Gebruiksaanwijzing SMEG PGD95SC4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PGD95SC4. Wij hopen dat dit SMEG PGD95SC4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PGD95SC4 te teleladen.


SMEG PGD95SC4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (949 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PGD95SC4 (1009 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PGD95SC4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE VERSCHILLENDE AFVALMATERIALEN VAN DE VERPAKKING SCHEIDEN EN INLEVEREN BIJ HET DICHTSTBIJZIJNDE AFVALDEPOT VOOR GESCHEIDEN INZAMELING. EEN AARDLEIDING CONFORM DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS VERPLICHT. DE STEKKER WAARMEE DE VOEDINGSKABELAANGESLOTEN WORDT OP HET STOPCONTACT MOET VAN HETZELFDE TYPE ZIJN EN CONFORM DE HEERSENDE VOORSCHRIFTEN. METEEN NA DE INSTALLATIE EEN KORTE CONTROLE VERRICHTEN VAN DE KOOKPLAAT VOLGENS DE HIERNAVOLGENDE AANWIJZINGEN. INDIEN HET APPARAAT NIET FUNCTIONEERT, DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT HALEN EN CONTACT OPNEMEN MET DE DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE DIENST. NA AFLOOP VAN ELK GEBRUIK VAN DE PLAAT, ALTIJD CONTROLEREN OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE JUISTE STAND (UIT) STAAN. 36 Presentatie HET IDENTIFICATIEPLAATJE, MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET REGISTRATIENUMMER EN HET MERK BEVINDT ZICH GOED ZICHTBAAR ONDER HET CARTER. [. . . ] Vermijd het gebruik van verloopstekkers, adapters of aftakkingen. In het geval van vervanging van de voedingskabel, mogen de sectie draden van de nieuwe kabel niet kleiner zijn dan 0. 75 mm2 (kabel van 3 x 0. 75), rekening houdend met het feit dat het aan te sluiten uiteinde aan het apparaat voorzien moet zijn van de aardedraad (geel-groen), die minstens 20 mm. Gebruik uitsluitend een kabel van het type H05V2V2-F of een die vergelijkbaar is en die bestendig is tegen een maximale temperatuur van 90°C. De vervanging dient gedaan te worden door een gespecialiseerde vakman, die de aansluiting op het net volgens het onderstaand schema dient uit te voeren. L = bruin N = blauw = geel-groen De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of zaken, die veroorzaakt is door het niet opvolgen van de aanwijzingen of door verkeerde behandeling van welk onderdeel ook van het apparaat en door het gebruik van niet-originele onderdelen. 41 Instructies voor de installateur 2. 4 Ventilatie van de ruimtes Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in ruimten met ermanente ventilatie, zoals voorzien door de normen. In de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd wordt dient zoveel lucht binnen te stromen als vereist is voor de normale gasverbranding en voor de normale luchtverversing in de ruimte zelf. De luchtinlaatopeningen, beschermd met roosters, dienen de juiste afmetingen te hebben en zodanig te zijn geplaatst dat ze niet geblokkeerd kunnen worden, zelfs niet gedeeltelijk. De ruimte dient altijd een adequate ventilatie te hebben om de warmte en de vochtigheid, veroorzaakt door de bereidingen af te voeren: het is aan te bevelen, in het bijzonder na langdurig gebruik, een raam te openen of de snelheid van eventuele ventilatoren te verhogen. 2. 5 Afvoer van verbrandingsproducten De afvoer van verbrandingsproducten moet altijd verzekerd zijn door middel van afzuigkappen die aangesloten zijn op een veiligwerkende schoorsteenpijp met natuurlijke, of door middel van geforceerde afzuiging. Een efficient afzuigsysteem vereist een zorgvuldig ontwerp door een deskundige die in staat is dit systeem te realiseren, met inachtneming van de voorgeschreven posities en afstanden. Na plaatsing zal de installateur het certificaat van conformiteit moeten afgegeven. 2. 6 Gasaansluiting De aansluiting op het gasnet kan worden verricht met een starre koperbuis of met een flexibele buis met doorgaande wand en in overeenstemming met de voorschriften van de normen. Controleer na de handeling met behulp van een zeepoplossing, en nooit met een vlam, of de afdichting perfect is. De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L) met een druk van 25 mbar. Voor voeding met andere types gas zie Hoofdstuk "3 REGELING VAN HET GAS ". Het verbindingsstuk heeft een externe schroefdraad van ½" gas (ISO 7-1). Aansluiting met starre koperbuis: de aansluiting op het gasnet moet zodanig geschieden dat het geen belastingen van welke aard dan ook op het apparaat veroorzaakt. De aansluiting kan gebeuren met een adapter D met biconus, waarbij altijd de bijgeleverde pakking C ertussen moet worden aangebracht. Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften en zet altijd tussen het verbindingsstuk A en de flexibele buis E de geleverde pakking C. 42 Instructies voor de installateur Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften (op de buis moet het opschrift AGREE AGB/BGV leesbaar zijn) en zet altijd tussen het verbindingsstuk A en de flexibele buis D een geschikte adaptor C. De adaptor C moet voorzien zijn van een interne cilindrische leiddraad (ISO 228-1) aan het uiteinde zodat deze met het apparaat aangesloten kant worden en een externe kegelvormige leiddraad (ISO 7-1) aan het uiteinde om aan de buis te sluiten. Altijd de geleverde pakking B tussen het verbindingsstuk A en de adaptor C zetten. LAATSTE HANDELINGEN Na bovenstaande instellingen te hebben uitgevoerd, het apparaat weer in elkaar zetten door de instructies uit paragraaf "3. 1 Vervanging van de kookplaat " in omgekeerde volgorde uit te voeren. Na de instelling met een andere soort gas dan bij de keuring dient het etiket in de opwarmruimte voor het voedsel te worden vervangen door het etiket dat correspondeert met de nieuwe gassoort. [. . . ] Gebruiksaanwijzing: het product op een vochtige doek spuiten en hiermee over het oppervlak vegen, zorgvuldig afspoelen en met een zachte doek of een zeem afdrogen. 6. 1. 2 Vlekken van voedsel of resten Nooit metalen schuursponsjes en krabbers gebruiken om de oppervlakken niet te beschadigen. De normale producten voor staal gebruiken, geen schuurmiddelen, eventueel gebruik maken van houten of plastic keukengerei. Zorgvuldig afspoelen en afdrogen met een zachte doek of een zeem. 6. 2 Reiniging van de onderdelen van de kookplaat De roosters, de branderdeksels, de vlamkronen en de branders kunnen verwijderd worden om het schoonmaken te vergemakkelijken; was ze in warm water met niet-schurend afwasmiddel en zorg ervoor dat alle korsten verwijderd worden en wacht tot ze helemaal droog zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PGD95SC4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PGD95SC4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag