kan ook recipiënten gebruiken met een bodem zonder welvingen (holle of bolle bodems). 135 Instructies voor de gebruiker 5. 3. 1 Potdetectie Elke kookzone heeft een mechanisme dat de aanwezigheid van de pan detecteert en dat de bereiding enkel toelaat wanneer een geschikt en correct geplaatst recipiënt aanwezig is op die plaat. Wanneer het recipiënt niet correct geplaatst is of wanneer het uit ongeschikt materiaal bestaat, en u wil de plaat toch inschakelen, zal op het display enkele seconden na de inschakeling het symbool 5. 3. 2 Restwarmte Elke plaat heeft een mechanisme dat de restwarmte meldt. Op het display kan na de uitschakeling van een plaat een knipperende worden weergegeven. nog verschijnen, dat de fout aanduidt. Dit signaal wijst erop dat die kookzone nog zeer heet is. 5. 3. 3 Blokkering van de bedieningsknoppen Wanneer de plaat niet in werking gesteld is, kunnen de bedieningsknoppen geblokkeerd worden zodat toevallige inschakeling door kinderen vermeden kan worden. Draai beide draaiknoppen naar het symbool A en houd de knoppen daar gedurende ongeveer 2 seconden wanneer de platen uitgeschakeld zijn, tot op het vermogensdisplay de symbolen verschijnen; laat de knoppen daarna los. Deze functie kan ook worden geactiveerd door slechts één knop tot op het symbool A te verdraaien en daar gedurende minstens 5 seconden te laten staan. · Wanneer de weerstand omhoog staat, mag het bedieningsmechanisme niet in werking gesteld worden. Gevaar op verbranding! 139 Instructies voor de gebruiker 5. 5 Teppan yaki kookplaat Deze kookplaat laat toe gerechten rechtstreeks op de plaat zelf te bereiden of op te warmen, met of zonder olie. Het principe waarop deze bereidingsvorm steunt, is de werking met temperaturen die nooit het rookpunt van de voedingsmiddelen overschrijden (dit is de temperatuur waarop eten aanbrandt) en met uiterst snelle kooktijden. U kunt tevens gebruik maken van kookpotten of ander kookgerei, maar in dat geval duurt het vanzelfsprekend langer om de gewenste temperatuur te bereiken. Raadpleeg punt "5. 9 Voorzorgen bij het gebruik van de teppan yaki plaat" voor meer informatie over het gebruik van kookgerei. Het toestel is voorzien van twee kookzones met een gelijk oppervlak en vermogen. De positie stemt ongeveer overeen met de voorste en achterste helft van de plaat. Onder elke kookzone bevindt zich een inductiespoel die gevoed wordt door een elektronisch systeem, en die een variabel magnetisch veld creëert. Op de bodem van de teppan yaki plaat, die zich binnen dit magnetisch veld bevindt, worden de hoge frequentiestromen geconcentreerd en wordt zo de nodige warmte geproduceerd voor het opwarmen en bereiden van voedingsmiddelen. P 50° P 50° 200° 160° 100° 200° 160° 100° Het symbool naast de knop duidt aan welke kookzone wordt bediend. De warmteregeling gebeurt doorlopend en dus werkt het toestel ook op alle tussenstanden. Plaats de knop op de stand 0 om de plaat uit te schakelen. 5. 6 Display De twee displays aan de zijkant van de knoppen geven informatie weer over het kookvermogen, de opwarming en afkoeling van de plaat en over de speciale "Booster" functie. [. . . ] Reinig hem met een gewoon reinigingsmiddel en een niet-schurende spons. Om het bakje onder de weerstand van de barbecue te verwijderen: 1 Verwijder het rooster zoals hierboven beschreven; 2 Hef de weerstand op, en blokkeer hem door de blokkering naar rechts te verschuiven (zoals aangeduid wordt in de afbeelding); 3 Verwijder het bakje door gebruik te maken van de twee handgrepen, en voer de reiniging uit door gebruik te maken van specifieke reinigingsmiddelen voor roestvrij staal en van een niet-schurende spons. * AANDACHT: · Voordat de weerstand omhoog wordt geplaatst, moet gecontroleerd worden of hij koud is. · Wanneer de weerstand omhoog staat, mag het bedieningsmechanisme niet in werking gesteld worden. 147 Instructies voor de gebruiker 6. 4 Reiniging van de teppan yaki plaat Het is aanbevolen het toestel na elk gebruik te reinigen, anders kan het uiterst moeilijk worden om ingebakken kookresten te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PGF30T-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PGF30T-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag