Gebruiksaanwijzing SMEG PAL12/NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG PAL12/NL. Wij hopen dat dit SMEG PAL12/NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG PAL12/NL te teleladen.


SMEG PAL12/NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (864 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG PAL12/NL (811 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG PAL12/NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KEUR DE KOOKPLAAT ONMIDDELLIJK NA INSTALLATIE AAN DE HAND VAN DE INSTRUCTIES DIE VERDEROP GEGEVEN WORDEN. IN GEVAL VAN SLECHTE WERKING MOET HET APPARAAT WORDEN AFGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN MOET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM WORDEN GECONTACTEERD. CONTROLEER TELKENS NA HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND OF 0 (UIT) STAAN. DE IDENTIFICATIEPLAAT MET DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN DE MARKERING IS ZICHTBAAR GEPLAATST ONDER DE KAP. DE PLAAT OP DE KAP MAG IN GEEN GEVAL WORDEN VERWIJDERD. 62 Presentatie ZET GEEN PANNEN OP DE ROOSTERS VAN DE KOOKPLAAT DIE NIET VOLKOMEN GLAD EN REGELMATIG ZIJN. GEBRUIK GEEN SCHALEN OF (GRILL)PANNEN DIE DE OMTREK VAN DE KOOKPLAAT TE BUITEN GAAN. HET APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN. [. . . ] Om de aansluiting te vergemakkelijken kan de verbinding A aan de achterkant van het apparaat zijwaarts worden gericht; draai de zeskantmoer B los, draai de verbinding A in de gewenste positie en span de zeskantmoer B opnieuw (de afdichting ervan wordt verzekerd door een biconische messing ring). Controleer na de handeling met behulp van een zeepoplossing, en nooit met een vlam, of de afdichting perfect is. De kookplaat is goedgekeurd - G20/G25 (2E+) met een druk van voor methaangas G25 (2L) 25 mbar - 20/25 mbar . Voor voeding met andere types gas zie Hoofdstuk "3 REGELING VAN HET GAS ". externe schroefdraad van ½" gas (ISO 7-1) Aansluiting met starre koperbuis: de aansluiting op het gasnet moet zodanig geschieden dat het geen belastingen van welke aard dan ook op het apparaat veroorzaakt. De aansluiting kan gebeuren met een adapter D met biconus, waarbij altijd de bijgeleverde pakking C ertussen moet worden aangebracht. Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften en zet altijd tussen het verbindingsstuk A en de flexibele buis E de geleverde pakking C. Aansluiting met flexibele buis: gebruik uitsluitend flexibele buisen volgens de geldende voorschriften (op de buis moet het opschrift AGREE AGB/BGV leesbaar zijn) en zet altijd tussen het verbindingsstuk A en de flexibele buis D een geschikte adaptor C. De adaptor C moet voorzien zijn van een interne cilindrische leiddraad (ISO 228-1) aan het uiteinde zodat deze met het apparaat aangesloten kant worden en een externe kegelvormige leiddraad (ISO 7-1) aan het uiteinde om aan de buis te sluiten. Altijd de geleverde pakking B tussen het verbindingsstuk A en de adaptor C zetten. De flexibele buis moet zo worden gelegd dat de lengte van de leidingen niet meer is dan 1. 5 meter in maximale extensie; controleer of de leidingen niet in aanraking komen met beweegbare delen of bekneld raken. 67 Instructies Voor de Installateur 2. 6 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar en sluit de fles aan volgens de voorschriften van de normen. Vergewis u ervan dat de voedingsdruk de waarden in acht neemt die worden aangegeven in de tabel in paragraaf "3. 3 Instelling voor vloeibaar gas". De kookplaat is getest en kan uitsluitend op G25 gas met een druk van 25 mbar functioneren, en hoeft dus niet meer te worden afgesteld. Nominaal warmtevermogen (kW) Brander Methaangas ­ G25 25 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm Beperkt debiet (W) 380 450 650 1400 380 450 650 1400 Vlak met frontale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel Vlak met laterale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel 1. 05 2. 15 3. 0 3. 25 1. 05 2. 15 3. 0 3. 25 76 110 115 135 76 110 128 135 68 Instructies Voor de Installateur 3. REGELING VAN HET GAS Voor de werkzaamheden moet altijd de elektrische voeding naar het apparaat worden uitgeschakeld. 3. 1 Aanpassing aan de verschillende gassoorten De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G20/G25 (2E+) met een druk van 20/25 mbar. In het geval van werking met andere gassoorten moeten de mondstukken worden vervangen en moet de primaire lucht op de branders worden ingesteld. Voor de vervanging van de mondstukken en de instelling van de branders moet de kookplaat worden opgetild, zoals beschreven in de volgende paragraaf. 3. 2 Verwijdering van de plaat 1. Verwijder de roosters, verwijder alle hoedjes, kronen en branders; verwijder de schroeven en de moeren A die de brandersteunen bevestigen; verwijder de plaatjes B; til de plaat C op met behulp van een schroevendraaier en verwijder haar uit haar invoegplaats; vervang de mondstukken van de branders (zie tabel voor overeenkomstige gassoort); stel de primaire lucht bij zoals beschreven staat in paragraaf "3. 3 Instelling voor vloeibaar gas". 69 Instructies Voor de Installateur 3. 3 Instelling voor vloeibaar gas Draai de schroef A los en duw de luchtregelaar B zo ver mogelijk. Verwijder het mondstuk C met een sleutel van 7 mm en vervang het met het geschikte exemplaar volgens de aanwijzingen in de referentietabellen voor het gebruikte type gas. Regel de lucht door de regelaar B te verschuiven totdat u de afstand "X" uit de tabel paragraaf "3. 5 Instelling van de primaire lucht" verkrijgt. Blokkeer de regelaar B door de schroef A vast te draaien. Brander Nominaal warmtevermogen (kW) Vloeibaar gas ­ G30/G31 28/37 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm Vlak met frontale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel Vlak met laterale commando's: Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel 1. 05 1. 65 2. 55 3. 25 1. 05 1. 65 2. 55 3. 25 48 62 75 85 48 62 75 85 By-pass mm 1/100 33 33 50 68 33 33 45 65 Beperkt debiet (W) 420 420 900 1500 450 450 800 1500 Debiet g/h G30 Debiet g/h G31 76 120 185 236 76 120 185 236 75 118 182 232 75 118 182 232 3. 4 Instelling voor methaangas De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G20/G25 (2E+) bij een druk van 20/25 mbar. Herhaal deze operatie op alle gaskranen. 4. 2 Instelling van het minimum voor vloeibaar gas Voor de instelling van het minimum voor vloeibaar gas moet de schroef die in of naast het staafje van de kraan zit (afhankelijk van de modellen) helemaal met de klok mee worden gedraaid. De diameters van de by-pass voor elke brander afzonderlijk worden vermeld in de tabel "3. 3 Instelling voor vloeibaar gas". 4. 3 Rangschikking van de branders op de kookplaat BRANDER 1 2 3 4 Hulpbrander Halfsnelle Snel Ultrasnel 4. 4 Smering van de gaskranen Het kan zijn dat de gaskranen in de loop der tijd moeilijker gaan draaien en blokkeren. [. . . ] Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en maak hiermee het oppervlak schoon, nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. 6. 1. 2 Voedselvlekken of -restanten Gebruik beslist geen metalen sponsjes of scherpe schrapers, om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik normale producten voor staal, niet schurend, en maak eventueel gebruik van houten of kunststof werktuigen. Nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. 6. 2 Reiniging van de onderdelen van de kookplaat De roosters, hoedjes, kronen en branders kan men verwijderen, hetgeen de reiniging vergemakkelijkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG PAL12/NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG PAL12/NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag